Milada Hemerková

Milada HEMERKOVÁ (15-a de julio 1925 - 18-a de januaro 2001) estis ĉeĥa esperantistino, multjara prezidantino de E-klubo Dukla Pardubice, organizantino de multaj konataj internaciaj pacrenkontiĝoj en Pardubice, multjara instruistino de Esperanto en diversaj kursoj, ankaŭ skribaj, ankaŭ por infanoj, ankaŭ en SET Lančov, estraranino de MEM.