Vortoj de Macue Sasaki

Vortoj de Macue Sasaki. Kompilis „Klara Rondeto“. 1934, 125 p. Kolekto de originalaj kaj tradukitaj artikoloj de Sasaki Macue. Respeguliĝas nobla, larĝvida animo, kiu estis malfermita por la suferoj, kiujn kaŭzas mizero, militarismo, virina sklaveco kaj aliaj malbonoj.