Fakverko:Scienco

Fakaj verkoj en Esperanto

UDK 001 Scienco

Sciencaj Studoj... 1958Redakti

AESTRedakti

AEST 1978Redakti

 • AEST 1978, Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko, kolekto de seminaraj referaĵoj, Žilina, 7-8 oktobro 1978, Ĉeĥoslovakio, 81 p. (ciklostilita). Enhavo:
  • BEDNAŘÍK, Aleš: Signifo de la internacia kunlaboro kaj personaj kontaktoj de sciencistoj kaj teknikistoj. Enkonduka prelego.
  • UZUNOV, Nikola: Scienc-teknika progreso kaj la estonto de la internacia lingvo
  • HRŠEL, Zdeněk: Apliko de Esperanto en la laboro de informcentroj
  • WERNER, Jan: Pseŭdoelementoj en Esperanto
  • ŠATUROVÁ, Magda: Tipologio kaj prilaboro de dulingvaj vortaroj
  • BEDNAŘÍK, Aleš: Pri la koncepto de la ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro
  • RYCHLŬ, Rudolf - FENGL, Milan: Novaj trovaĵoj de mineraloj en norda Bohemio
  • TŮMA, Miroslav: Prienergiaj pripensoj
  • TODOROV, Peter: Energetiko, atomelektrejoj kaj veldado
  • WERNER, Jan: Varmteĥnikaj proprecoj de konstru-materialoj
  • LANDSPERSKŬ, Hanuš: Pulvoraj materialoj kaj ties proprecoj
  • IZÁK, Ludoviko: Miaj spertoj ĉe traduko de medicinaj tekstoj Esperanten
  • MÜLLER, V.: Purigaj instalaĵoj por la malpurigita akvo el la urboj kaj vilaĝoj de la nordaj distriktoj de GDR
  • KOVÁŘ, Ladislav: Aŭtomatizado de ranĝostacioj
  • ŠVEJDA, Jaromír: Pri certaj kalkul-metodoj por implicita funkcio
  • NĚMEC, Vladimír: Priservaj subrutinoj de la periferio en la operaciad-sistemo

SAEST 1980Redakti

 • SAEST 1980, Seminario pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥiniko, kolekto de seminariaj referaĵoj, temo: La vivomedio hodiaŭ kaj morgaŭ, Ústí nad Labem, ĈEA, prelegaro 1980, 104 p. Enhavo:
  • NOVOBILSKÝ, Vlastimil: Eduko al zorgo pri la vivomedio
  • TICHŬ, Lubomír: La vivomedio kaj la sano
  • LUKÁCS, András: Pri la ŝanĝado de la vivomedio en Hungario
  • KŘÍŽ, Josef: Problemoj de la protektado de la atmosfero en ĈSSR
  • HÁLEK, Jaroslav - DUBIŠAR, Josef: Kunekzistado de la urbo kaj la ĥemio
  • LANDSPERSKŬ, Hanuš: Nuklea industrio kaj la vivomedio
  • HASZPRA, Ottó: Regionaj efikoj al la grundakvo far la Akvonodaro Gabčíkovo-Nagymaros
  • ČERNŬ, Josef: Ekologiaj kondiĉoj kaj la vivomedio en Subercmontaro en la distrikto Most
  • PLUHAŘ, Zdeněk: Agroĥemiaĵoj kaj la vivomedio 1. La kromefikoj de la industriaj sterkaĵoj
  • PLUHAŘ, Zdeněk: Agroĥemiaĵoj kaj la vivomedio 2. La kromefikoj de la industriaj bioicidoj
  • BLANKE, Detlev: Lingvoplanado en planlingvo. La esperantologio, ĉu priskriba aŭ preskriba scienco?
  • WERNER, Jan: Faklingvaj principoj de vorta elekto kaj formigo
  • KOŘÍNEK, Jiří: Problemoj de tradukado
  • GOLDEN, Bernard: Kelkaj problemoj rilate la ellaboron de arĥeologia fakterminologio
  • PARTECKE, Richard: Temo kaj amplekso de mikroelektronika fakvortlisto kiel parto de elektronika fakvortaro
  • PLUHAŘ, Zdeněk: Konciza historio de la nomenklaturoj en ĥemio
  • PLUHAŘ, Zdeněk: Problemoj de la sistema ĥemia nomenklaturo en la Internacia Lingvo
  • KAVKA, Josef: La fonemo Ĥ kaj ties transformoj en la internacia scienca leksikologio
  • TRAXLER, Karel: Problemoj de la jura terminologio en Esperanto
  • RÉVÉSZ, Sándor: Faktraduka agado de la Budapeŝta Scienca Rondo de Esperantistaj Studentoj

AEST 1981, 1Redakti

 • AEST Žilina '81, Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko, Žilina 1981, Ĉeĥoslovakio, 157 p - unua volumo. Enhavo
  • HASZPRA, Ottó: Tendencoj kaj taskoj en la scienca kaj faka aplikado de Esperanto
  • KAVKA, Josef: Onomastiko en fakterminoj konsidere ilian esperantiĝon
  • PLEHN, Hans Joachim: La tuteŭropa patent-oficejo kaj la lingva problemo
  • PLEHN, Hans Joachim: INFOTERM. Lasta kreaĵo de Prof-ro Wüster
  • ZOLTÁN, Imre: Ale al la lingva "komuna denominatoro"
  • HOFFMANN, Heinz: Propono por unuecaj laŭtparolilaj anoncoj en internacia pasaĝera trafiko
  • BARTOVSKÁ, Marie: Nomoj de ŝtofoj
  • MOLNÁR, Ferenc: La Budapeŝta rubobruliga uzino kaj ĝia signifo en la medioprotektado
  • BALEJÍK, Rudolf: Kelkaj generalaj socialaj aspektoj de la hodiaŭa kaj morgaŭa maŝinkonstruadoj
  • KOVÁCS, Zoltán: Pri la kosmologio
  • MUŽLAY, Ján: Maŝinfako - pri elementoj
  • JUHÁSZ, Karlo: Telefoncentraloj en koteneroj
  • KOGAN, Aleksandro: Pri veldado en la kosmo
  • SÁRKÖZI, János: Modernaj elektraj lumigiloj
  • WOZNIAKOWSCY, Anna kaj Ryszard: La retoj kaj kelkaj iliaj proprecoj
  • KŘÍŽ, Josef: Registro de poluciaĵoj kaj fontoj de malpurigado de la atmosfero
  • SIMON, K.H. - RITTER, G. - LÜTZKE, R.: Pri la bilancado de la akvobuĝeto de unuopaj arbejoj en la ebena regiono de GDR
  • SVOBODA, Milan: La influo de aerpolucio al arbaroj kaj arbarkulturo en ĈSSR
  • PARTECKE, Richard: La trafikaj aeroplanoj de la estonteco
  • KLEMENTOVÁ, Alena: Terkulturado kaj ĝia influo al bonstata vivomedio
  • PLUHAŘ, Zdeněk: Ebloj kaj perspektivoj de la vegetala hista kulturo
  • MURAŠKOVSKIJ, Julij S.: Teorio por solvado de inventaj taskoj
  • MÜLLER, Wolfgang: Kelkaj terminoj kaj metodoj de la poluakvopurigado
  • NOVÁK, Jindřich - ŠPIČKA, Ivan - HNÍK, Václav: La transdorsoĵeto kaj ĝia rilato al la seoinago
  • WERNER, Jan: Specialaj ŝirmaj betonoj en nukle-energiaj centraloj
  • BEDNAŘÍK, Aleš: Kelkaj notoj pri akvokonservejo Ružín
  • KLEMENT, Jaroslav: Problemoj de internacia kaj Esperanta terminologio en veksikologio (flagscienco)
  • LEONOV, Boĵidar: Bazaj principoj de scienc-teknika kaj patent-teknika informado

AEST 1981, 2Redakti

 • AEST Žilina '81, Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko. Apliko de komputiloj. Žilina 1981, Ĉeĥoslovakio, 81p. - dua volumo. Enhavo:
  • DÉRI, Gábor - HOSSZÚ, Péter - DARVAS, Péter: Instrusistemo por direktistoj de la civila aerotrafiko
  • MESZÁROS, Zoltán: Sistemaspekta formulebleco de la problem-cirkloj pri la dinamika direktado, operacioesploro kaj datumbanko
  • DARÁZS, László: La faka instruado en prikomputilaj fakaj mezlernejoj en Hungario
  • RATKÓ, István: Kelkaj rimarkoj pri la statistika prilaboro de datumoj
  • SZÉKELY, Péter: Koncepto de la entrepren-direktada sistemo en konstruindustrio
  • DEMJÉN, Ferenc: La karakterizo kaj kaŭzoj de programar-krizo
  • KILIÁN, Imre: Universala vortar-programo, aplikebla ankaŭ por datumbaz-prilaborado
  • SOLTÉSZ, Miklós: La landa nutraĵindustria datum-prilaborado per ekzemplo de realigo-sistemo en viando-industrio
  • CSUTI, László: Edukado de mezkvalifikitaj prikomputadaj fakuloj en Hungarujo
  • VOJÁČEK, Josef: Komputiloj de unueca sistemo
  • GERO, Péter: La programsistemo esploranto - eksperimento por kompreni la hom-lingvan programon
  • BUJDOSÓ, Iván: Praktika provo por traduki per komputilo esperantan tekston en la hungaran lingvon
  • NĚMEC, Vladimír: Program-sistemo CONEL
  • BROCZKÓ, Péter: Perkomputila enlernejigo en fakajn klasojn
  • JUŠKA, Alfonsas: Analizo de reprodukta konduto de abela familio el kibernetika vidpunkto
  • GERA, Jozef - NĚMEC, Vladimír: Perkomputila prilaboro de asocia membro-registro
  • SOČUVKA, Ondrej: Regado de la produktado de polipropilenaj fibroj helpe de mikrokomputilo
  • KÉREKFY, Pál - RUDA, Mihály: Ideoj pri la mildigo de la programara krizo
  • SÁROSI, József: Programeblaj logikaj regiloj en la ilmaŝinindustrio
  • ZÖLDI, László: Sistem-aspekto en la elektro-kurento-provizo

SAEST 1982Redakti

 • SAEST 1982, Seminario pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥiniko. Energio - la tutmonda programo. prelegaro, ĈEA, České Budějovice 1982, 93 p. Enhavo:
  • DUDICH, Endre: La energio-krizo kiel stimulo de la scienca kaj teĥnika progreso
  • MARINOV, Ĥristo: Helioenergetiko kaj ekologia estonteco de la mondo
  • SIMON, Karl-Hermann - KUTZ, J.: Al kelkaj energiproblemoj el la vido de la arbarmastrumado
  • SVOBODA, Milan: La energiuzado de arba biomaso
  • KAVKA, Josef: Fonolitoj kontribuas al ŝparado de energio
  • TODOROV, Petar: Suninstalaĵoj por varma akvo - hejmaj kaj industriaj bezonoj
  • POLÁK, Zdeněk: Kelke da rimarkoj pri energio-mastrumado en ĈSSR
  • MURAŜKO, Oksana I.: Kaŝita fonto de energio
  • POSPÍŠIL, Jan: Flugregistriloj - ekonomia kaj sekureca faktoro de aviada trafiko
  • FRANC, Karel: Ŝpariva unuseĝalo - motorigita sportglisilo SF-33
  • FRANC, Karel: Ĉu negativa sageco de alo estas solvo?
  • FRANC, Karel: La avio, pri kiu oni parolas: komputerigita sportglisilo "Glasflügel Mosquito B LCD"
  • KUBÁT, Jaroslav: Kiajn fuelojn por transportoplanoj - la demando de hodiaŭo kaj hieraŭo
  • KUBÁT, Jaroslav: La nederlanda "evergrino" - FOKKER F-27 Friendship
  • KUBÁT, Jaroslav: nova erao de helicoj - ĉu helic-feno aŭ fen-helico?
  • BÁRTA, Vladimír: Aviada transportado kaj estonteco de fueloj en LH2
  • PLEHN, Hans Joachim: Planlingvo - ĉu filologia artaĵo aŭ teĥnika instrumento?
  • PÍČ, Karel: Lingvaj rimedoj de la esperanta prozo
  • BUZA, Barnao: La Zamenhofa spirito de la fakvortkreado
  • DEHLER, Wera: Ses tezoj pri terminologio

Aest 1984Redakti

 • AEST Brno, Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko. Perspektivoj de la monda nutraĵ-produktado, prelegaro, ĈEA, Brno 1984, 175 p. Enhavo:
  • TŮMA, Miroslav - TRČKA, Zdeněk - TRČKOVÁ, Miroslava: Pri la tutmonda nutraĵproblemo
  • SCHNELL, Roland: Biomaso: Kaj nutraĵo kaj brulaĵo. Ĉu Biogaso estas la solvo?
  • SIMON, Karl-Hermann: Pri la taksado de la endanĝerigo de agrokulturaj terenoj pro malfruaj frostoj
  • KISS, Gábor: Unu el la ebloj por plialtigo de la nutraĵproduktado en la agrarprodukta kooperativo "Rákoczi" de Kardoŝkut
  • HAVLÍK, František: Vertiko - nova sistemo de la kulturado de vitoj ebliganta kompleksan meĥanigadon. Spertoj en la agrokultura kooperativo "Dukla" Vracov
  • PARTECKE, Richard: Malalta flugo permesata!
  • SZÉKELY, Csaba: Kontraŭhajla agado en Hungario
  • KÁBRT, Bohumír - HOLEC, Jan: La genetika reala produktiveco de tritikaj kulturvarioj kaj ilia ekostabileco
  • LERNER, P. M. - RAĤMATULLIN, U. Z.: Graveco de kontraŭsalmonelozaj rimedoj por la pligrandigo de la moderna viando-produktado
  • NEDOMLEL, Aleš: Apliko de kelkaj netradiciaj mineraloj kaj rokaĵoj en la terkulturo kaj nutraĵ-produktado, kaj ilia provizo
  • POlÁK, Zdeněk: Kelke da ekonomiaj rimarkoj pri la perspektivoj kaj problemoj en la etproduktado de nutraĵoj en Ĉeĥoslovakio
  • PLUHAŘ, Zdeněk: Imunoĥemio en la moderna agrokulturo
  • DEHLER, Wera: Terminologio internacia - radikoj, tendencoj kaj rilatoj al Esperanto
  • MALOVEC, Miroslav: ISO - modelo por nia normiga laboro
  • WERNER, Jan: Antinomio de termina hejmeco kaj internacieco
  • BAROŠ, Miroslav: Pri provoj traduki la terminaron de akustiko
  • KOVÁCS, Lajos: Entropiaj notoj pri kelkaj teĥnikaj terminoj
  • KAVKA, Josef: Kioma ŝanco por Esperanto-afiksoj en scienca terminologio?
  • PÍČ, Karolo: Principoj de Esperanto
  • PIÓRO, Jan: Elektitaj aspektoj de ĥemia nomenklaturo Esperanta
  • WARSZAWSKI, Andrzej: Pri la nomoj de ĥemiaj elementoj en Esperanto

AEST 1988Redakti

 • AEST Strážnice 1988, Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko. Transporto. ĈEA-IFEF, Strážnice 1988, 109 p. Enhavo:
  • TOMÍŠEK, Jindřich: 150a datreveno de la fervoja trafiko sur la teritorio de Ĉeĥoslovakio
  • CHRDLE, Petr: Esperanto kaj fervojo
  • SVOBODA, František: La historio de la fervoj-direkcio en Olomouc kaj la Esperanto-movado
  • GIESSNER, Joachim: Faktoj pri internaciaj rilatoj kaj kiel Esperanto povus plibonigi ilin
  • NIEMANN, Jan: DSB-plano 2000 - aŭ kiel malgrandigi Danion?
  • MEINEL, Achim: Trafiko kaj la medio - Novaj trajnoj por la urbofervojo (S-Bahn) Berlin
  • SEKEREŜ, Ludoviko: Traokupiteco laŭ la enveturtempo de trajno en stacion
  • POLÁK, Zdeněk: Skizo pri signalsistemo de ĈSD, DR kaj PKP
  • FEIFIČOVÁ, Magdaléna: Kelkaj rimarkoj al problemaro de progresaj transportsistemoj
  • ENGEN, Per: La batalo kontraŭ la neĝo
  • BOĈKOVA, Tatjana Nikolajevna: Prognozado de danĝeraj veteraj fenomenoj (glatiso kaj neĝoŝtormo)
  • KOVÁŘ, Ladislav: Veturrezisto ĉe fervojo
  • CHRDLE, Petr: Aŭtomatiza sistemo de ranĝodeklivoj "KOMPAS" sub kondiĉoj de elektra trakcio
  • RITTERSPACH, Gernot: Traduka laboro por la fervoja terminaro de IFEF
  • VOJÁČEK, Josef: Programado kaj ĝia instruado

Stato kaj Estonteco de Esperanto, 1995Redakti

 • La Stato kaj Estonteco de la Internacia Lingvo Esperanto, red. P. Chrdle, KAVA-PECH 1995, 191 p. Enhavo:

KAEST 1998Redakti

 • KAEST '98, Prago. Kolokvo pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, red. M. Malovec, KAVA-PECH, Dobřichovice 1999,
  • MODERNAJ RIMEDOJ DE KOMUNIKADO
  • NIETZSCHE, Frank: Preventado de sanecaj perturboj sekve de ĉeekrana laboro
  • FÖSSMEIER, Reinhard: Aŭtentikeco kaj konfidenceco en moderna komunikado
  • VOJÁČEK, Josef: Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto
  • QUEDNAU, H. D., STRECKFUSS, M.: Evoluigo de internet-bazitaj instru- kaj lernprogramoj
  • LEWANDERSKA-QUEDNAU, Alicja U.: Amasmedioj en la instruado de Esperanto
  • WOZNICKA, Josef: Paketradio: nova speco de transsendado de informoj kaj de kokunikado
  • KURZ, Rainer: Interreta telefonado, novaj eblecoj ankaŭ por esperantistoj
  • TERMINOLOGIAJ PROBLEMOJ DE APLIKOJ DE ESPERANTO EN SCIENCO KAJ TEKNIKO
  • BLANKE, Detlev: La rolo de la planlingvoj ĉe la evoluo de terminologi-sciencaj konceptoj de Eugen Wüster
  • KAVKA, Josef: Natursciencaj terminoj en PIV (statistika sondo pri ties ĝusteco)
  • MAITZEN, Hans-Michael: La reprezentiĝo de fako terminologio en enciklopedioj, demonstre de astronomio en Plena Ilustrita Vortaro
  • BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra: Observata evoluigo de plurlingva terminologio en novaj interdisciplinaj fakoj
  • WACHA, Balász: Selekto-principoj de terminoj kaj metaterminoj
  • BARTOVSKÁ, Marie: Brodoj
  • HAUSER, Peter: La teknologioj de la prilaborado per varmo sub terminologiaj vidpunktoj
  • BLANKE, Wera: Terminologia Esperanto-Centro: spertoj, problemoj, perspektivoj
  • KARE OVÁ, Lucie: Terminologio en la kampo de sociaj servoj
  • SCIENCO KAJ TEKNIKO ĜENERALE
  • PLUHAŘ, Zden k: Iom da historio de AEST
  • CHRDLE, Petr: La aŭtoraj rajtoj internacie
  • MALOVEC, Miroslav: Komputiligo de libroj **vojo al savo de nia libra kulturo
  • SACHS, Rüdiger: La krabo vivanta en arbo
  • WERNER, Helmut: Simetriaj poliedroj ĉirkaŭ ni
  • LEONOV, Boĵidar: La informbarieroj en la scienc**kaj patent-teknika informado kaj rimedoj por ilia solvo
  • RÖSSLER, Helmut: Pri la teoremo de Pick
 • Ŭang Zikun (1987): Brilas saĝo
 • Elektitaj scienc-teknikaj verkoj en Esperanto, 1985
 • Kawakita Jiro (1989): Enkonduko al problemsolva originala KJ-metodo, (tr. Josimi Umeda) Internacia *Sciencista Dokumentaro. AIS, 1992
 • Berendt, H. C.. (1989): Paradigmoŝanĝo en sciencoj
 • Albert Jacquard (1986): Rompoj (tr. D.C. Laroque)
 • Ye Shuzi (1990): Sciencaj verketoj en Esperanto (tr. Jesuz)
 • Fernández, Alberto (1971): Senĝenaj dialogoj
 • Valev, N. - Delceva-Pejkova, J. (1985): Por plialtigo de la scienca nivelo de la kooperativaj agadoj
 • Halvelik, M. (1993): Internacia terminologia ŝlosilo por sciencoj kaj teknikoj
 • Konciza Esperanta-ĉina vortaro por scienco-teknikoj, 1985