Kovrilpaĝo de eldono de La Idealo kaj la Realo de Internacia Lingvo (origine verkita en 1922, poste Esperantigita fare de Chen Yuan).

Hujucz (naskiĝis la 9-an de septembro 1896 kaj forpasis la 16-an de januaro 1986) estis fama ĉina esperantisto.

Hujucz komencis lerni Esperanton en 1913-1914. Liaj postaj agadoj:

  • En la 1920-aj jaroj, kune kun s-ro Bakin li refondis la Ŝanhajan Esp-Asocion (SEA,1920);
  • En la 1930-aj jaroj, li verkis la faman libron Impresoj pri Moskvo, li iniciatis la organizon Ĉina Proleta Esperantista Unio (CPEU) kaj gvidis ties laboron.(1931)
  • En la 1950-aj jaroj. Inaŭguro de EPĈ(1950). Fondiĝo de ĈEL(1951). Revivigo de EPĈ kaj ĈEL en 1956. En la sama 1956, sendis ĉinan delegacion (tripersonan) ĉeesti al la 41-a UK. Tio estas la unuafoja sendo de reprezentantoj al UK depost la fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko. Reveninte enlanden, la reprezentantoj verkis artikolojn propagandi Esp-on, kaj la tiama semado por la ĉina Esp-movado ja donas utilojn eĉ ĝis hodiaŭ.
  • En la 1960-aj jaroj, okazigo de la ekspozicio pri Esp-laboroj dum la unua tutlanda kunveno pri Esp-laboro(1963), invito al vic-ĉefministro Chen Yi, kiu donis tre gravan parolon kun iniciato ke invitu UK-on al Ĉinio. Inaŭguro de Esp-disaŭdigo en Ĉinio (1964). Klopodoj por sendi s-anojn al la 50-a UK en Tokio (1965), peti instrukcion de ŝtataj gvidantoj Liu Shaoqi (la ŝtata prezidanto) kaj Zhou Enlai (ĉefministro) kc. Ellaborigo de la unua Esperant(e dublit)a filmo de Ĉinio(1965).
  • En la 1970-aj jaroj, revivigo de la Esp-laboro en (1973) la "Granda Kultura Revolucio". Okazigo de la dua tutlanda kunveno pri Esp-laboro(1979).
  • En la 1980-aj jaroj, interligigo de la ĉina Esp-movado kun la internacia Esp-movado, levi la pozicion de la ĉina Esp-movado internacie. Aliĝo de ĈEL al UEA(1980). Gajno de la Trofeo Fyne(1983). Okazigo de la tria tutlanda kunveno pri Esp-laboro(1984). Gastigo de la 71-a UK en Pekino(1986).

Hujucz havis altan pozicion en Ĉinio ( li funkciis kiel vic-prezidanto de la Konstanta Komitato de la Tutlanda Popola Kongreso) kaj gvidis ĈEL plej longan tempon (prezidis dum 1951-1986). Li staris alte, sekve rigardis malproksimen. Li tre lertis kapti la trajton de la epoko kaj de strategia alto elmetis por la ĉina Esp-movado en malsamaj periodoj prudentajn decidojn kaj saĝan instrukcion pri "kion fari" kaj "kiel fari".

Troviĝante en malfavora ekstera cirkonstanco, kiun ni ne povis mem elekti aŭ eviti laŭdezire, estimata s-ano Hujucz lertis, en la ŝlosilaj momentoj, savi, revivigi kaj reprosperigi nian Esp-movadon ke ĝi liberiĝu de minaco de danĝeroj kaj revenu al sekureco. La plej tipaj kazoj estis ke li revivigis ĈEL kaj EPĈ en 1956 kaj savis ĈEL el perea danĝero en la Granda Kultura Revolucio kaj rekomencis aktivadon internacian.

Li tre lertis juĝi cirkonstancon, trakti kondiĉojn, ne forlasi sed kapti bonajn ŝancojn, utiligante sian influon kaj avantaĝon (li havis vastajn sociajn rilatojn inter la superuloj) por krei novan situacion por la ĉina Esp-movado.