Pioniro de Esperanto

Pioniro de Esperanto estas persono, kiu en certa lando komencigis la Esperanto-movadon aŭ apartenis al la unuaj esperantistoj, kiuj tiulande disvastigis la esperantismajn ideojn, preparis kursojn kaj lernolibrojn.

  • Antoni Grabowski, polo
  • Richard Geoghegan, anglo
  • Leopoldo Einstein, germanujo, "La unua energia propagandisto de nia afero"
  • Jozefo Wasniewski, polujo, " La simpatian kaj de ĉiuj amatan apostolon de nia afero en Polujo"
  • W. H. Trompeter, germanujo. "Neniam parolante pri si, postulante por si nenian dankon, li prenis sur siajn ŝultrojn nian tutan aferon, subtenadis ĝin tiel longe, ĝis la nombro de la esperantistoj fariĝis sufiĉe granda, por subtenadi la aferon per fortoj komunaj"

Vidu ankaŭ redakti