La aleno estas rekta aŭ kurba pika en moderna epoko ŝtala stangeto, uzata de ekz. ledlaboristo, ŝuisto, selisto ks. por bori truojn en ledon, plaston, lignon kaj ebligi stebon.

Ŝuista aleno
Pratempa aleno

La plej frutempaj alenoj en la ŝtonepoko estis faritaj el osto.

Louis Braille elirigis sian okulon kun aleno kaj li sekve fariĝis tute blinda.