Ferdinand Hirt & Sohn: Malsamoj inter versioj

dikaj literoj plej taŭgas por ŝparema uzo. ne certas pri la simbolo lingvo-lingvo, sed ŝanĝeblas.
(dikaj literoj plej taŭgas por ŝparema uzo. ne certas pri la simbolo lingvo-lingvo, sed ŝanĝeblas.)
'''Ferdinand Hirt und Sohn''' (ofte literumata "Ferdinand Hirt & Sohn"), Salomonstr. 15, [[Leipzig]] estis unu el la plej gravaj germanaj porlernejaj eldonejoj, kies antaŭulo, la eldonejo Ferdinand Hirt en [[Breslaŭo]] fondiĝis en [[1832]]. En [[1873]] la filo de Ferdinand Hirt, [[Arnold Hirt]], fondis propran eldonejon sub la nomo "Ferdinand Hirt und Sohn" en [[Lepsiko]].
 
==Hirt kiel Esperanto-eldonejo==
Ekde 1911 ĝi eldonadis ankaŭ Esperanto-lernolibrojn kaj en 1921 laŭ instigo kaj sub direkcio de [[Bernhard Kötz]] fondis Esperanto-fakon, kiu fariĝis unu el la plej gravaj eldonejoj en la 1920-aj jaroj.
Pro la politika kaj ekonomia premo en nazia Germanio, Hirt & Sohn fermis la Esperanto-fakon fine de 1937 aŭ komence de 1938. [[La Praktiko]] 7a jaro 1938, n-ro 2 (74 - Feb.), p. 11 raportas: "... pro la nuna situacio en Germanujo la firmo decidis ĉesigi la funkcion de sia Eo-fako, kaj la libro-stokojn transdonis al la [[Internacia Cseh-Instituto]] de Esperanto en [[Hago]], kune kun ĉiuj eldonistaj rajtoj kaj devoj. Tiuj libroj estas de nun vendataj ĉe la eldonejo de La Praktiko, kaj ankaŭ ĉe ĉiuj aliaj vendejoj de E-aj libroj."
 
==Esperanto-libroj==Esperanto-libroj eldonitaj de la eldonejo==:
===1911-19201911–1920===
*1911: '''[[Emil Stark|Stark, Emil]]: [[Wörterbuch Deutsch-EsperantoDeutsch–Esperanto und Esperanto-DeutschEsperanto–Deutsch]]'''
*1912: '''[[Kvin noveloj: esperantigitaj laŭ germanaj aŭtoroj]]'''
*1912: Raabe, Wilhelm: '''[[La Nigra Galero]]''' (Fritz Wicke)
*1919: Goldschmidt, Thora: '''[[Bildotabuloj por la instruado de Esperanto: 35 bildoj kun klariganta teksto, ekzercoj, ekzemploj kaj gravaj aldonoj]]'''
 
===1921-19251921–1925===
*1921: [[Walter Lippmann|Lippmann, Walter]]: '''[[Dr. Zamenhofs sprachliche Gutachten; Lingvaj Respondoj in deutscher Bearbeitung / mit Ergänzungen und Erläuterungen von Walter Lippmann]]'''
*1921: Lippmann, Walter: '''[[Pri la "Lingvaj respondoj" de doktoro Zamenhof]]'''
*1921: '''[[La Vendreda Klubo]]: 11 diversaj originalaj artikoloj verkitaj de la "Vendredoklubanoj" en Leipzig''' (kolektitaj de Dietterle)
*1921: [[Paul Bennemann|Bennemann, Paul]]: '''[[Tra la Mondo (legolibro)|Tra la Mondo : internacia legolibro]] Ia parto: por komencantoj, kun multaj bildoj kaj muziknotoj
*1921: Goldschmidt, Thora: '''[[Bildotabuloj por la instruado de Esperanto]]: 35 bildoj kun klariganta teksto, ekzercoj, ekzemploj kaj gravaj aldonoj''' (2-a eld.)
*1922: Goethe, Johann Wolfgang von: '''[[Hermano kaj Doroteo]]''' (trad. Benno Küster)
*1922: [[Georg Streidt|Streidt, Georg]]: '''Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen: auf Grundlage der Anschauung und des Erlebnisses in zwei Teilen mit 30 Bildern'''
*1922: Bennemann, Paul: '''[[Tra la Mondo (legolibro)|Tra la Mondo : internacia legolibro]]''' IIa parto
*1922: Bennemann, Paul: '''[[Tra la Mondo (legolibro)|Tra la Mondo : internacia legolibro]]'' Ia parto (2-a eld.)
*1922: Chamisso, Adelbert von: '''[[La mirinda historio de Petro Schlemihl]]''' (trad. [[Eugen Wüster]])
*1922: [[Arthur Degen|Degen, Arthur]]: '''Esperanto nach dem Fundamento von Dr. Zamenhof: kleines Lehrbuch für Selbst- und Fernunterricht mit Wörterverzeichnis und Schlüssel'''
*1922: [[Marie Hankel|Hankel, Marie]]: '''[[Sableroj]]'''
*1922: '''Internacia kantaro: 64 popolaj kantoj el 26 nacioj kun aldono de 3 famaj koncertarioj: tekstaro'''
*1922: Luyken, Heinrich August: '''[[Stranga Heredaĵo]]'''
*1922: Raabe, Wilhelm: '''[[La Nigra Galero]]''' (trad. Fritz Wicke)
*1922: Dietterle, Johannes: '''Zur Rechtfertigung des Esperanto gegenüber seinen Kritikern : Vortrag gehalten am 27. Nov. 1920...'''
*1922: Stamatov, Georgi Porfiriev: '''[[Nuntempaj Rakontoj]]''' (El la bulgara originalo trad. [[Ivan H. Krestanov]])
*1922: Stark, Emil: '''Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache'''
*1922: [[Velten]], Wilhelm: '''Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache'''
*1922: Zahn, Ernst: '''[[Svisaj Rakontoj]]''' (trad. Charlotte Pulvers)
*1923: Bennemann, Paul: '''Esperanto Handwörterbuch'''
*1923: '''Esperanto als internationale Hilfssprache : Bericht des Generalsekretariats des Völkerbundes, angenommen von der dritten Vollversammlung des Völkerbundes: deutsche Übersetzung.'''
*1923: Fethke, Jan: '''[[Abismoj]]'''
*1923: Goldschmidt, Thora: '''Bildotabuloj por la instruado de Esperanto : 35 bildoj kun klariganta teksto, ekzercoj, ekzemploj kaj gravaj aldonoj''' (3-a korektita eld.)
*1923: Perec, Ŝalom-Aleĥem: '''[[Hebreaj Rakontoj]]''' (trad. Is. Muĉnik)
*1923: [[Nicolaas Beets|Hildebrand]]: '''[[El la Camera Obscura]]''' (el la nederlanda trad. H. C. Mees.)
*1923: [[Andrzej Niemojewski|Niemojewski, Andrzej]]: '''[[Legendoj (Niemojewski)|Legendoj]]''' (trad. Bronislaw Kuhl)
*1923: Privat, Edmond: '''[[Historio de la lingvo Esperanto: deveno kaj komenco 1887 - 1900]]'''
*1923: Privat, Edmond: '''[[Vivo de Zamenhof]]'''
*1923: Puŝkin, Aleksandr Sergeeviĉ: '''[[Tri Noveloj]]''' (trad. Andreo Fiŝer.)
*1923: Turgenev, Ivan Sergeeviĉ: '''[[Elektitaj Noveloj de Turgenjev|Elektitaj Noveloj]]'''
*1923 Wüster, Eugen Bernhard Caspar: '''[[Enciklopedia vortaro Esperanta-germanaEsperanta–germana: kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo]]'''
*1923: Wüster, Eugen Bernhard Caspar: '''Maschinentechnisches Esperanto-Wörterbuch der Grundbegriffe: deutsche Ausgabe'''
*1924: Ariŝima, Takeo: '''[[Deklaracio]]''' (El la japana trad. T. Tooguu.)
*1924: Balzac, Honoré de: '''[[La Firmao de la Kato kiu Pilkludas]]''' (trad. [[Paul Benoit]].)
*1924: Doroŝeviĉ, Vlas: '''[[Orientaj fabeloj]]''' (trad. Nikolao Hohlov)
*1924: '''Esperanto als internationale Hilfssprache : Bericht des Generalsekretariats des Völkerbundes, angenommen von der dritten Vollversammlung des Völkerbundes : deutsche Übersetzung.'''
*1924: Raimund, Ferdinand: '''[[La Malŝparulo]]'''
*1924: Fethke, Jan: '''[[Saltego trans Jarmiloj]]'''
*1924: [[Washington Irving|Irving, Washington]]: '''[[El la Skizlibro]]''' (trad. H. L. Elvin)
*1924: Luyken, Heinrich August: '''[[Pro Iŝtar]]'''
*1924: Poe, Edgar Allan: '''[[Ses noveloj el "Rakontoj de mistero kaj imago"]]''' (trad. A. Frank Milward)
*1925: Degen, Arthur: '''Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch: für den täglichen Gebrauch'''
*1925: Bennemann, Paul: '''Tra la mondo: internacia legolibro. Ia parto: por komencantoj, kun multaj bildoj kaj muziknotoj''' (3-a eld.)
*1925: Sienkiewicz, Henryk: '''[[Noveloj (Henryk Sienkiewicz)|Noveloj]]''' (trad. Lidja Zamenhof)
*1925: Stark, Emil: '''Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache'''
 
===1926-19301926–1930===
*1926: Bennemann, Paul: '''Esperanto Hand-Wörterbuch'''
*1926: Bertrana, Prudenci: '''[[Barbaraj Prozaĵoj]]''' (el la kataluna trad. Jaume Grau Casas)
*1926: Ŝimunoviĉ, Dinko: '''[[Ano de l' ringludo]]''' (el la kroata trad. Fran Janjiĉ)
*1926: Strindberg, August: '''[[Insulo de feliĉuloj]]''' (trad. Oskar Frode)
*1926: Degen, Arthur: '''Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch: für den täglichen Gebrauch'''
*1926: Dietterle, Johannes: '''[[Esperanto]]'''
*1926: Kreuz, Robert: '''Esperanto in Handel und Verkehr: alltägliche kaufmännische Gespräche: kaufmännischer Briefwechsel nebst einer Warenliste und einem Handelswörterverzeichnis: kurze Sprachlehre'''
*1926: Wagnalls, Mabel: '''[[Palaco de Danĝero]]'''
*1927: Degen, Arthur: '''Esperanto nach dem Fundamento von Dr. Zamenhof unter Auswertung des deutschen Sprachgutes: kleines Lehrbuch, auch für Selbstunterricht'''
*1927: [[Georges Eekhoud|Eekhoud, Georges]]: '''[[Servokapabla!]]''' (trad. [[Léon Bergiers]])
*1927: Privat, Edmond: '''[[Historio de la lingvo Esperanto (Privat)|Historio de la lingvo Esperanto]]'''
*1927: Wüster, Eugen Bernhard Caspar: '''[[Zamenhof-radikaro: kun derivaĵoj kaj fontindikoj]]'''
*1927: Casari, Anton: '''Esperanto Lehr- und Lesebuch für österreichische Hauptschulen und für die unteren Klassen der Mittelschulen'''
*1927: Hyde, Arthur Maurice: [[Aŭstralio: lando kaj popolo]]
*1929: Bennemann, Paul: '''Tra la mondo: internacia legolibro. Ia parto: por komencantoj, kun multaj bildoj kaj muziknotoj''' (4-a eld.)
*1929: '''[[Internacia kantaro]]: 139 popolaj kantoj el 55 landoj, 7 Esperantaj kantoj, rondkantoj kaj kantsalutoj, 3 famaj koncertarioj'''
*1929: Sadoveanu, Mihail: '''[[Nobela peko; En arbaro Petriŝor; La sciigantoj]]''' (el la rumana trad. Tiberio Morariu)
*1929: Degen, Arthur: '''Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch: für den täglichen Gebrauch'''
*1929: Zamenhof, Ludwik Lazar: '''[[Originala verkaro: antaŭparoloj, gazetartikoloj, traktaĵoj, paroladoj, leteroj, poemoj]] (Kolektitaj kaj ordigitaj de Joh. Dietterle).
*1930: '''[[Internacia kantaro: kolekto de 139 popolaj kantoj el 55 landoj, 7 esperantaj kantoj, rondkantoj kaj kantsalutoj, 3 famaj koncertarioj: muzika eldono]]'''
*1930: Degen, Arthur: '''[[Esperanto-lernolibro por popollernejoj: laŭ rekta metodo]]'''
*1930: '''[[Vi instruas kun sukceso laŭ la rekta metodo]]'''
*1930: '''Vom Kultur- und Bildungswert des Esperanto: zehn erziehungswissenschaftliche Aufsätze'''
 
===1931-19321931–1932===
*1932: Degen, Arthur: '''Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch: für den täglichen Gebrauch'''
 
==Literaturo==
* '''1922''':[[Johannes Dietterle|Dietterle, [Johannes].]]: «Internacia Mondliteraturo por la tutmonda Esperantistaro.», Enen: Corriere Balcanico-Esperantista 2-a jaro 1922, n-ro 9 (15), p. 1. (Eldono Bari, 1922-09-30. Prezento de la eldonprojekto "«Internacia Mondliteraturo"» ĉe Hirt en Leipzig kaj alvoko prezenti tradukojn aŭ tradukproponojn por ĝi).
 
 
==Fontoj==
{{EdE|H}}
* {{EdE|artikolo=Hirt|linia=jes}}
 
{{DEFAULTSORT:Hirt und Sohn}}
444

redaktoj