Pri la Vortfarado en Esperanto

libreto de J.R.G. Isbrucker