Kristana laborista junularo

CAJ – Christliche Arbeiterjugend (germane: kristana laborista junularo) estas fondita en 1929 de la belga sacerdoto Joseph Cardijn. Li radikale bazis la vivon sur la evangelion kaj karisme aliris la junajn laboristojn. Rapide kreskis mondvaste soci-religia movado kun la celo, regajni la laboristaron por la eklezio. CAJ ekzistas en pli ol 50 naciaj organizoj kun multaj lokaj grupoj. Ĝi estas parto de la junulara laboro de la eklezio. Ĉiun kvaran jaron kunvenas Monda Konsilantaro de CAJ. CAJ estas konvinkita, ke kredo kaj vivo estas unueco. Tiel evoluis la Viva Evangelio kaj la klerig-metodo "Vidi-juĝi-agi", kiuj helpas ekkoni la kristanan vivo-vojon.

CAJ estas la mallongigo de la germana nomo. Ĝi havas interalie jenajn nomojn en aliaj lingvoj: