Ĉekbanko Esperantista

La Ĉekbanko Esperantista estis banko fondita en 1907 de H. F. Höveler en Londono. En- kaj el-pagoj baziĝis sur la Esperanta monunuo spesmilo (=2 oraj ŝilingoj). Laŭ Enciklopedio de Esperanto la transpago estis "plej oportuna kaj malkara". Je la 30-a de aprilo de 1914 ĝi havis 730 kontulojn en 320 urboj, 43 landoj. Post morto de la fondinto la banko likvidiĝis.