Tradiciaj vestoj de Batz

Batz-sur-Mer Pardon 1988.jpg

La montrita vesto estas geedziĝ-festa vesto de la loĝantoj de la vilaĝego Batz-sur-Mer, en sudorienta Bretonio (nuntempe Loire-Atlantique), en la jaro 1832.
La viro surhavas larĝan faldumitan ĝisgenuan pantalonon, tri vestojn malsamlongajn kaj malsamkolorajn: ĉemizon, jakon, kaj mallongan mantelon kun kolumo, rondan ĉapelon larĝrandan.
La virino surhavas kufon mallarĝfundan, sur kiu fiksitas vualo, kolumon el rigida puntaĵo, blankan robon kovritan supre de korsaĵo laĉita sur la antaŭa parto, kaj malsupre de jupo nigrajn aŭ violkolorajn, kaj ruĝajn ŝtrumpojn.