Partenogenezo estas maniero de neseksa reproduktado ĉe plantoj kaj bestoj, en kiu la nefekundigitaj ovoloj disvolviĝas kaj generas novajn estaĵojn (rotiferoj, laŭsoj).

Ĉe abeloj, la virabeloj evoluas per partenogenezo, ĉe ŝildlaŭsoj, male, la abelinoj.

Inter la vertebruloj kapablas multiĝi per partenogenezo nur ĉirkaŭ 70 specioj, sed nur kelkaj reptilioj. La komoda varano de Indonezio same povas apliki partenogenezon en malfavoraj cirkonstancoj (zooparko). La varaninoj naskas ĉiam virvaranojn per partenogenezo.