Teodoro Kereszthegyi

Kovrilpaĝo de Turista kantaro, Pécs, sen eldonjaro

Teodoro KERESZTHEGYI (KERESZTHEGYI Tivadar) estis hungara esperantisto, kiu naskiĝis en 1932, en Budapeŝto, mortis la 11-an de novembro 2006.

Li havis E-ekzamenon de HEA je grado C (supera) kiel arttradukanto kaj pedagogo; li estis dumviva membro de HEA. individua membro de UEA, membro de la Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo, Amika Societo de Kolomano Kalocsay, ILEI; li estis internacia komitatano de Mondpaca Esperantista Movado (MEM); dum pluraj jaroj li estis prezidanto de la Hungaria MEM-sekcio. Li estis honora membro de HEA, de la Esperanto-Asocio de Kecskemét kaj ĝia regiono, de la Superintensa Esperanto-instrua Asocio | Fiŝklubo en Hungario. Oni distingis lin per MEM-insigno dufoje. Li instruadis, orgnizis klubkunvenojn, prelegadis, estis redaktoro-eldonanto de la Hungaria MEM-Informilo, kontribuanto de VIDLING (ideografia lingvo), kies iniciatinto estas prof. Emeriko Mirko Marcetta; Kereszthegyi estis kontribuanto kaj redaktanto de la Turista Kantaro, Turista Kantaro 2, Triopa Kantaro, Kvara Kantaro. La serio estas unika pro sia amplekso.

Revuo Esperanto nekrologis pri li en eldono 1199 (jaruaro 2007).