Internacia Esperanto-Sumoo

Internacia Esperanto-Sumoo estas speco de legado-konkurso de Esperantaj libroj.

Hori Jasuo kun la listo de Internacia Esperanto-Sumoo partoprenantoj enmane
Hori Jasuo kun la listo de Internacia Esperanto-Sumoo partoprenantoj enmane

Kio estas Sumoo?Redakti

Sumoo estas japana tradicia luktoarto, kiu okazas 6 fojojn en neparaj monatoj ĉiun jaron. Ĝi estas tre populara inter japanoj kaj dum la konkurso oni televidas ĝin 3 horojn ĉiun tagon.

Progreso de la Internacia Esperanto-SumooRedakti

 
Progreso de nombroj de la Internacia Esperanto-Sumoo partoprenantoj kaj landoj

La Internacia Esperanto-Sumoo estis iniciatita de s-ro HORI Jasuo (Japanio) en septembro 2009. Komence li prove okazigis ĝin nur por japanoj, sed konstatinte, ke ĝi estas tre utila por ĉiuj esperantistoj, li okazigis ĝin internacie en marto 2010. Poste 6 fojojn ĉiujn jaron krom en marto 2011 pro la Japana Katastrofo. En septembro 2018 okazis la 54-a konkurso kaj la totala sumo de la partoprenintoj estas 8705. Ĝis nun la plej granda nombro de partoprenantoj estis 385 en majo 2017 el 31 landoj. Vi vidu progreson de la Sumoo en la suba diagramo:

 
Progreso de partoprenantoj el la ĉefaj 7 landoj

         


Kiel oni “luktas” en Esperanto-Sumoo?Redakti

Partoprenantoj decidas, kiun libron kaj kiom da paĝoj tage ili legos, kaj tiun informon ili sendas al s-ro Hori, kaj li faras liston de la partoprenantoj.

Kiam komenciĝas Sumoo-konkurso, ili eklegas la libron. Kiam ili legas pli ol la promesitan kvanton en la unua tago, ili akiras unu venkon en tiu tago, kaj tiamaniere ili legadas 15 tagojn. La partoprenantoj luktadas 15 tagojn ne kontraŭ aliaj partoprenantoj, sed kontraŭ sia promeso, alivorte kontraŭ sia maldiligenteco.

Kiel kontribuas Esperanto-Sumoo al la movado?Redakti

Dum 15 tagoj averaĝe unu partoprenanto legas 70 paĝojn. En septembro 2018, la nombro de la partoprenantoj estis 336, do ili entute legis pli ol 23 520 paĝojn. Dum la pasintaj 10 jaroj 8 705 homoj partoprenis, do ili legis entute 609 350 paĝojn, egale al 3 046 libroj kun 200 paĝoj.

Multaj libroj longe kuŝas ĉe libroŝrankoj hejme aŭ en Libroservo de UEA. Sed Esperanto-Sumo helpas legadon de libroj, do helpas librovendejojn, landajn asociojn, verkistojn kaj eldonistojn. Tiamaniere la Sumoo multe kontribuas al librovendado kaj librokulturo en Esperantujo.

Partoprenantoj legas dormintajn librojn, kune kun aliaj partoprenantoj en la tuta mondo, kaj ili plialtigas sian kapablon en la lingvo. Kiam partoprenantoj finas la konkurson kun 15 venkoj ili ricevas diplomon. 

Post legado, multaj homoj verkas recenzojn, kiuj aperas en nia retejo.

Certe Esperanto-Sumoo estas la plej granda legmovado ne nur en la Esperanto-historio, sed ankaŭ en la monda historio, dank’ al Esperanto kaj la progreso de interreto en la tuta mondo.

Kiel oni organizas la Sumoo-n?Redakti

Nun la partoprenantoj estas preskaŭ 350, do unu homo ne povas administri ĝin. Ni havas internacian teamon, kiu konsistas el 15 homoj el Japanio, Turkio, Pollando, Italio, Vjetnamio, Francio, Barato, Nepalo, Brazilo, Koreio, Ĉinio kaj Hungario. Ili laboras, ricevante rezultojn de siaj prizorgatoj, farante statistikon pri la legitaj libroj kaj respondecante pri la retejo kaj diplomoj.

En novembro 2014 la estraro de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) decidis agnoski kaj morale apogi la Esperanto-Sumoo-n, ĉar tiu agado bonege kongruas kun la celoj de ILEI.

Kion la Sumoo celas en estonteco?Redakti

En majo 2017 la nombro de partoprenantoj estis 385, kaj en du jaroj ĝi estu 500. Kiam partoprenos 500 homoj el la tuta mondo, Esperanto-movado kvante kaj kvalite draste ŝanĝiĝos. Per la Internacia Esperanto-Sumoo ni volas ŝanĝi la movadon kaj sekve la mondon.

Plano en 2018 kaj en postaj jarojRedakti

2018

La 55a Sumoo: ekde la 11a de novembro ĝis la 25a de novembro

2019

La 56a Sumoo: ekde la 13a de januaro ĝis la 27a de januaro

La 57a Sumoo: ekde la 10a de marto ĝis la 24a de marto

La 58a Sumoo: ekde la 12a de majo ĝis la 26a de majo

  * En julio ne okazos la sumoo.

La 59a Sumoo: ekde la 8a de septembro ĝis la 22a de septembro

La 60a Sumoo: ekde la 10a de novembro ĝis la 24a de novembro

2020

La 61a Sumoo: ekde la 12a de januaro ĝis la 26a de januaro,

La 62a Sumoo: ekde la 8a de marto ĝis la 22a de marto

La 63a Sumoo: ekde la 10a de majo ĝis la 24a de majo

  * En julio 2020 ne okazos la sumoo.

La 64a Sumoo: ekde la 6a de septembro ĝis la 20a de septembro

La 65a Sumoo: ekde la 8a de novembro ĝis la 22a de novembro

Pri detalaj informo vidu la suban retejonRedakti

Pri detala informo vidu la subajn retejojn

En ĝi estas “Rezultoj ĝis nun”, “Regularo”, “Historio”, “Opinioj”, “Listo de legitaj libroj”, “Recenzoj”, “Diplomoj” ktp.

Nia retejo: http://www.esperanto-sumoo.pl/

Sumoo en Vikipedio: https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Esperanto-Sumoo

Fejsbuko: https://www.facebook.com/groups/759066970888217/?fref=ts

Opinioj pri la sumooRedakti

(1) Dank’ al la projekto mi povis jam legi duonon de la tri voluomj da novelo "La Mastro de l' Ringoj" tre amuza kaj lerte tradukita de William Auld el la angla. Mi povis lerni mirinde belajn esprimojn kaj povis ĝui la fantazian mondon, kaj volas akcenti, ke la libroj estas legendaj al tiuj, kiuj amas fantazion.

Yoko YAZAKI, Fukuŝima, Japanio

(2) Mi estas feliĉa, ke mi partoprenas en la Esperanto-sumoo. Dank' al ĝi mi komencis legi librojn, kiuj longe kuŝis sur mia breto. Mi tre dankas pro la diplomoj, kiujn mi ricevis. Partoprenado en la sumoo estas por mi granda plezuro, tial mi volas denove esti luktistino en venontaj sumooj.

GROCHOCKA Natalia, Zabrze, Pollando

(3) La konkurso estis ekstra instigo por mi ĉiutage legi kelkajn paĝojn en Esperanto-libro de mia elekto. Kaj atendas tiom da aliaj verkoj.... Mi spertis, ke ĝi kontribuas al pli profunda scio de la lingvo Esperanto, certe kiam oni legas literaturon, en kiu estas uzata maloftaj vortoj kaj esprimoj. Oni legante ekzercas. Tamen mi foje intencas ankaŭ laŭtelegi, por akiri pli fluan elbuŝigon de komplikaj vortoj...

Korine Cheizoo, Nederlando

(4) Jen mi finis mian libron. Antaŭe mi ne povis paroli en Esperanto, sed dank' al sumoo, kun helpo de nia gvidantino, mi nun kapablas paroli esperante.

Joseph TSHIMANGA DIBONDO, Kinŝaso, DRKongo

(5) Mi deziras klarigi, kiel mi legis dum tiu sumoo. Mi sekvis tian metodon:

- unue, kiam mi ne komprenis vorton, mi notis ĝin por, poste, serĉi la difinon,

- due, mi notis bele verkitajn frazojn, esprimojn aŭ tekstpartojn,

- trie, mi notis ne komprenitajn vortojn aŭ esprimojn, kiujn mi ne trovis en la vortaro.

Rilate al la du lastaj punktoj, mi deziras partoprenigi esperantistajn geamikojn, ekz.dum la kurso de Esperanto en nia klubo.

SCOURZIC Ewa, Francio

(6) Mi tre kontentas pri la sumoo. Partopreninte ĝin, mia Esperanto verŝajne pliboniĝis, kaj mi tre ĝojas pro tio. Komence de la sumoo, mi pensis, ke "ĉiutage mi klopodos plenumi mian planon kaj estos sufiĉe legi tiom da paĝoj, kiom mi promesis". Sed poste, mi legis pli multe da paĝoj ol mi promesis, ĉar mi sentas, ke legi libron estas tre utile por plibonigi lingvokapablon, kaj la enhavo de la libro interesis min. Mi pensas, ke homoj agu ne per promeso kun aliaj aŭ reguloj, sed nur amegu la aferon, tio sufiĉas. Por mi, venko en la sumoo estas ankaŭ venko kontraŭ mia pigro (mi estas pigrulino). La sumoo jam finiĝis, sed mi klopodos daŭre legi libron ĉiutage kaj farigos ĝin kiel mian kutimon kaj ŝaton.

Bui Hai Mung, Hanojo, Vjetnamio

(7) La Esperanto-sumoo donas bonegan okazon por lernantoj.

Nun dekkelkaj lernantoj de La Chaux-de- Fonds, Svislando, partoprenas dank’ al s-ino Mónika MOLNÁR. En la lasta jaro okazis, ke la plej juna lernantino Lucie 8-jara forgesis sian libron en la lernejo. Mónika sendis al ni mesaĝon pri tio, kiel ilisolvis la problemon:

Hodiaŭ mi ricevis telefonon de unu mia lernanto, kiu petis min fari ion, ĉar la fratineto, Lucie, ploras kaj ploras. Temis pri la 8-jara etulino, kiu rehejmiĝante, en la trajno rimarkis, ke ŝia Esperanto-libro restis en la lernejo, do ŝi ne povos legi ĉi-semajnfine. Ŝi ploregis, ke nun ĉio estas fuŝita, kvankam estis la unua fojo, ke ŝi povis partopreni ĝin. Ŝi estis senkonsola, do la frato vokis min por fari ion. Mi reiris al la lernejo, skanis la du paĝojn kaj sendis ilin rete al Lucie. Estis bela pruvo pri engaĝiĝo kaj frata amo.

(8) Fina venko estas proksima!

Oni trovis manieron por atingi finan venkon de Esperanto! Tiu genia ideo venis al unu japano. Jen lia ideo.

Dum tuta historio de Esperanto oni faris grandegan kvanton da tradukoj de ĉefverkoj de nacia literaturo. Kiom da tradukistoj faris tiun noblan aferon! Kiom perlojn de homa penso ili tradukis en Esperanto! Kiom talentaj aŭtoroj kreis siajn verkojn en tiu lingvo! Ĉu oni legas tiujn tradukojn kaj verkojn? Ve! Homoj, kiuj legas beletron en Esperanto, estas tre malmultaj. Por tio oni devas bone scii lingvon, trovi tempon, havi deziron... Oni ankaŭ devas venki sian pigron kaj preni libron en manojn!

Kaj jen kia ideo venis en kapo de Hori Jasuo – konkurso de legantoj! Li nomis tiun konkurson « Esperanro-Sumoo » laŭ analogio de turniroj de sumoistoj en Japanio, kiuj pasas 6 foje dum jaro, ĉiu turniro daŭras dum 15 tagoj. Kaj konkursoj de «Esperanto-Sumoo » ankaŭ pasas 6 foje dum jaro, kaj ĉiu konkurso daŭras dum 15 tagoj. Ĉiu partoprenanto dum konkurso sendas siajn rezultojn – ĉu li sukcesis aŭ ne tralegi kvanton da paĝoj, kiun li deklaris antaŭ la konkurso. Per tia maniero oni taksas sukcesojn de la leganto. Tiu konkurso estas por honestaj homoj, neniu inspektas rezultojn de partoprenantoj. En « Esperanto-Sumoo » partoprenanto luktas ne kontraŭ aliaj partoprenantoj sed kontraŭ sia pigro. Laŭ rezultoj la konkurso oni deklaras venkintojn. Jen retejo de la konkurso esperanto-sumoo. strefa.pl Ĉi tie oni povas rigardi kaj recenzojn pri libroj, kaj recenzojn pri tiu konkurso.

Estimataj amikoj! Oni ne povas haltigi progreson. Dank’ al Interreto Esperanto ricevis novan viglan vivon. Dank’ al elektronikaj tradukistoj ĉe homoj malaperas stimuloj por lerni diversajn lingvojn kaj Esperanton ankaŭ. Sed literaturo mortos neniam! Ĉiam estas homoj, kiuj volas konatigi mondon kun siaj verkoj. Ĉiam estas homoj, kiuj volegas alporti al aliaj popoloj ĉefverkojn de sia kulturo. Kaj ĉi tie Esperanto trovos sian lokon, ĉi tie oni ekvidos ĉiujn avantaĝojn de Esperanto! Kaj certe ju pli multaj estos legantoj, des pli granda estos aŭtoritato de la lingvo. Jen fina venko de Esperanto! Ni venkos! Esperanto venkos!

s-ro Igorj ĤOMJAKOV, Rusio (2016.9)

DiplomojRedakti

 
Diplomoj
Ekzemplo de la listoRedakti

A: Jokozuna (la plej alta rango) *sen malvenko en la antaŭa sumoo

A-1. Horizonto (s-ro HORI Jasuo, Maebaŝi, Gunma, Japanio)

Boulogne 1905 Teksto kaj triumfo: 5 paĝoj

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

B: Oozeki (la dua rango) *kun unu aŭ pli da malvenkoj en la antaŭa sumoo

B-44. Sandip Raĝ (s-ro Sandip Lamichhane, kathmanduo, Nepalo)

Raporto el Japanio 19 de Hori Jasuo, 1 paĝo

○●●○○ ○○○○○ ○○○○○

C: Novuloj

C-14. Mariana (s-ino EVLOGIEVA Mariana, Sofio, Bulgario)

"La inĝenia hidalgo don Quijote de La Mancha", 10 paĝoj

○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○

Eksteraj ligilojRedakti