Geologio internacia

Geologio internacia estis faka revuo (aŭ almanako) de Geologia Sekcio de ISAE, kies ĉiu numero aperis en alia lando kaj en alia jaro. La revuo publikigis artikolojn pri geologio originale verkitajn en Esperanto.

Volumoj redakti

 • Volumo 1 - Prago 1968
 • Volumo 2 - Prago 1972
 • Volumo 3 - Varsovio 1976
 • Volumo 4 - Varsovio 1982
 • Volumo 5 - Budapeŝto 1984
 • Volumo 6 - Duŝanbo 1987
 • Volumo 7 - Recifo 1987
 • Volumo 8 - Beijing (Pekino) 1990
 • Volumo 9 - Eschwege 2001 kiel Scienca Revuo n-ro 187
 • Volumo 10 - Eschwege 2007 kiel Scienca Revuo n-ro 208
 • Volumo 11 - Eschwege 2010 kiel Scienca Revuo n-ro 220

Volumo 1 - Prago 1968 - Eldono de Geoindustria n.p. Praha redakti

 
Kovrilpaĝo de "geologio internacia", volumo 1.

Sekcio por Speciala Geologia Esplorado, respondeca gvidanto: RNDr. Jiří Šindelář, CSc. Ĉefa redaktoro: Josef Kavka. Redakta komitato: Geologia Sekcio de ISAE. Teknika redaktoro: Ľudovít Fojcík. Tajp-originalo: SPN-Praha; Vari Typer; Alena Štecherová. Preso: IGHP, n.p. Žilina (Inĝeniera-Geologia kaj Hidrogeologia Esplorado, n.e.), malgrand-formata ofseto. Eldon-kvanto: 3.000 ekz. Eldon-dato: junio 1968.

Enhavo

 • Universala lingvo por tersciencistoj
 • M. Laboutka (Ĉeĥoslovakio): 23-a Internacia Geologia Kongreso en Prago (1968)
 • J. Mabesoone (Brazilo): Formiĝo de maraj kalkoŝtonoj en tropikaj akvoj: ekzemploj de Nordorienta Brazilo
 • Pezaj minerloj en la sedimentoj de la grupo Barreiras en Pernambuko (Brazilo)
 • Endre Dudich jr. (Hungario): Apliko de la principo de biologia aktualismo al la studo de fosilitaj briozooj
 • Á. Fernandez (Urugvajo): Hidrogeologiaj aspektoj en la bazaltoj de la urugvaja nordokcidento.
 • V. Zázvorka (Ĉeĥoslovakio): Subzono Actinocamax plenus en la supra kretaceo de Eŭropo.
 • D. Armand (Sovetunio): Pri objekto de geomorfologio.
 • S. V. Obruĉev
 • J. Kavka (Ĉeĥoslovakio): Tabelare pri ĥemia kaj minerala konsisto de la nordbohemiaj fonolitoj

Volumo 2 - Prago 1972 - Eldonis Geoindustria redakti

Sekcio por Speciala Geologia Esplorado, respondeca gvidanto: RNDr. Jiří Šindelář, ĉefa redaktoro: Josef Kavka, redakta komitato: Geologia Sekcio de ISAE, teknika redakcio: ACADEMIA-MTS: Jiřina Zelenková, tajp-originalo: Vari Typer; Zdeňka Kroupová, interna n-ro: IT 0195-1972, Preso: Státní tiskárna, n.p. závod 5, Praha 8 (Ŝtata Presejo, nacia entrepreno), malgrand-formata ofseto Romayor, eldon-kvanto: 2 000 ekz., eldon-dato: aprilo 1972, 59-104-72.

Enhavo

 • Esperanto al la geologoj
 • Oldřich Pacák
 • P. Kostlivý - I. Koula (Ĉeĥoslovakio): Tradicioj de la min-tekniko kaj la geologia esplorado en Bohemio
 • B. Bošković (Jugoslavio): Geologio de la minejo Brskovo en Montenegro
 • E. Dudich - G. Komlóssy (Hungario): Paleografiaj kaj tektonikaj konsideroj pri aĝo de hungaraj baŭksitoj
 • J. Kavka (Ĉeĥoslovakio): Diagrame pri ĥemia kaj minerala konsisto de la nordbohemiaj fonolitoj
 • D. Berger (Germanio, G.D.R.): Genezo de sablaj-marnaj sedimentoj en la supra kretaceo de Subhercino (Meza Germanio)
 • J. Mabesoone (Brazilo): Demetiĝa medio de la paleo- ĝis mezozoikaj sedimentoj en la baseno Piauí-Maranhão (Brazilo)
 • A. Cailleŭ (Kanado): Eolaj dunoj kaj sulketoj, fenomeno ondeca
 • J. Šindelář (Ĉeĥoslovakio): Petrologio de la kevatiniaj vulkanrokoj de St. Maurice kaj Guyenne (Abitia regiono, Kvebekio)

Volumo 3 - Varsovio 1976 - Instytut Geologiczny redakti

Ĉefa redaktoro: Josef Kavka, redakta komitato: Geologia Sekcio de ISAE, teknika redakcio: Wydawnictwa Geologiczne, A. Bieńkowska, Preso: Wydawnictwa Geologiczne, Rakowiecka 4, Warszawa, interna n-ro 307, tajp-originalo: Mono-foto: B. Milewicz, eldon-kvanto: 1000 + 80 ekz., eldon-dato: junio 1976.

ENHAVO

 • Geologia simpozio en Esperanto
 • R. Osika (Pollando): Kuŝejoj de mineral-krudaĵoj en Pollando sur fono de ĉefaj geologiaj unuoj
 • B. Piechulska-Slowańska (Pollando): Scienc-esploraj eldonaĵoj de Instituto Geologia en Varsovio
 • J. Wyżykowski (Pollando): Kupro en Pollando antaŭ la dua mondmilito kaj nun
 • S. Skompski (Pollando): Jan. Wyżykowski
 • J. Kavka (Ĉeĥoslovakio): La feldspatoj - ĉu bona bazo por ĉefa divido de la magmorokaĵoj? (Aktuala temo por diskuti)
 • V. Náprstek (Ĉeĥoslovakio): Nuntempa stato en evoluado de la stratigrafia geologio
 • La limo inter verukano kaj verfenio en la ĉirkaŭaĵoj de Banska Bistrico (centra Slovakio)
 • Z. Kowalczewski (Pollando): Ĉefaj etapoj en la tektonika evoluo de Sanktakruca montaro
 • K. Špaček (Ĉeĥoslovakio): Vejnorokaĵoj en la proterozoika sediment-mantelo ĉirkaŭ la ĉista masivo (okcidenta Bohemio)
 • V. Zázvorka (Ĉeĥoslovakio): Paleo-ekologiaj kaj litologiaj rilatoj en la supra kretaceo de Bohemio
 • Endre Dudich (Hungario): Paleogeografiaj aspektoj de la hungara eoceno
 • E. Ciuk (Pollando): Elektitaj problemoj de la novtektonikaj perturboj en Pollando
 • M. Piwocki (Pollando): Brunaj karboj en la meza parto de antaŭsudeta monoklinalo
 • J. Šindelář (Ĉeĥoslovakio): Argiloj el la plej norda parto de Ĥeba baseno
 • S. Skompski (Pollando): Formoj de pleistoceno en la centra Pollando
 • J. Nowak (Pollando): Karstaj formoj en orienta Pollando
 • R. Racinowski (Pollando): Provo, difini la marbordan dinamikon surbaze de strandogruza esplorado (nordokcidenta Pollando)
 • A. Cailleŭ (Kanado): Morfoskopio de aktuale kaj fosilie kvaternaraj sabloj ĉirkaŭ Aberdeno (Skotlando)
 • J. Kavka (Ĉeĥoslovakio): Geologia literaturo en Esperanto

Volumo 4 - Varsovio 1982 - Institut Geologiczny redakti

Enhavo

 • J. Malinowski (Pollando): Taskoj kaj agado de pola Geologia Instituto 5
 • R. Osika (Pollando): Protekto de la provizoj en mineral-krudaĵaj kuŝejoj kaj de la natura medio lige kun la minado kaj utiligado de la krudaĵoj en Pollando
 • B. Slowanska (Pollando): Novaj libroj kaj mapoj de Instituto Geologia
 • E. Tomczykowa (Pollando): Pri neordinaraj trilobitoj de la genro Staurocephalus Barrande 1846
 • E. Tomczykowa (Pollando): Trilobitoj kaj ilia anatomio
 • L. Karczewski (Pollando): Iuj regulecoj en la evoluo de specioj kaj genroj surfone de la epikontinenta mezozoiko de Pollando
 • V. Zázvorka (Ĉeĥoslovakio): Problemoj en la stratigrafio de supra kretaceo
 • J. Kavka (Ĉeĥoslovakio): Prujneca strukturo de fonoliloj
 • E. Ciuk (Pollando): Sinteza stratigrafia profilo de terciaro en Pollando ekstere de Karpatoj kaj de Antaŭkarpata Depresio
 • M. D. Ciel (Pollando): Ekzisto de paleoceno en Malalta Pollando
 • E. Dudich (Hungario): Geoĥemia karakterizo de la eocenaj formacioj en Bakony-montaro (Transdanubio, Hungario)
 • S. Skompski (Pollando): Apliko de kartografio en paleontologio
 • A. Makowska (Pollando): Eema interglacialo kaj la glacialo Vistulio en Malsupra Povislo
 • A. Haluszczak, K. Brodzikowski (Pollando): Flamaj strukturoj kaj akompanaj metasedimentaj asambleoj de deformoj en glacilagaj sedimentoj
 • J. Rechowski (Pollando): Regiona litologia vario de moren-lomoj de la mezpola glacialo en Malalta Pollando

Volumo 5 - Budapeŝto 1984 - Scienca Eldona Centro de UEA redakti

Enhavo

 • Antaŭparolo

Sciencaj studoj

 • Endre Dudich (Hungario): Kion faras Hungara Geologia Instituto?
 • Daniela Deneva ( Bulgario): Rilatoj inter la spektroj de la korp-ondoj kaj la kompleta ond-proceso dum etaj tertremoj
 • Vladimir Čečelín - Oldřich Mazáč (Ĉeĥoslovakio): Signifo de la surfaca geofiziko en la hidrogeologia esplorado
 • Robert Vladimiroviĉ Medvedev (Sovetio): Propreco kaj stato de la rokaĵoj en profundo de la terkrusto
 • Eduard Nikolajeviĉ Lind (Sovetio): Uzado de magnetaj proprecoj por dismembrigi la entrudajn trappojn en la Norilska regiono
 • Dai Liming - Fan Shukui - Yang Liansheng (Ĉina Popola Respubliko): Nova esploro pri ĝenerala leĝo de la kemiaj elementoj kaj ties signifo en geokemio (1)
 • Viktor Ivanoviĉ Kiselev (Sovetio): Specifecoj de formiĝo de magneziaj skarnoj en la sudokcidenta Pamiro
 • Miĥail Miĥajloviĉ Kalinkin - Aleksandr Miĥajloviĉ Kalinkin (Sovetio): Apatit-havaj alkal-formacioj kaj erupci-tuboj en Kola duoninsulo
 • Stanislaw Skompski (Pollando): Rimarkoj pri kalkaj algoj de la malsupra karbonio
 • Csaba Detre - Erika Szente - Izabella Lorberer-Szentes (Hungario): Morfometria kaj statistika-taksonomia studo pri hungarlandaj kunaĵoj de la mez-triesa braĥiopodo-specio Coenothyris vulgaris (SCHLOTH.)
 • József Knauer (Hungario): Rekoneblo kaj karakterizo de la kalpionelideaj zonoj en Transdanuba mezmontaro
 • Endre Dudich (Hungario): Petrografiaj kaj geokemiaj studoj pri kelkaj suprakretaceaj kaj paleogenaj sedimentoj de la fliŝo-zono en la nordorienta Hungario
 • Kazimir Franceviĉ Kopaĉinski - Roman Petroviĉ Dzedzik (Sovetio): Menilitaj ole-ardezoj de Karpatoj
 • Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio): Kiel kreskas la nefelin-kristaloj?
 • Jannes Markur Mabesoone (Brazilo): Kenozoikaj deponiĝ-sistemoj en la nordorienta Brazilo
 • Jadwiga Nowak (Pollando): Dependeco inter la pejzaĝo en la orienta parto de Siedleca altaĵo unuflanke kaj la strukturo samkiel la tektoniko de la pli aĝa subaĵo aliflanke
 • Sylwester Skompski (Pollando): Signifo de moluskoj por la kvaternara geologio en Pollando

Informaj komunikaĵoj de hungaraj institucioj

 • Entrepreno pri Geodezio kaj Grundekzameno
 • Hungara Aluminio-Industria Trusto
 • Tutlanda Entrepreno pri Geologia Esploro kaj Borado
 • Centra Instituto pri Disvolvo de Minado
 • Hungarlandaj Minejoj de Ercoj kaj Mineraloj
 • Ercminada Entrepreno de Mecsek
 • Unuiĝo por Minado
 • Karbominejoj de Antaŭ-Mátra
 • Karbominejoj de Mecsek
 • Karbominejoj de Nógrád
 • Karbominejoj de Oroszlány
 • Karbominejoj de Veszprém
 • Budapeŝta Fabriko n-ro 2 de la Entrepreno "MEZOGEP" en Monor
 • Fabrikaro Csepel - Transformator-Fabriko
 • "Eötvös Loránd" Geofizika Instituto
 • Fabriko Gamma
 • Geofizika Esplor-Entrepreno
 • Entrepreno pri Akvoafera Projektado

Aparta suplemento:
2 tabeloj kun klarigo al la a1tikolo "Nova esploro pri ĝenerala leĝo de la kemiaj elementoj kaj ties signifo en geokemio".

Volumo 6 - Duŝanbe 1987 - DONIŜ redakti

Eldonis DONIŜ, eldonejo de Akademio de Sciencoj de Taĝika SSR

Enhavo

 • Nacilingvaj resumoj
 • GEOLOGIO INTERNACIA vivas
 • Rauf Baratoviĉ Baratov (Sovetio): Taĝikio - natura geologia laboratorio
 • R. B. Baratov, elstara esploristo de geologio de Taĝikio, fama favotanto de Esperanto en Taĝikio
 • Vjaĉeslav Ĝuraeviĉ Dusmatov - Evgenij Ivanoviĉ Semenov (Sovetio): Pri la mineralo baratovito
 • Natalja Miĥajlovna Ĉernova - Aljbert Aleksandroviĉ Ignatov (Sovetio): Dinamiko de izoterma kaj enfiltrada metasomatozoj en homogenaj rokaĵoj fendozaj
 • Viktor Ivanoviĉ Kiselev (Sovetio): Pri la rolo de litologia-geoĥemia faktoro en metamorfismo
 • Arkadij Leonoviĉ Kopilov - Jurij Miĥajloviĉ Fomiĉev - Vladimir Ivanoviĉ Budanov (Sovetio): Averaĝaj petroĥemiaj tipoj de magmorokaĵoj, konsisto de la terkrusto kaj supra mantelo de Pamiro
 • Endre Dudich (Hungario): Geologia mapado komence de la kosma epoko
 • Vladimir Čečelín - Ivan Landa - Oldřich Mazáč - Bohumír Škuthan (Ĉeĥoslovakio): Signifo de la rezistivmetrio de la observaj hidrogeologiaj borsondoj
 • Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio): Kritike pri la nove proponita ĥemia klasado de vulkanaĵoj (TAS)
 • Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio): Leksikoneto de la feldspatoidhavaj vulkanaĵoj
 • Vlastislav Zázvorka (Ĉeĥoslovakio): Problemoj koncerne la transgreson de la suplakretacea maro sur la bohemia masivo
 • Sylwester Skompski (Pollando): Paleontologiaj mapoj por unuopaj specioj de la kvaternaraj moluskoj
 • Jannes Markus Mabesoone (Brazilo): Kvaternaro en tropika Brazilo

Volumo 7 - Recifo 1987 - Pernambuka Esperanto-Asocio redakti

Eldonita kunlabore de Pernambuka Esperanto-Asocio kaj Geologia Departemanto de la Federacia Universitato de Pernambuko.

ENHAVO

 • Antaŭparolo
 • Jannes Markus Mabesoone (Brazilo): Resuma historio de la Tero
 • Jannes Markus Mobesoone (Brazilo): Geologia historio de Brazilo
 • Daniela Deneva (Bulgario): Interna strukturo de la Tero laŭ seismologiaj donitaĵoj
 • Božidar Popović (Jugoslavio): Popaŝa solvado de la enigmo pri la glaciepokoj sur la Tero
 • Tom Arbo Høeg (Norvegio): Pseŭdostromatolitoj en Norvegio
 • Sylwester Skompski (Pollando): Ostrakodoj en la kvaternaraj sedimentoj de Pollando
 • Pablo R. Morales Alvarez (Kubo): Kelkaj aspektoj pri la klastaj sedimentoj de Kubo kaj ties esprimo en la monda fakvortaro
 • Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio): Sisteme pri la feldspatoid-havaj vulkanaĵoj
 • Geologiaj fotoj

Volumo 8 - Beijing 1990 - Eldonis STEA sub ĈAS redakti

Eldonis Sciencista-Teknikista Esperanto-Asocio sub la Ĉina Akademio de Sciencoj. Redakti: Shen Chenru, Josef Kavka, He Yongnian, Yu Shouhong. Aŭspiciis: Ŝtata Seismologia Buroo, Instituto de Biologio sub la Ĉina Akademio de Sciencoj, Institutoj de Ŝtata Seismologia Buroo, Akademio de Inĝeniera Prospektroado Ministerio de Meĥanika kaj Elektrona Industrio, Geologia Sekcio de Internacia Scienca Asocio Espeerantista.

Enhavo

 • Antaŭparolo: Ĉinio transprenas la torĉon!
 • Yin Jixiang (Ĉinio): Geologia esplorado pri Kinghaja-Tibeta altebenaĵo
 • Endre Dudich (Hungario): Internacia programo pri Geologia Korelacio
 • Ma Jin (Ĉinio): Progreso de tektonfizika studado en Ĉinio
 • Fang Zhongjin (Ĉinio): Konciza enkonduko al studado de aktivaj tektonikaj saltoj
 • Fang Zhangshun (Ĉinio): Ŝtata Seismologia Buroo (konciza informo)
 • Zhao Guoguang (Ĉinio): Nuntempa terkrusta dinamiko el la vidpunkto inĝeniergeologia
 • Guo Zithao (irektoro): Instituto de Terkrusta Dinamiko sub Ŝtata Seismologia Buroo
 • Chen Yong (Ĉinio): Tertremoj en Ĉinio
 • Zhang, Yuming; Wang Liangmou; Dong Ruishu (Ĉinio): Regionigo de la tertremoj en Ĉinio
 • Ma Zongjin: Instituto de Geologio sub Ŝtata Seismologia Buroo
 • 'Guo Lücan; Wang Shuzhen (Ĉinio): Studobjektoj, enhavo kaj studmetodoj de la kompara seismologio
 • Chen Yuntai (direktoro): Instituto de Geofiziko sub Ŝtata Seismologia Buroo
 • Xu Shaoxie (Ĉinio): Apliko de seismologiaj metodoj por prognozi tertremon
 • Ouyang Zŭi (Ĉinio): Mezurado de terkrusta streĉo kaj prognozado de tertremo
 • Zhao Yulin: Terrezistiveco, antaŭsimptomoj de tertremo kaj ĝia prognozado
 • Wang Ji-yang (Ĉinio): Geotermiko kaj konstruado en Ĉinio
 • Wang Guancheng; Zhu Jing; Xin Miaoxin (Ĉinio): Instituto de Atmosfera Fiziko sub la Ĉina Akademio de Sciencoj (progreso kaj perspektivo)
 • Oldřich Mazáč; Vladimír Čečelín (Ĉeĥoslovakio): Tasko de la geofizikaj metodoj koncerne protektadon de la natura medio en Ĉeĥoslovakio
 • Wang Sijing (Ĉinio): Progreso de inĝenierarta geologio en Ĉinio
 • Instituto de Geologio sub Ĉina Akademio de Sciencoj (konciza formo)
 • Sun Guangzhong (Ĉinio): Nuntempa inĝeniera geologio
 • Viktor Ivanoviĉ Kiselev (Sovetunio): Nova provinco de talka mineraliĝo en sud-okcidenta Pamiro
 • Qi Yingwu: Akademio de Inĝenieria Prospektorado sub Ministerio de Mekanika kaj Elektrona Industrio (konciza formo)
 • Zhang Ridong (Ĉinio): Pri la signifo de fosilhavaj sedimentoj por industrio
 • Abonu: Tutmondaj sciencoj kaj teknikoj
 • Jannes Markus Mabesoone (Brazilo): Nordorienta Brazilo kaj la malfermiĝo de Atlantika oceano
 • Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio): Kriterioj por diagnozi argiliĝon vulkanoterma
 • He Yongnian (Ĉinio): Pri formiĝo de famaj lagoj en Ĉinio
 • Sylwester Skompski (Pollando): Kvaternaraj senvertebruloj en Pollando

Volumo 9 - Eschwege 2001 kiel Scienca Revuo n-ro 187 redakti

Enhavo

 • V. I. Kiselev: Forsterito, speoc de magnezia krudaĵo
 • G. Schaumberg: Coelurosauravus -- la plej frua provo de la naturo, helpi vertebrulojn al konkero de l' aerospaco
 • J. Kavka: Bentonitoj de la norda Bohemio
 • G. Schaumberg: Blua kupolo
 • S. Skompski: Novaĵoj pri esplorado de la kvaternaraj moluskoj en Pollando

Volumo 10 - Eschwege 2007 kiel Scienca Revuo n-ro 208 redakti

Enhavo (nekompleta informo)

 • Endre Dudich: Pri la katastrofa cunamo en Hinda oceano
 • P. Rajlich: Bohemia kratero
 • J. Mabesoone: Cikleco en la geologia evoluado de la Tero
 • Václav Procházka: Elementoj de teroj raraj (ETR) en mar-sedimentoj

Volumo 11 - Eschwege 2010 kiel Scienca Revuo n-ro 220 redakti

Eldonis ISAE, redaktis Josef Kavka.

Enhavo

Redakcia noto de J. Kavka kaj R. Sachs
Originalaj artikoloj

 • KAVKA Josef: Ekvivalent-norma konsisto de helaj mineraloj el la serio bazalta-fonolita
 • VAZ Pekim Tenorio: Gigantaj bradipodoj
 • PROCHÁZKA Václav: Problemoj interpreti radiometrian datadon de metamorfitaj rokaĵoj: la bohemia masivo kie ekzemplo
 • SACHS Rüdiger: Ŝtonoj el Adriatiko
 • KAVKA Josef: Priskribo de la ŝtonoj
 • SCHAUMBERG Günther: Raraj ekzemploj de konjektata seksodimorfismo en la faŭno prapaleozoika
 • DUDEK Arnošt: Ĉu ni vivas efektive en giganta kratero?
 • SACHS Rüdiger: Geniulo vastvida - 400 jaroj de la „Kepleraj Leĝoj“
 • KAVKA Josef: Jezuito darvinisto

Scienca eĥo geologia

 • La unua dupiedulo kuris en Turingio
 • Vulkano blokata de sabloŝtono
 • Redevuo de prabirdoj
 • Geodinamiko - ĉu novaj insuloj en Adriatiko?
 • Ĉu Adriatiko estonte iĝos enlanda maro?
 • Vivuloj en profunda biosfero
 • Kio protektas Nordan Amerikon antaŭ dronigado?
 • Ĉu Ameriko kaj Eŭropo proksimiĝas unu al la alia?
 • La unua Eŝvegano estis neandertala homo