Komuna ekstera kaj sekureca politiko de la Eŭropa Unio

La komuna ekstera kaj sekureca politiko (KESP) de la Eŭropa Unio (EU) – angle Common Foreign and Security Policy (CFSP), france Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), germane Gemeinsame Außen- kaj Sicherheitspolitik (GASP) – hispane Política exterior de la Unión Europea - estas unu el tri politikaj kolonoj de la Eŭropa Unio instalita dum la jaro 1992 pere de la traktato de Mastriĥto. Ĝi estas signo pri la volo de la EU-membroŝtatoj, al la ekstero havi kaj montri unuecan politikan pozicion en temoj de monda politiko. Aparte gravan pozicion rilate al la komuna politiko havas la Alta Reprezentanto por la komuna ekstera kaj sekureca politiko de la Eŭropa Unioangle High Representative for the Common Foreign and Security Policy, france Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, germane Hoher Vertreter für la Gemeinsame Außen- kaj Sicherheitspolitik: Tiun pozicion ekde la 18-a de oktobro 1999 plenumas la politikisto Javier Solana.

flago de la Eŭropa Unio

La komuna ekstera kaj sekureca politiko de la Eŭropa Unio diferencigendas de la komuna komerca politiko kaj la evoluiga politiko de la Eŭropa Unio.


Eŭropa Unio
1951 1957 1965 1986 1992 1997 2001 2007 **
Eŭropa Komunumaro (EK *) E Ŭ R O P A   U N I O   ( E U )
Eŭropa Komunumo por Karbo kaj Ŝtalo (EKKŜ) (valida ĝis 2002 → EK)
Eŭropa Ekonomia Komunumo (EEK) Eŭropa Komunumo (EK)
* EK: EKKŜ, EEK (EK ekde 1993), Euratom polica kaj jura eŭropa interŝtata kunlaboro (PJK) civila jura kunlaboro kaj flankaj agoj por libera persona trafiko → EK)
punleĝara polica kaj jura kunlaboro (PJK)
Eŭropa Politika Kunlaboro (EPK) Komuna ekstera kaj sekureca politiko (KESP)
Eŭropa Komunumo pri Atomenergio
traktato de
Lisbono
(valida de la 1a de decembro 2009)

„tri kolonoj de la EU“ – EK (EKKŜ, EEK / EK, Euratomo), KESP, PJK