Helena GAL estis svisa esperantistino. Kun Théophile Cart, Roza Vogt kaj kun Harald Thilander ŝi fiksis la brajloalfabeton por Esperanto donante por la kvin konsonantoj supersignitaj tute logikan brajloformon, almetante al la signoj de la pura litero ĉiam la saman punkton. Nur la litero "Ŭ" estas horizontala spegulaĵo de litero "U".

Brajla alfabeto.gif