Poul Jørgensen

Temas pri... Ĉi tiu artikolo temas pri esperantisto naskiĝinta en 1914. Por aliaj signifoj vidu la artikolon Poul Jorgensen.

Poul Jørgensen (1914 en Århus - 24-an de oktobro 1991) estis dana esperantisto, estrarano de Esperanto-movado kaj en Kopenhago, kaj en Århus kaj en CDEL. Jam komence de la 1940-aj jaroj Poul Jørgensen ligis sin al la ideo pri la in­ternacia lingvo Esperanto. Li lernis la lingvon ĝisfunde kaj par­toprenis en la organiza laboro; tial Aarhus Esper­anto Forening kaj DEA ĝuis netakseblan utilon de liaj entuziasmo, energio kaj preteco pri persona helpo. Le estis UEA-delegito en Århus (Danio) kaj Prezidanto de la Kopenhaga Esperanto-Klubo de 28/5 1930 ĝis 18/10 1933. Li estis la kasisto de Dana E-Asocio, kaj en la 70-aj jaroj aktivis en Esperanro-Centro Århus.

Krom la granda laboro en estraroj de la nomitaj a­socioj oni ankaŭ menciu li­an efikecon kiel multjara kunlaboranto ĉe la kursoj, kaj en periodo ĉe "Altlernejo de Junaj Hejmoj" en Århus. Li es­tis lerta kaj ŝatata in­struisto. Tiel ankaŭ dum la aranĝoj en Asvigo. Ĉe grandaj aranĝoj kiel IFEF kongresa en Århus 1973, UEA postkongreso samloke en 1975, kaj ĉe la DEA jarkunvenoj Poul Jør­gensen, kiel unu el la gvidaj personaj ludis gra­van rolon por la preparoj kaj bonaj rezultoj de la aranĝoj. Kaj li uzis Esperanton an­kaŭ kiel ligilon por in­ternaciaj kontaktoj, kaj multnombraj eksterlandanoj dum la jaroj vizitis aŭ trovis tranokteblecon en la gastama hejmo de Jenny kaj Poul Jørgensen. Ver­ŝajne ĝuste tio estis io centra je lia rilato al la internacia lingvo. Lia in­teresema, ja preskaŭ sci­volema sinteno al la mondo kaj al la homoj trovis nu­tron pere de personaj kon­taktoj, kiuj ofte evoluis en amikecon. Lia forpaso certe faras profundan im­preson en multaj hejmoj, ankaŭ ekster la danaj li­moj.


Vidu ankaŭ: