Esperanta Jura Asocio

faka asocio de UEA

ESPERANTA JURA ASOCIO estis organizo por esperantistoj kiuj profesie rilatas al Juro. Ĝi fondiĝis en la jaro 1989, sed estas necese memorigi, ke ekde la komenco de la 20-a jarcento ĉiam ekzistis asocioj kie renkontiĝis esperantistaj juristoj. Eĉ IVO LAPENNA mem fondis en la jaro 1953 la Internacia Esperantista Asocio de Juristoj, post la malapero de ĉi lasta asocio en la jaro 1897 naskiĝis EJA. Ekde la jaro 1992 ĝi kunlaboras kun Universala Esperanto-Asocio.

Celoj Informi juristojn pri Esperanto, apliki Esperanton sur ĉiuj juraj kampoj kaj kontribui siafake al edukado por tutmonda konscio.

Agadoj La ĉefa agado de la asocio disvolviĝis sur la eldona kampo. Oni eldonis ĉiujare la revuon Jura Tribuno Internacia. Libroforme oni eldonis en la jaro 1.999 la Kodo de Hamurabo-n, kompilaĵo de ekzistantaj leĝoj de ĉi tiu babilona reĝo, ĉirkaŭ la jaro 1.700 a.K. La esperanto-traduko estas bazita sur aliaj tradukoj, ĉefe sur la norvega traduko de Arvid S. Kapelrud en 1.943. La kodo precie gravas, ĉar ĝi estas unu el la plej malnovaj skribitaj civilaj regularoj. Laŭ nunaj normoj la preskribitaj punoj ofte aspektas kruelaj, sed la nura fakto, ke reguloj ekzistis kaj estis aplikataj, donis juran protekton ankaŭ al malfortuloj en socio militista kaj agrikultura. Oni eldonis ankaŭ libron de la D-ino Rafaela Urueña Álvarez "Eŭropa Unio, paŝon post paŝo".

Renkontiĝoj Ĉiujare, kadre de la Universala Kongreso de Esperanto, oni organizis renkontiĝon de membroj kaj simpatiantoj de Esperanta Jura Asocio. Dum tiuj kunvenoj oni sciigis pri la vivo de la asocio kaj okazas prelegoj pri juraj temoj.

En la jaro 2017 la asembleo de Esperanta Jura Asocio decidis aprobi novajn statutojn kaj asigni novan nomon al jurista esperantista asocio, kiu ekde nun nomiĝas "Internacia Jurista Esperanto-Asocio" (www.esperantojuro.org)