Fakaj verkoj en Esperanto

UDK 2 Teologio

 • - (1893): Libro de Ruth
 • - (1907): Ordo de Diservo, anglikana, traduko de John Cyprian Rust
 • - (1911): Kio la Homo estas post la Morto
 • - (1912): La Nova testamento, trad. anglikana komitato sub la gvido de pastoro Rust
 • - (1912): Resumo de la Teozofia Doktrino
 • - (1920): Kristo kaj Ligo de Nacioj, Papo Benedikto la 15-a
 • - (1923): La Vortoj de Konfucio, (tr. Osaka kenĵi)
 • - (1925): Kontraŭ Dio! (ateista krestomatio), SAT
 • - (1926): La Floretoj de Sankta Francisko, trad. F.Pizzi
 • - (1927): Kie estas la Mortintoj?, (atestantoj de Jehovo)
 • - (1930, 2-a eld.): La Dek Bildoj de Bovpaŝtado, (trad. Ŝibajama kei)
 • - (1933): Evangelioj de Belismo
 • - (1933): Samanta-Mukha-Parivarto, (trad. Nohara Kiuiĉi) (budhismo)
 • - (1933): La Libro-Konstantaĵo de Fila Pieco; esenco de la praktika etiko de Konfuciismo (trad. el la ĉina de Nohara Kiuiĉi)
 • - (1936, 7-a ĉapitro): Saddharmapundarika-Sutro, (trad. Nohara Kiuiĉi)
 • - (1937): La Admono kaj Vivo de Reĝo Aŝoko, (trad. Okazaki Reimu)
 • - (1937): La vivo de Sankta Homen, (trad. Nisida Ryoya)
 • - (1938): La Parolado de la Granda Universala Frataro
 • - (1942): Bhagavad-Gitá, trad. Francisco Valdomiro Lorenz
 • - (1948): La Evangelio laŭ spiritismo, (trad. Ismael Gomes Braga)
 • - (1949): Digha Nikajo, (tr. G. H. Yoxon) (13 ĉapitroj)
 • - (1952): Enkonduko en la Studadon de la Spiritisma Doktrino
 • - (1961): Lutera Katekismo, tr. R. Hoppe
 • - (1962): Neelmezurebla Ni Laŭdegas Vin, Sankta Ĥrisostomo
 • - (1963): La Surtera Paco, la encikliko de Papo Johano la 23-a
 • - (1964): La libro de la Mediumoj, (tr. L.C. Porto Carreiro-Neto kaj Ismael Gomes Braga)
 • - (1965): La Libro de Teo, (tr. Nakamura tazuo)
 • - (1965): La Vojoj de la Eklezio, Papo Paŭlo la 6-a (trad. Perrenoud kaj Flammer)
 • - (1966): Ekumenaj Preĝoj
 • - (1966): Sankta Meso, katolika, (kun originala muziko de Kurt Schweizer)
 • - (1967): Populorum Progressio, encikliko de Paŭlo la 6-a (trad. Jacques Tuinder)
 • - (1969): La Nobla Korano, trad. prof-o d-ro Italo Chiussi
 • - (1969): Kio estas la Bahaa Religio?
 • - (1969): La Hombildo de Diversaj Religioj, Oomoto
 • - (1971): Adoru Kantante, Evangelia Himnaro (KELI)
 • - (1971): Dogma Konstitucio pri la Eklezio en la Nuntempa Mondo, Dokumentoj el Romo
 • - (1973): La Vojo al Nirvano aŭ Dhammapado (el la palia trad. T.T. Anuruddha)
 • - (1983): Bukkyo Dendo Kyokai (Budhisma Misia Fonduso) - La instruoj de Budho.
 • - (1992): Lao-Cu Esperanta (trad. Yamaga Taiji)
 • - (1992): La Bona Mesaĝo de Jesuo laŭ Marko (trad. el la helena de Gerrit Berveling)
 • - (1992): La Bona Mesaĝo de Jesuo laŭ Mateo (trad. el la helena de Gerrit Berveling)
 • - (1992): La Bona Mesaĝo de Jesuo laŭ Luko (trad. el la helena de Gerrit Berveling)
 • - (1992): La Bona Mesaĝo de Jesuo laŭ Johano - kun sinopso (trad. el la helena de Gerrit Berveling)
 • - (1995): Roma Meslibro, 2 volumoj: meslibro kaj legaĵaro (IKUE)
 • - (1996): Analektoj de Konfuceo (trad. el la ĉina de Wang Chongfang)
 • - (1998): La Sankta Instruo de Ŭonbulismo (trad. el la korea Choe Taesok)
 • - (1998): La Fundamenta Instruo de Ŭonbulismo; dulingva Korea-Esperanta ((trad. Choe Taesok)
 • - (1999): Nombroj (trad. el la hebrea Gerrit Berveling)
 • - (2001): ADORU, Ekumena Diserva Libro (IKUE kaj KELI)
 • - (2001): La Duakanonaj Libroj, volumo 1 (trad. el la helena Gerrit Berveling)
 • - (2001): La Duakanonaj Libroj, volumo 2 (trad. el la helena D.B. gregor & Gerrit Berveling)
 • - (2004): Leteroj de Paŭlo kaj lia Skolo; la Nova Testamento, vol. 1) (trad. el la helena Gerrit Berveling)
 • - (2006): BIBLIO (IKUE kaj KELI)
 • - Dokumentoj el Romo, Internacia Katolika Infomejo
 • - La Voĉo de l' Silento, (el tibeta Libro de la Oraj Preskriboj”)
 • - Serio Studoj kaj Klarigoj, Internacia Katolika Informejo
 • Abdúl Bahá (1932): Parizaj Paroladoj, (tr. Lidja Zamenhof)
 • Anuruddha, T. T. (1971): Tiel Parolis Budho kaj Liaj Disĉiploj
 • Baha'u'llah (1915): Kaŝitaj Vortoj de la Superega Plumo, (trad. Eroŝenko kaj Alexander)
 • Barrio-y-Moraita (1912): Kritika Ekzameno de la Proceso kontraŭ Kristo, (trad. J. Garzón-Ruiz)
 • Beaufront, L. de (1893): Preřareto por Katolikoj
 • Benedikto la 16-a (2006): Pri la Kristana Amo, Encikliko (trad. Reinhard Haupenthal)
 • Gerrit Berveling|Berveling, G.]] (1979): La Didaĥeo, IABO
 • Bianchini, Jakobo (Giacomo) (1907): Hebrea kalendaro
 • Bianchini, Jakobo (1934): Cursus Completus Esperanti, Eo-L
 • Bianchini, Jakobo (1937, 1949): Malgranda Katolika Kateĥismo
 • Bossuet (1912): La Unua Kateđismo, (trad. P. Deschamps)
 • Brüggemann, Karl (1923): El la Mitologio de Antikvaj Popoloj
 • Buĥarin, N. (1930): Financa Kapitalo en la Papa Mantelo
 • Bunyan, J. (1907): La Progresado de la Pilgrimanto, (trad. J. Rhodes)
 • Butler, Montagu C. (1966, 5-a eld.): Himnaro Esperanta
 • Carolfi, M. (1913, 3-a eld. 1948): La Preĝareto
 • Claramunt, J. M. (1964): Katolika Terminaro, Eo-Sp
 • Claramunt, Jozefo M. (1964): Katolika terminaro Esperanto-Español, Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1964, 56 p., 20, broŝ., Serio de IKI
 • Collins, M. (1922): Lumo sur la Vojon kaj Karmo
 • Deguĉi hidemaru (1986): Esplorado de Vivĝojo (trad. Eizo Itoo)
 • Deguĉi nao (1999): Diaj Revelacioj (trad. Maeda Ŝigeki)
 • Deguĉi onisaburo (1926, 2-a eld. 1931): Fundamento de Animo, (trad. Niŝimura koogecu)
 • Deguĉi onisaburo (1997): Diaj Vojsignoj (trad. Maeda Ŝigeki)
 • Dorp, P. van (1946): Biblio aŭ Instru-Aŭtoritato
 • Esslemont, J. E. (1930): Baha'u'llah kaj la Nova Epoko, (trad. Lidja Zamenhof)
 • Evans, Colin (1946): Kiel mi kredas je l'Islamo
 • Filoj de Dio, Adorantoj de Dio, Haga hideo, (trad. Nakamura tazuo), 1964
 • Flammer, W. (1963): Katolika Terminaro, D-Eo
 • Flammer, Wilhelm (1962): Katolika terminaro Deutsch - Esperanto, Provizora eldono kompilita de sac. W. Flammer, Urnäsch, Svisa Espero Katoliko, 1962, 60 p., 21, broŝ., 1
 • Flammer, Wilhelm (1963): Katolika Terminaro Deutsch - Esperanto., Urnäsch / Zürchersmühle, IKUE, 1963, 44 p., 17 cm, broŝ., Serio de IKI ; 4, , 2
 • Fleischer (1914): La Difino de la Dattago (en la Kristana Epoko)
 • Gasse, E. (1965): Monoteismo kaj Pozitiva Moralo
 • Gentle, Leonard Ivor (1985): Esperanta Himnaro
 • Gregor, D. B. (1958): La Esperanta Traduko de la Malnova testamento
 • Hibbert, Gerald K. (1962): La Esenco de la Kvakerismo, (trad. M. Wajsblum)
 • Imano Ali: Arabak Maksimoj, (trad. Husen Al-Amili)
 • Jakob, H. (1928): Religioj, Ordenoj kaj Sektoj: Provo de Internacilingva Nomigado kaj Difinoj
 • Jaroslavskij, E. (1932): Respondoj al Ekstersovetiaj Ateistoj
 • Kardec, Allan (1946): La Libro de la Spiritoj, (trad. L. C. Porto Carreiro-Noti)
 • Kempis, Th. a (1909): La Imitado de Kristo, (trad. Champion)
 • Kempis, Th. a (1954): La Imitado de Kristo, (trad. Wigbertus van Zon)
 • Kempis, Th. a (1997): Imitado de Kristo, (trad. G.F. De Ruyver, F.C.)
 • Kling-Klang (pseŭdonimo de Z. Marenĉin) (1962): Latentaj Nombrofenomenoj en la Sankta Skribo
 • Konfucio (1932): Doktrino de Mezeco, (trad. Nohara Kiuiĉi)
 • Konfucio (1932): Granda Lernado, (trad. Nohara Kiuiĉi)
 • Konfucio (1933): La Librokonstantaĺo de Fila Pieco, (trad. Nohara Kiuiĉi)
 • Korytkowski, Georgo (1986): Internacia Lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo
 • Loyola, Ignacio de (1952): Spiritaj ekzercadoj, (trad. Eusebio Maynar i Dupla)
 • Lukaĉevskij, A. T. (1933): Marks kaj Engels pri Religio
 • Lundberg, Gustav (1965): Kredo al Dio en la Atomepoko, (trad. Erik Carlén)
 • Maturaba, A. (1966): Katolika Terminaro por Japanoj
 • Monsinjoro de Ségur (1925): Respondoj al kontraŭreligiaj Paroloj (trad. Adolf Halbedl)
 • Most, Johann (1932): La Dia Pesto, (trad. Seman Tarano) [1]
 • Muhamad Taufiek Ahmad (1929): Islamo Ĉies Religio
 • Ney, Felix (1958): Laŭdkanto al Sinjora Nom'
 • Niŝimura (1925): Origino de Oomoto
 • Papo Pio la 11-a: La Universala Reĝeco de Kristo, (trad. J. Schmidt)
 • Paruzel, H. & E. Wojtakowski & J. Lanzoni & R. di Prinzio (1984): Biblia Vortaro, IABO
 • Quentin, E. (1963): Kristana-Evangelia Terminaro
 • Randag, W. (1937): Ĉu Vi Scias Tion pri la Framasonismo?, (trad. Ostubo)
 • Reinke, J. (1927): Naturscienco, Mondkoncepto, Religio, (trad. E. Brenken)
 • Renan, E. (1907): La Vivo de Jesuo, (trad. E. Gasse)
 • Rosen, H. (1965): Katolika Terminaro, Eo-Nl
 • Rosen-Wannemakers (1972): Katolika Terminaro, Nl-Eo
 • Rust, G. & D. Broadribb (1973): Terminaro por Bibliaj Studoj, IABO
 • Rutherford, J. F. (1920): Milionoj, Kiuj nun Vivas, Neniam Mortos, (atestantoj de Jehovo)
 • Sadler, V. (1962): Budhisma Terminaro
 • Sandgren, Karl-Orlof (1970): Religia Literaturo en Esperanto (bibliografio)
 • Ŝejnman, M. (1932): Nuntempa Socialdemokratio, Religio kaj Ateismo, (trad. L. Kapustin)
 • Serre, J. (1912): La Hipotezoj pri Lourdes, (trad. Zabilon-d'Her)
 • Schmidt, Josef (1927): La Origino de la Religio
 • Soni, R. L. (1956): Ekrigardo al Budhismo
 • Stephen, Caroline (1916): Fundamentoj de la Kvakerismo, (trad. Montagu Butler)
 • Subhandro Bikŝuo (1971): Budhisma Katekismo, (trad. Franz Morawetz)
 • Swedenborg, Emanuel (1908): La Dogmaro
 • Takenĉi (1933): Budhisma Fakvortareto laŭ la Vortaro de Palilingvo
 • Tanuma-Tosio, J. (1938): La Origino de l'Protestantismo (el katolika vidpunkto)
 • Thébault, J. (1921): La formontinta Amiko, (trad. Émile Grosjean-Maupin)
 • Tolstoj, Lev (1912): Dio unu por ĉiuj (trad. Anna Ŝarapova)
 • Tolstoj, Lev (1931): Kristanismo kaj Patriotismo (trad. Juozas Mačernis)
 • Tomov, A. (1930): Religio-Filozofia Vivkoncepto
 • Ursinus-Olevianus (1967): Heidelberga Katekismo, (trad. William John Downes)
 • Vallienne, Henri (1907): Evolucio de la Religia Ideo
 • Wannemakers, H. G. (1963): Propraj nomoj en la Nova testamento, L-Eo
 • Wannemakers, H. G. - Huberteno, P. (1963): Katolika terminaro Esperanto - Latine, Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1963, 53 p., 20, broŝ.
 • Wannemakers, H. G. kaj Huberteno, P. (1963): Katolika Terminaro, Eo-L
 • Wannemakers, H.G. (1962): Propraj nomoj de Sanktuloj kaj Sanktulinoj, Latine - Esperanto, Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1962, 33 p., 20, broŝ., Serio de IKI ; 1
 • Winsch, W. (1914): Pri la Kredo al Mirakloj, (trad. P. William)
 • Xavier, Francisko Candido (1962): Kristana Agendo, (trad. A. Afonso Costa)
 • Zamenhof, L. L. (1907-1917): La Malnova testamento