Universala Esperantia Librejo

Universala Esperantia Librejo estis la libroservo de UEA kiun fondis Eduard Stettler en 1909. Ne realiĝis la origina plano instali samtempe bibliotekon.

Adreso de la eldonejo: Universala Esperantia Eldonejo, 10, rue de la Bourse, 10 Genéve.

Aperigitaj verkoj:

- Fabiola, rakonto pri la katakomboj, trad. E. Ramo, 427 p.

- Ginevra