Hapax legomenon

Hapakso (de la greka ἅπαξ hápax 'unufoje, unika'; λεγόμενον legómenon 'la dirata') estas vorto, kiu aperas en nur unu sola pozicio en iuspeca korpuso. La ekzakta signifo de tiaj unuopaj vortoj estas malfacile divenebla.

Kadre de interpretado de Biblio laŭ la histori-kritika metodo, hapakso estas signo ke la aŭtoro uzis fremdan tekstmaterialon por enplekti en sian tekston, aŭ ke la teksto estas reverkita de posta redaktanto.