René Mesny

franca esperantisto

René MESNY (meni), franco, eksoficiro marista, profesoro ĉe la Supera Elektra Lernejo en Paris. Naskiĝis en la 19-a de julio 1874 en Brest. Laboras super teorio kaj aplikadoj de radio; altvalora scienculo, faris i. a. gravajn laborojn pri uzo de radio por determini la pozicion de ŝipo sur maro per mallongaj ondoj. Esperantiĝis 1902. Provis fondi Esperantistan Maristan Ligon, 1907- Komitatano de la Pariza Grupo. Prezidanto la „Radio-Club Espérantiste de France“. Kunlaboris en ,Internacia Scienca Revuo'. Redaktas la Esperantajn resumojn en la „Bulletin de la Société Française des Electriciens.“