Internacia Esperantista Farmaciista Asocio

La Internacia Esperantista Farmaciista Asocio (I.E.F.A.) estis grava esperantista asocio fondita en 1908 dum la 4-a Universala Kongreso de Esperanto en Dresden.[1] En 1913 la Sekretario estis Oscar Van Schoor. Tiam la adreso estis Vondelstraat, 20, Antverpeno, (Belgio).

  1. Belga Esperantisto, aprilo 1909, p. 133-134; Belga Adresaro Esperantisto 1910, p. 44.