Laborgrupo por esploro de la historio de GDREA

La laborgrupo por esploro de la historio de GDREA estis fondita en 1997. Aro da membroj de Esperanto-Ligo Berlin antaŭ 1990 apartenis al la Esperanto-Asocio en Kulturligo de GDR (GDREA). Kelkaj historie interesitaj esperantistoj la unuan de marto 1997 kunvenis en la sidejo de Kulturring Berlin e.V. (Giselastraße, Berlin-Lichtenberg), fakte parto de la ŝanĝiĝinta sed ja pluekzistanta Kulturligo. Ili fondis la Laborgrupon por esploro de la historio de GDREA (Arbeitsgruppe Geschichte von GDREA, AGG). Tiu ĉi grupo ĝis aŭtuno de 2003 okazigis 10 kunvenojn, kiuj traktis diversajn aspektojn de la historio de GDREA. Dum la kunvenoj oni prezentis analizojn, skizojn, vidbendojn kaj multkomunikilajn kompaktdiskojn, rilatantajn al la historio de GDREA aŭ al la vivo de iamaj aktivuloj. Aperis 13 informbroŝuroj kun historiaj materialoj („AGG-Rundbrief“) kun entute 290 paĝoj. Rekte aŭ nerekte la laborgrupo iniciatis resp. realigis la aperon de multaj studoj, kiuj entute sumiĝas je ĉirkaŭ 3300 paĝoj.

Al la plej gravaj publicaĵoj, kiujn eldonis AGG aŭ kiuj estis instigitaj, resp. influitaj de ĝi, apartenas:

 • Becker, Ulrich (1998): Einige Bemerkungen zu den Erfahrungen bei der Nutzung von Esperanto-Fernkursen. En: Esperanto aktuell 17, Nr. 5, p. 13 - 14, (same en Blanke 2003).
 • Bendias, Torsten (1999): „El la vivo de GDR“. der esperantist (1965 bis 1990). En: Barck, Simone/ Langermann, Martina/ Lokatis, Siegfried (Eld., 1999): Zwischen „Mosaik“ und „Einheit“. Zeitschriften in der DDR. Berlin: Ch. Links Verlag, p. 202 - 213 (same en Blanke 2003).
 • Bendias, Torsten (2003): Esperanto-Jugendgruppen in der DDR. Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 61 p.
 • Blanke, Detlev (1999): 1965 - 1990: Esperanto in der DDR. En: Esperanto aktuell, 4- 5/1999, p. 15-16.
 • Blanke, Detlev (2000): Einige methodologische Probleme der Geschichtsschreibung über GDREA. En: Haase, Martin (2000, Eld.): Beiträge zur Geschichte der deutschen Esperanto-Bewegung. (Esperanto-Dokumente 5). Berlin: Deutsches Esperanto-Institut, p. 31-62 (same en Blanke 2003).
 • Blanke, Detlev (2001a): Die Esperantisten im Kulturbund. En: Heterogenität und Konsistenz. Zur Herausbildung und Entwicklung des Kulturbundes in der DDR. Pankower Vorträge, Heft 30, Berlin: „Helle Panke“ e. V., p. 67 - 72 (same en Blanke 2003).
 • Blanke, Detlev (2001b): Für eine Geschichte des Kulturbundes - Die Bemühungen der Esperantisten. En: Kulturbund news, (Berlin: Kulturring e. V.) 11(2001)1, p. 6-8 (same en Blanke 2003).
 • Blanke, Detlev (2002): Zur Einführung oder Peter Levsen outet sich und gibt einige Fakten preis. En: Levsen/Lindner 2002, p. 7-21.


 • Knöschke, Linde / Kolbe, Ino (1997): „der esperantist“ 1(1965) - 164(1990). Register. Teil I. (Redaktion und Einleitung: Detlev Blanke) Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e. V. (GIL), 1997, 120 p.
 • Kolbe, Ino (1998): „der esperantist“ 1 (1965) - 164 (1990). Register Teil II, Berlin: Arbeitsgruppe Geschichte des Esperanto-Verbandes der DDR, 120 p.
 • Kolbe, Ino (2002b): Zum Inhalt der Esperanto-Folgen in „Der Morgen“ - Verzeichnis der Überschriften. En: Levsen/Lindner 2002, p. 24-39.
 • Lemke, Thorsten / Ludewig, Monika (1989/2003): Bibliothek des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR. Alphabetischer Katalog (Autoren-Verzeichnis). Erarbeitet von Thorsten Lemke (1989) und als elektronische Datei erstellt von Monika Ludewig (2003). Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 190 p. (same kiel kompaktdisko).
 • Levsen, Peter / Paul Lindner (2002): Die Esperanto-Serie in „Der Morgen“ 1965 - 1990. Zur Veröffentlichung vorbereitet von Ino Kolbe und Monika Ludewig. 3 A4-volumoj, kune 600 p. + aldonaĵoj (same kiel kompaktdisko).
 • Lewien, Werner (2001): „La gazetaro pri ni“. Esperanto in der Presse der DDR. Eine Auswertung von Materialien aus „der esperantist“. Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 56 p.
 • Pfennig, Werner (2002): I Die Esperanto-Bewegung in den Strukturen des Kulturbundes aus der Sicht des Bezirksvorstandes GDREA Neubrandenburg. II Über zentrale und bezirkliche Seminare zur Qualifizierung der Zirkelleiter und ehrenamtlichen Leitungen durch GDREA. Ein Arbeitsmaterial. Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 54 p. + aldonaĵoj.
 • Wollenberg, Fritz (2002): Chronik zur Geschichte des Esperanto in Ostberlin 1945-1991. Ein Arbeitsmaterial. Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 85 p.