Spackuko

kuko kun kanabo

La spackuko estas speciala kuko preparita kun kanabo, konsumita por ebrii. Ĝi estas ofte trovita en Amsterdamaj kanabejoj.