Ĉekoj internaciaj

Ĉekoj internaciaj. La internacia helpa monsistemo decimala, proponita en 1907 de profesoro Saussure, estis bone akceptita de la Esperantistaro, kiu volonte uzis ĝin. La Svisa Bankunio (Schweizerische Bankverein) en 1908 enkondukis internaciaj ĉekojn, kies monvaloroj estis montritaj en spesmiloj, kaj kies teksto estis nur Esperanta. Samjare la banko Pictet en Geneve eldonis similajn ĉekojn ankaŭ kun Esperanta teksto.

Vidu ankaŭ Esperanto kaj mono