Monumento de Carlo Bourlet

Monumento de Carlo Bourlet temas pri kompilaĵo da artikoloj de la eminenta franca pioniro de Esperanto, Carlo Bourlet, publikigitaj en "La Revuo" komence de la 20a-jarcento. En tiuj artikoloj li disvolvas siajn ideojn pri multaj gravaj temoj, el kiuj citindas la rolo de la Tutmonda Akademio de Esperanto, la gvidado de la Esperanto-Movado k.a. La artikolojn elektis kaj organizis Ismael Gomes Braga kaj publikigis FEB en 1940. Estas dua eldono 1987. En Brazilo oni ofte uzas tiun libron kiel modelon por superaj Esperanto-kursoj.