Esperanto: Kolekto de la Revuo

Esperanto-libroserio

Esperanto: Kolekto de la Revuo estas libroserio, eldonita de Hachette kaj kompanio.

 • La Rompantoj : kvin monologoj originale verkitaj (1907)
 • Konkordanco de Ekzercaro de dro L. L. Zamenhof (1907)
 • Esperanta Sintakso : laŭ verkoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj (1907)
 • Frazaro (1908)
 • Laŭroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La Revuo." (1908)
 • Aspazio : tragedio en kvin aktoj (1908)
 • La Tria : notoj pri la tria kongreso esperantista en Cambridge (1908)
 • Frenezo : du unuaktaj originale verkitaj drametoj (1909)
 • La Reĝo de la Montoj (1909)
 • Mistero de Doloro : dramo en tri aktoj (1909)
 • Karmen (1911)
 • Kaatje : kvarakta teatraĵo (1911)
 • Halka : opero en 4 aktoj (1912)
 • Mazepa : tragedio en kvin aktoj (1912)
 • Pri Esperanta Literaturo : parolado de Edmond Privat (1912)
Emblemo de la kolekto