Lytton-komisiono

Lytton-komisiono (1931–32) estis komisiono de Ligo de Nacioj, fondita post okupado de Manĉurio (Mukden-incidento, 18-an de septembro 1931) de la japanoj pri analizo de la situo. Tion gvidis V. A. G. R. Bulwer-Lytton.

Post detalaj spektadoj kaj surlokaj analizoj, la komisiono faris sian raporton post ses semajnoj, en septembro de 1932. Tiu raporto kulpigis ambaŭ partorpenantojn de la konflikto. La ĉinoj estis prijuĝitaj pro ilia kontraŭjapana propagando kaj rigida rifuzo de la kompromisoj. Japanio estis sigelita kiel agresanto. Japanio - kreinte dumtempe la pupŝtaton Manĉukuon - rifuzis ne nur konstatojn de la komisiono, sed ankaŭ forlasis la Ligon de Nacioj. La konfliktoj plu daŭris kaj kulminis en milito ekde 1937.