Kelnero estas la persono, kiu havas kiel metion zorgi pri la klientoj de trinkejo, gastejo aŭ simila negoco de gastado, havigante al ili manĝojn, trinkaĵojn, kaj helpon dum ties restado tie. Kelnero kutime kontrolas kvanton de diversaj tabloj en grandaj negocejoj aŭ ĉiujn tablojn en malgrandajn trinkejojn. Ili kontrolas ankaŭ la pagon de la servoj. Ulon kiu precepe preparas kaj vendas bieron aŭ alkoholaĵojn, oni nomas bierkelnero aŭ drinkisto.

Kelnero en biertrinkejo de Vieno, Aŭstrio.