Rakontoj de J. Arbes, el la ĉeĥa trad. J.Grňa. 1908, 135 p. „La traduko montras maloftan majstrecon kaj literaturecon.“ (R. A., L. I. 1908, p: 542.) Havebla ĉe Projekto Gutenberg: Rakontoj.