Julia Guillaume-Isbrücker

Franca esperantisto

Julia GUILLAUME-ISBRÜCKER (1916-1999) estis la filino de Julia Isbrücker (tiu estis la fondintino de Internacia E-Instituto en Hago, naskiĝis la 22-an de septembro 1887 en Rotterdam, mortis la 14-an de januaro 1971).

Julia GUILLAUME-ISBRÜCKER ĉiam aktive partoprenis en E-aranĝoj kaj estis ĝis 1996 estraranino de IEI. Ŝi mortis la 29-an de novembro en La Celle-Saint-Cloud (Francio). Ŝi estis la vidvino de Jean Guillaume (tiu estis ĉefdelegito por Francio dum 30 jaroj kaj prezidanto de Unuiĝo Franca por Esperanto 1974-1975).

Okaze de la 100a datreveno de la 12a Universala Kongreso de Esperanto 1920 aperis en la jaro 2020 broŝuro pri Julia Isbrücker kaj ties filino Julia GUILLAUME-ISBRÜCKER. Informojn donas esperanto@chello.at.