Komitato de UEA 1947-1950

Listartikolo en Vikipedio

La Komitato de UEA de 1947 ĝis 1950 konsistis el jenaj personoj:

 • E. Adamson, Göteborg, Svedujo (B)
 • P. W. Baas, Amsterdam-Z., Nederlando (A)
 • J. Baghy, Budapest, Hungarujo (C)
 • R. Bugge-Paulsen, Oslo, Norvegujo (A)
 • G. Canuto, Parma, Italujo (A)
 • D. Chagnoux, Yzeure (B)
 • G. A. Connor, New York, Usono (A)
 • Einar Dahl, Uddevalla, Svedujo (C)
 • Carlos Domingues, Rio de Janeiro, Brazilo (A)
 • St. Fink-Jensen, Vejle, Danujo (A)
 • A. Grigorov, Sofia, Bulgarujo (A)
 • J. Guillaume, Le Vésinet, Francujo (A)
 • St. Ĝuĝev, Sofia, Bulgarujo (A)
 • Hans Jakob, Genève, Svisujo (B)
 • P. Kempeneers, Uccle-Bruxelles, Belgujo (A)
 • D. Kennedy, Glasgow, Skotlando (A)
 • J. Kozlevĉar, Ljubljana, Jugoslavujo (A)
 • O. Lange, Odense, Danujo (A)
 • Ivo Lapenna, Zagreb, Jugoslavujo (A)
 • R. Levin, Lyon, Francujo (A)
 • F. Liechti, Rheineck, Svisujo (A)
 • B. E. Long, Watford, Anglujo (A)
 • E. Malmgren, Stockholm, Svedujo (A)
 • Arthur C. Oliver, Rickmansworth, Anglujo (A)
 • P. Petit, Rosny-sous-Bois, Francujo (A)
 • L. E. Pfahl, Croydon, Svisujo (A por Aŭstralio)
 • Edmond Privat, Neuchâtel, Svisujo (C)
 • J. Saldanha Carreira, Benfica-Lisboa, Portugalujo (C)
 • J. D. Sayers, "en post-milita servo en Germanujo" (C)
 • T. Sekelj, Buenos Aires, Argentino (A por Argentino)
 • Vilho Setälä, Helsinki-Ka, Finnlando (B)
 • P. J. Soeters, Zutphen, Nederlando (B)
 • J. Stenström, Ulricehamn, Svedujo (A)
 • J. Vondrouŝek, Brno, Ĉeĥoslovakujo (A)
 • F. Weeke, Den Haag, Nederlando (A)

Fonto: Jarlibro de UEA, 1948, unua parto, p. 6-7. Mankas en tiu listo Ĝuĝev kaj Chagnoux, kiuj jes aperas en: Esperanto, 1947, septembro, p. 136 (de tie la indikoj A, B, C), kaj en Jarlibro de UEA, 1949, unua parto, p. 7-8.