Listo de Patriarkoj de Konstantinopolo

Listartikolo en Vikipedio

Listo de ĉefoj de Konstantinopola Eklezio.

Num. de persono Num. de regado Nomo[1] Komencjaro Finjaro Notoj
1 1 S. Andreo la Apostolo 38 Inicianto
2 2 S. Staĥio la Apostolo 38 54
3 3 S. Onesimo 54 68
4 4 Polikarpo la 1-a 71 89
5 5 Plutarĥo 89 105
6 6 Sedekio 105 114
7 7 Diogeno 114 129
8 8 Eleŭterio 129 136
9 9 Felikso 136 141
10 10 Polikarpo la 2-a 141 144
11 11 Atenodoro 144 148
12 12 Eŭzoo 148 154
13 13 Laŭrentio 154 166
14 14 Alipio 166 169
15 15 Pertinakso 169 187
16 16 Olimpiano 187 198
17 17 Marko la 1-a 198 211
18 18 Filadelfo 211 217
19 19 Ciriako la 1-a 217 230
20 20 Kastino 230 240
21 21 Eŭgeno la 1-a 240 242
22 22 Tito 242 272
23 23 Dometio 272 284
24 24 Rufino la 1-a 284 293
25 25 Probo 293 306
26 26 S. Metrofano 306 04.06.326
Akesio 325 325 Novatiana episkopo
27 27 S. Aleksandro 326 337 1-a Arĥiepisopo de Konstantinopolo
28 28 S. Paŭlo la 1-a 337 339
30 341 342 dufoje
32 346 350 trifoje
29 29 Eŭzebio de Nikomedio 339 341 Arianisto
30 31 Makedono la 1-a 342 27.01.346 Arianisto
33 351 360 Arianisto
Angelo 345 385 Novatiana episkopo
31 34 Eŭdoksio de Antioĥio 27.01.360 370 Arianisto
Paimentio 363 363 Anomeisma episkopo
Florentio 363
32 35 Demofilo 370 26.11.380 Arianisto
380 386 Arianisma episkopo
35 Evagrio 370 370 Katolika
36 380 380
33 38 Maksimo la 1-a 380 381 elektita de Aleksandrio
37 Gregorio la 1-a 379 380 elektita de Konstantinopolo
39 381 381 Oficie
34 40 Nektario 381 397
Markiano la 1-a 385 Novatiana episkopo
Marino 386 388 Arianisma episkopo
Doroteo 388 407
35 41 S. Johano la 1-a 398 404
36 42 S. Arsakio 404 405
37 43 S. Attiko 406 425
Sisinio 412 Novatiana episkopo
Sabateo 412 412
Ĥrisanto 412 419
Paŭlo 419 438
Barbo 407 430 Arianisma episkopo
38 44 Sisinio la 1-a 426 427
39 45 Nestorio 428 431
Sabateo 430 Arianisma episkopo
40 46 S. Maksimiano 431 434
41 47 S. Proklo 434 447
Markiano la 2-a 438 Novatiana episkopo
42 48 S. Flavio la 1-a 447 449
43 49 S. Anatolio 449 458 1-a Patriarĥo de Konstantinopolo
44 50 S. Genadio la 1-a 458 471
45 51 Akakio 472 489
46 52 Flavio la 2-a 489 490
47 53 Eŭfemio 490 496
48 54 S. Makedono la 2-a 496 511
49 55 Timoteo la 1-a 511 518
50 56 S. Johano la 2-a 518 520
51 57 Epifanio 520 535
52 58 Antimo la 1-a 535 536
53 59 S. Meno 536 552
54 60 S. Eŭtiĥio 552 565
62 577 582 dufoje
55 61 S. Johano la 3-a 565 577
56 63 S. Johano la 4-a 582 595
57 64 Ciriako la 2-a 595 606
58 65 S. Tomaso la 1-a 607 610
59 66 Sergio la 1-a 610 638 Anatemita
60 67 Pirho 638 641
69 654 654
61 68 Paŭlo la 2-a 641 653
62 70 Petro 654 666
63 71 Tomaso la 2-a 667 669
64 72 Johano la 5-a 669 675
65 73 Konstantino la 1-a 675 677
66 74 Teodoro la 1-a 677 679
76 686 687
67 75 Georgo la 1-a 679 686
68 77 Paŭlo la 3-a 688 694
69 78 S. Kaliniko la 1-a 694 706
70 79 Ciro 706 712
71 80 Johano la 6-a 712 715
72 81 S. Germano la 1-a 715 730
73 82 Anastazo 730 754
74 83 Konstantino la 2-a 754 766
75 84 Niketo la 1-a 766 780
76 85 S. Paŭlo la 4-a 780 784
77 86 Sankta Tarasio 784 806
78 87 Sankta Nikeforo 806 815
79 88 Teodoto 815 821
80 89 Antonio la 1-a 821 837
81 90 Johano la 7-a 837 843
82 91 S. Metodio la 1-a 847 858
83 92 S. Ignatio 847 858
94 867 877 dufoje
84 93 S. Fotio la 1-a 858 867
95 877 886 dufoje
85 96 Stefano la 1-a 886 893
86 97 S. Antonio la 2-a 893 901
87 98 S. Nikolao la 1-a 901 907
100 912 925 dufoje
88 99 Eŭtimio la 1-a 907 912
89 101 Stefano la 2-a 925 927
90 102 Trifono 927 931
91 103 Teofilakto 933 956
92 104 Polieŭkto 956 970
93 105 Basilo la 1-a 970 973
94 106 Antonio la 3-a 973 979
95 107 Nikolao la 2-a 979 991
96 108 Sisinio la 2-a 996 998
97 109 Sergio la 2-a 998 1019
98 110 Eǔstatio 1019 1025
99 111 Aleksio la 1-a 1025 1043
100 112 Mikaelo la 1-a 1043 1058
101 113 Konstantino la 3-a 1059 1063
102 114 Johano la 8-a 1064 1075
103 115 Kozimo la 1-a 1075 1081
104 116 Eŭstratio 1081 1084 Abdikis
105 117 Nikolao la 3-a 1084 1111
106 118 Johano la 9-a 1111 1134
107 119 Leo la 1-a 1134 1143
108 120 Mikaelo la 2-a 1143 1146
109 121 Kozimo la 2-a 1146 1147
110 122 Nikolao la 4-a 1147 1151
111 123 Teodoto la 2-a 1151 1153
112 124 Neofito la 1-a 1154 1154
113 125 Konstantino la 4-a 1154 1157
114 126 Luko 1157 1170
115 127 Mikaelo la 3-a 1170 1177
116 128 Ĥaritono 1177 1178
117 129 Teodozio la 1-a 1179 1183
118 130 Basilo la 2-a 1183 1186
119 131 Niketo la 2-a 1186 1189
120 132 Dositeo de Jerusalimo 1189 1189 Nur 9 da tagoj
134 1189 1191 dufoje
121 133 Leo la 2-a 1189 1189
122 135 Georgo la 2-a 1191 1198
123 136 Johano la 10-a 1198 1206 Abdikis
124 137 Mikaelo la 4-a 1208 1212 Vivis en Niceo
125 138 Teodoro la 2-a 1213 1216
126 139 Maksimo la 2-a 1216 1216
127 140 Manuelo la 1-a 1216 1222
128 141 Germano la 2-a 1222 1240
129 142 Metodio la 2-a 1240 1240
130 143 Manuelo la 2-a 1240 1254
131 144 Arsenio Aŭtoriano 1255 1259
146 1261 1265 Revenis al Konstantinopolo
132 145 Nikeforo la 2-a 1260 1261 Vivis en Niceo
133 147 Germano la 3-a 1265 1266
134 148 Jozefo la 1-a 1266 1275
150 1282 1283 dufoje
135 149 Johano la 11-a 1275 1282
136 151 Gregorio la 2-a 1283 1289
137 152 Atanazo la 1-a 1289 1293
154 1303 1309
138 153 Johano la 12-a 1294 1303
139 155 Nefo la 1-a 1310 1314
140 156 Johano la 13-a 1315 1320
141 157 Gerazimo la 1-a 1320 1321
142 158 Jesaja 1323 1332
143 159 Johano la 14-a 1334 1347
144 160 Izidoro la 1-a 1347 1350
145 161 Kalisto la 1-a 1350 1353
163 1355 1363
146 162 Filoteo Kokkin 1353 1355
164 1364 1376
147 165 Makario 1376 1379
168 1390 1391
148 166 Nilo 1379 1388
149 167 Antonio la 4-a 1380 1389
169 1391 1397
150 170 Kalisto la 2-a 1397 1397
151 171 Mateo 1397 1410
152 172 Eŭtimio la 2-a 1410 1416
153 173 Jozefo la 2-a 1416 1439
154 174 Metrofano la 2-a 1440 1443
155 175 Gregorio la 3-a 1443 1450
156 176 Atanazo la 2-a 1450 1453 Pereis dum falo de Konstantinopolo
157 177 Genadio la 2-a 1454 1456 [2]
180/180/179 1463/1463/1462 1463/1463/1463
182/182/181 1464/1464/1464 1465/1465/1464
158 178 Izidoro la 2-a 1456 1462
159/159/160 179/179/182 Joasafo la 1-a 1462/1462/1465 1463/1463/1466
160/160/159 181/181/180 Sofronio la 1-a 1463/1463/1463 1464/1464/1464
161/162/161 183/184/183 Marko la 2-a 1465/1466/1466 1466/1466/1466
162/161/162 184/183/184 Simeono la 1-a 1466/1465/1466 1466/1465/1466
186 1471 1475
190 1482 1486
163 185 Dionizo la 1-a 1467 1471
192 1488 1490
164 187 Rafaelo la 1-a 1475 1476
165 189 Maksimo la 3-a 1476 1482
166 191 Nefo la 2-a 1486 1488
194 1497 1498
196 1502 1502
167 193 Maksimo la 4-a 1491 1497
168 195 Joakimo la 1-a 1498 1502
198 1504 1504
169 197 Paĥomo la 1-a 1503 1504
199 1504 1513
170 200 Teolepto la 1-a 1513 1522
171 201 Jeremio la 1-a 1522 1524 Detronigita
203 1525 1546
172 202 Johanikio la 1-a 1524 1525 Kontraŭepiskopo
173 204 Dionizo la 2-a 1546 1555
174 205 Joasafo la 2-a 1555 1565
175 206 Metrofano la 3-a 1565 1572
208 1579 1580
176 207 Jeremio la 2-a 1572 1579
209 1580 1584
212 1586 1595
176 210 Paĥomo la 2-a 1584 1585 Senleĝa
177 211 Teolepto la 2-a 1585 1587
178 213 Mateo la 2-a 1596 1596
219 1598 1602
221 1603 1603
179 214 Gabrielo la 1-a 1596 1596
215 Teofano la 1-a 1596 1596 Regento
180 217 1597 1597 Patriarĥo
216 Meletio 1597 1597 regento
218 1597 1598
181 220 Neofito la 2-a 1602 1603
223 1607 1612
182 222 Rafaelo la 2-a 1603 1607
224 Cirilo la 1-a 1612 1612 regento, ankaŭ Cirilo la 3-a de Aleksandrio (1602-1621)
184 226 1620 1623
229 1623 1633
231 1633 1634
233 1634 1635
237 1637 1638
183 225 Timoteo la 2-a 1612 1620
185 227 Grigorio la 4-a 1623 1623
186 228 Antimo la 2-a 1623 1623
187 230 Cirilo la 2-a 1633 1633
235 1635 1636
238 1638 1639
188 232 S. Atanazo la 3-a 1634 1634
234 1635 1635
245 1652 1652
189 236 Neofito la 3-a 1636 1637
190 239 Partenio la 1-a 1639 1644
191 240 Partenio la 2-a 1644 1646
242 1648 1651
192 241 Johanikio la 2-a 1646 1648
243 1651 1652
247 1653 1654
250 1655 1656
193 244 Cirilo la 3-a 1652 1652
248 1654 1654
194 246 Paisio la 1-a 1652 1653
249 1654 1655
195 251 Partenio la 3-a 1656 1657
196 252 Gabrielo la 2-a 1657 1657
197 253 Teofano la 2-a 1659 1659 Kontraŭepiskopo
Partenio la 4-a 1657 1659
255 1665 1667
258 1671 1671
261 1675 1676
266 1684 1685
198 254 Dionizo la 3-a 1662 1665
199 256 Klemento 1667 1667
200 257 Metodio la 3-a 1668 1671
201 259 Dionizo la 4-a 1671 1673
262 1676 1679
265 1682 1684
268 1686 1687
273 1693 1694
202 260 Gerasimo la 2-a 1673 1674
203 263 Atanazo la 4-a 1679 1679
204 264 Jakobo 1679 1682
267 1685 1686
269 1687 1688
205 270 Kaliniko la 2-a 1688 1688
272 1689 1693
274 1694 1702
206 271 Neofito la 4-a 1688 1689
207 275 Gabrielo la 3-a 1702 1797
208 276 Neofito la 5-a 1707 1707 Ne regis
209 277 Cipriano la 1-a 1707 1709
281 1713 1714
210 278 Cirilo la 4-a 1709 1709
280 1711 1713
211 279 Atanazo la 5-a 1709 1711
212 282 Kozimo la 3-a 1714 1716 Ankaŭ Kozimo la 2-a de Aleksandrio (1712-1714, 1723-1736)
213 283 Jeremio la 3-a 1716 1726
287 1732 1733
284 Cirilo 1718 1718 Provis abdiki Jeremion la 3-an
214 285 Kaliniko la 3-a 1726 1726 Kelkaj horoj
215 286 Paisio la 2-a 1726 1732
290 1740 1743
292 1744 1744
294 1751 1752
216 288 Serafemo la 1-a 1733 1734
217 289 Neofito la 6-a 1734 1740
291 1743 1744
218 293 Cirilo la 5-a 1748 1751
295 1752 1757
219 296 Kaliniko la 4-a 1757 1757
220 297 Serafemo la 2-a 1757 1761
221 298 Johanikio la 3-a 1761 1763
222 299 Samuelo la 1-a 1763 1768
302 1773 1775
223 300 Meletio la 2-a 1768 1769
224 301 Teodozio la 2-a 1769 1773
225 303 Sofronio la 2-a 1775 1780
226 304 Gabrielo la 4-a 1780 1785
227 305 Prokopio la 1-a 1785 1789
228 306 Neofito la 7-a 1789 1794
309 1798 1801
229 307 Gerasimo la 3-a 1794 1797
230 308 S. Gregorio la 5-a la Martirulo de Nacio 1797 1798
311 1806 1808
315 1818 1821 Ekzekutita
231 310 Kaliniko la 5-a 1801 1806
312 1808 1809
232 313 Jeremio la 4-a 1809 1813
233 314 Cirilo la 6-a 1813 1818
234 316 Eŭgeno la 2-a 1821 1822
235 317 Antimo la 3-a 1822 1824
236 318 Ĥrisanto 1824 1826
237 319 Agatangelo 1826 1830
238 329 Konstantio la 1-a 1830 1834
239 330 Konstantio la 2-a 1834 1835
240 331 Gregorio la 6-a 1835 1840
343 1867 1871
241 332 Antimo la 4-a 1840 1841
337 1848 1852
242 333 Antimo la 5-a 1841 1842
243 334 Germano la 4-a 1842 1845
338 1852 1853
244 335 Meletio la 3-a 1845 1845
245 336 Antimo la 6-a 1845 1848
339 1848 1852
345 1871 1873
246 340 Cirilo la 7-a 1855 1860
247 341 Joakimo la 2-a 1860 1863
346 1873 1878
248 342 Sofronio la 3-a 1863 1866
344 Dionizo la 5-a 1871 1871 Regento
251 351 1887 1891
347 Agatangelo de Efeso 1878 1878 Regento
349 1884 1884
249 348 Joakimo la 3-a 1878 1884
357 1901 1912
250 350 Joakimo la 4-a 1884 1886
252 352 Neofito la 8-a 1891 1894
353 Natanielo de Prusio 1894 1895 Regento
355 1897 1897
253 354 Antimo la 7-a 1895 1897
254 356 Konstantino la 5-a 1897 1901
255 358 Germano la 5-a 1913 1918
359 Doroteo 1918 1921 Regento
360 Nikolao 1921 1921
256/261[3] 361 Meletio la 4-a 1921 1923 ankaŭ: Meletio la 2-a de Aleksandrio (1926-1935), Meletio la 3-a de Atenoj (1918-1920)
262 362 Gregorio la 7-a 1923 1924
263 363 Konstantino la 7-a 1924 1925
264 364 Basilo la 3-a 1925 1929
265 365 Fotio la 2-a 1929 1935
266 366 Benjamino 1936 1946
267 367 Maksimo la 5-a 1946 1948
268 368 Atenagoro 1948 1972
269 369 Demetrio la 1-a 1972 1991
270 370 Bartolomeo la 1-a 1991 nun
  1. S. signifas la Sankta
  2. Por Patriarkoj ekde 1462 dum 1466 ekzistas tri da listoj: de Dimitrios Kiminas/de Vitalién Lorane/de Hermano de Sardoj.
  3. La dua numero estas en oficia listo de Patriarkio