Laŭte! estas dumonata liberesprima Esperanto-gazeto por progresemaj esperantistoj eldonata kaj ĉefredaktita de Christian Baudé (Kribo) de 1977.

Laŭte! celas plejeble favori liberan esprimadon de ĉiuj siaj abonantoj pri ĉiuj temoj, sen tabuo kaj sen cenzuro. Krome, favori rektajn interrilatojn inter la abonantoj.

Laŭ la redakcio de Laŭte! : « Esperantisto ne estas individuo, kiu vivas nur pro kaj per Esperanto. Ni nature ligas nian scipovon de interpopola lingvo al la ĉiutaga vivo, kun la ĉiutagaj zorgoj, plezuroj kaj strebadoj. Laŭte! spegulas do la realan vivon de siaj legantoj kaj faciligas la interŝanĝojn inter ili. »

Celoj de Laŭte! estas jen difinitaj :

  • esprimi vidpunkton aŭ impreson pri iu ajn temo, pri libro, filmo, muziko
  • trovi helpon por ion aranĝi, organizi
  • profitigi la legantojn de Laŭte! de spertoj, kiu povus utili ankaŭ al aliuloj?
  • diskonigi aktivadon en iu socia, ekzemple ekologia, kultura, politika movado
  • publikigi desegnojn, humuron, anekdotojn, ŝercojn
  • ricevi klarigojn pri iuj malhelaj gramatikaĵoj por izolita Esperanto-lernanto aŭ progresanto

Ĉar Laŭte! estas ne organo de asocio, sed precipe esprimilo, povas aboni ĉiu ajn mondlingvano, komencanta aŭ pli lerta, sendistinge de fako aŭ tendenco, kiu deziras ja aktive interŝanĝi, pli ol pasive ricevi pliajn E-gazetojn.

Aperas 6 numeroj jare. Kiam eblas, aperas kroma numero (literatura suplemento). Ĉiu numero ampleksas minimume 36 paĝojn (72-paĝaj numeroj en A5-formato). Tiuj de 2003 enhavas krome K-diskon. Nova abonanto donace ricevas unu el la plu disponeblaj tekstoj de la broŝura serio. Prioritate aperas tekstoj originale verkitaj de abonantoj mem. Ĝi principe evitas publikigi artikolojn jam aperintajn aliloke. Ankaŭ kontribuoj de komencantoj estas bonvenaj. Abundas la regulaj rubrikoj laŭ iniciatoj de la abonantoj-kontribuantoj: Debato, Ĉies voĉo (reagoj al aperintaj artikoloj), Poezio, Lingva angulo, Felietonoj, Poŝtarto...

Paralele eldoniĝas serio da broŝuroj (ĝis nun pli ol 200 titoloj) aparte mendeblaj.

En jaro 2003, estis ĉ. 300 legantoj; duono loĝas en Francio, kaj la cetero en aliaj landoj tutmondaj. Ĉiujardue aperas adresaro de la abonantoj. Kutime kontribuas ĉirkaŭ 70 por animi la gazeton.

Oni povas viziti la sidejon de la gazeto, eksmuelejon kun 7-hektara bieno, en Beauville (Lot-et-Garonne), kaj tie aranĝi renkontiĝojn.

Lasttage de la Vilno-a UK 2005, revuo Laŭte! ricevis la 3-an premion de la Premio Grabowski, je 170 dolaroj. De (? kiu povas konfirmi ?) postla lasta numero novembro/decembro 2010, Laŭte ĉesis aperi.

Eksteraj ligilojRedakti