En elektrotekniko oni nomas krenela signalo signalon, kiu alternas inter nur du malsamaj valoroj ("malalta" kaj "alta"); ĝia tempa grafikaĵo aspektas kiel vico da kreneloj.