UABE
Ucunomija Haĵime
UDEV
UEA
Ueda Hanĵi
Ueda Koozoo
Ueno Takao
UEPL
UFE
UHA
Fr. Uhlmann
Dreves Uitterdijk
Franz Ullrich
Imre Ungár
Universala Esperantista Pacifista Ligo. v. Pacifismo
Universala Esperanto-Asocio. v. UEA
Universala Esperanto-Asocio (libro)
Universala Esperanto-Metodo
Universala Homama Asocio, v. Oomoto
Universalaj Kongresoj, v. Kongresoj
Universala Terminologio de la Arkitekturo
Universala Vortaro
Universitatoj
Universo v. La Bela Mondo
Unuaj libroj de Konfuciana Biblio
Unua Legolibro
Unua Libro de Esperanto
Unua adresaro
Unuel
Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo. v. UŜE
Unuiĝo de E-istaj Virinoj. v UDEV
Uppsala
URA Ryozi
Urugvajo
Ŝamil Usmanov
Usono
Usui Syuiti
UŜE
UŜE-EĤO
Utrechta Esperantisto