Pola Esperanto-Asocio

landa organizo de Esperanto en Pollando, Landa Asocio de UEA

La Pola Esperanto-Asocio (PEA, pole Polski Związek Esperantystów, PZE) estas Esperanto-asocio de Pollando, establita en la jaro 1908 kiel Pola Esperanto-Societo. La asocio oficiale deklariĝis komunutila. Ĝi eldonas la dumonatan revuon "Pola Esperantisto".

Pola Esperanto-Asocio
Polski Związek Esperantystów
Emblemo de Pola Esperanto-Asocio
Lando  Pollando
Tipo landa Esperanto-asocio
Fondiĝo 1908 (kun regionaj formalaj ligoj jam ekde 1904)
Fondiĝloko Varsovio
prezidanto Robert Kamiński
vicprezidanto Agnieszka Mozer
ĝenerala sekretario Zofia Śmistek
kasisto Alina Mozer
Aliulo1 Marek Mazurkiewicz
Junulara organizaĵo Pola Esperanto-Junularo
Interretejo http://esperanto.pl
vdr

Historio redakti

Komenco

El la "Enciklopedio de Esperanto" (1933) <<La unua kunsido [de esperantistoj], dum kiu estis tuŝita la temo pri ia ajn organizo, okazis la 2-an de dec. 1893 en Varsovio, en la loĝejo de la studento St. Goldberg. Ĉeestis kvin personoj (inter kiuj la sola nun vivanta W. Róbin). La kunsidoj poste okazadis pli malpli regule, sed ĉiam ankoraŭ ne leĝigite. Ludoviko Zamenhof tiutempe ne troviĝis en Varsovio kaj la grupeto transsendis al li en Grodnon siajn salutojn. ... Kaj la 6-an dec. 1904 (ĝuste 11 jarojn post la fondiĝo de l' unua - neleĝigita - grupo) la varsoviaj E-istoj fondis la unuan oficialan organizaĵon E-an en Pollando "Varsovia Societo E-ista". Zamenhof, kiu intertempe reekloĝis en Varsovio, rifuzis funkcion kaj tial fariĝis prezidanto Antoni Grabowski, vic-prezidanto Leo Belmont, sekretario Kabe (d-ro Kazimierz Bein), kasisto Adam Zakrzewski, kaj bibliotekisto Aleksandro Brzostowski. Malgraŭ, ke en Rusujo la kondiĉoj tiutempe estis plej fatalaj (milito kun Japanujo, revolucio en la lando, malfido de la pola socio al ĉio, kio havis ion komunan kun rusoj - kaj la varsovia societo estis filio de la rusa - suspektemo al la E-istoj mem), la nombro de la E-istoj post la unua jaro atingis jam 70. ... 1906 povas esti konsiderata kiel oficiala dato de la Esperanto-movado en Galicio. Tiam fondiĝis jam grupoj en Krakovo kaj Lvovo (tiam nomata en la E-aj oficialaĵoj: Leopolo) urboj, kiuj fariĝas la bazoj de l' disvolviĝo de E[speranto] en Galicio. ... La ambaŭ grupoj tre fervore kaj fruktodone laboris. La Krakova eligis poste tre konatajn E-istojn: prof. Odo Bujwid, [Bronisław] Kuhl, [d-ro] Leon Rosenstock, Jan Kaszycki, Jozefo Alfus, Grenkamp (Salomon Kornfeld) kaj aliaj. ... En 1908 la poloj fine sukcesis leĝigi sian societon. Pola E[speranto] Societo gajnis la simpation de polaj medioj, kiuj iom post iom komencis fide rilati al ĝi. En 1908 la varsoviaj samideanoj eldonis lokan gazeton. La redaktejo de "Pola E-isto" transiris tiam Varsovion, kie komenciĝis ĝia floranta periodo.>>

Esperantologia Rondo (regiona filio de PEA)

Esperantologia Rondo fondiĝis en Lublin en 1987 kun la celo memorigi la regionan Esperanto-agadon en Lublinio.

Okaze de la 100-a naskiĝdatreveno de Jan Mędrkiewicz la 12-an de novembro 1988 en profesora salono de la Biblioteko de Katolika Universitato en Lublin estiĝis historia sesio, kiun inaŭguris mag. Maciej Stanisław Zięba, pri D-ro Jan Mędrkiewicz - forgesita pioniro kaj teoriulo de la Esperanto-Movado kaj pri la Intelekta vivo de Lublin en la intermilita periodo mag. Adam Winiarz (historiisto). Sur unu el etaĝoj oni malfermis la ekspozicion "D-ro Jan Mędrkiewicz (12.11.1888 - 9.04.1937) - eminenta esperantisto el Lublin" kaj la akompanan pri pastro-esperantisto Franciszek Tokarz. Rememorojn pri sia patro prezentis la filo Jerzy, teatra aktoro, kaj inĝeniero Tadeusz Pleskaczyński, sekretario de Seniora Sekcio de PEA. Zofia Banet-Fornalowa diris pri esperantaj valoroj al kiuj kuracisto Jan Mędrkiewicz dediĉis sian vivon. En la loka tombejo estis metita florkrono ĉe la tombo al Jan Mędrkiewicz. Krom tio Esperantologia Rondo ricevis la nomon de Jan Mędrkiewicz kaj Studenta Orientalisma Esperanto-Rondo ĉe la Asocio de Polaj Studentoj la nomon de filozofo-orientalisto Franciszek Tokarz. Partoprenantoj de la solena sesio vizitis biendomon, kie naskiĝis Jan Mędrkiewicz (la nuna kortegeto al Tadeusz Kościuszko). La sesio okazis kunlabore kun d-ro Czesław Biedulski, prizorginto de la Esperanto-biblioteko troviĝanta surloke.

Artikoloj pri Jan Mędrkiewicz aperis en "Heroldo de Esperanto" redaktita de Ada Fighiera Sikorska kaj "Informator Archiwum Esperanckiego" (Informilo de Esperanto-Arkivo) redaktita de Krzysztof Śliwiński, arkivisto de PEA. En Historia Muzeo de Lublin, filio de la regiona muzeo en la Kastelo de Lublin, okazis ekspozicio dediĉita al regionaj esperantistoj (kune kun Edmond Privat por omaĝi lian 100-an naskiĝdatrevenon).

Aktualaĵoj

Ekde la 7-a de majo 2011 la prezidanto de PEA estis Arkadiusz Zychewicz. La asocio iam estis unu el aktivaj libroeldonantoj.

Pola Esperanto-Junularo estas junulara sekcio de Pola Esperanto-Asocio.

19-a de januaro 2013 post unujara krizo en Ĉefa Estraro de PEA estis elektita nova, la provizora Ĉefa Estraro de PEA - kun la prezidanto Stanisław Mandrak, vic-prezidantoj Barbara Pietrzak kaj Teruo Matsumoto.[1][2]

De 23-a de majo 2015 en Ĉefa Estraro estas:[3]

 • Stanisław Mandrak – prezidanto
 • Teruo Matsumoto – vicprezidanto
 • Alina Mozer – kasisto
 • Robert Kamiński – sekretario
 • Agnieszka Mozer – estrarano

La ĉefa estraro de Pola Esperanto-Asocio de 2016-05-28[4]:

 • Aleksander Zdechlik – prezidanto
 • Teruo Matsumoto – vicprezidanto
 • Alina Mozer – kasisto
 • Robert Kamiński – sekretario
 • Agnieszka Mozer – estrarano
 • Marek Mazurkiewicz – estrarano

La ĉefa estraro de Pola Esperanto-Asocio de 2019-06-06[5]

 • Robert Kamiński – prezidanto
 • Agnieszka Mozer – vicprezidantino
 • Zofia Śmistek – ĝenerala sekretario
 • Alina Mozer – kasistino
 • Marek Mazurkiewicz – ano

La ĉefa estraro de Pola Esperanto-Asocio de 2022-06-25[6]:

 • Robert Kamiński - Prezidanto
 • Agnieszka Mozer - Vicprezidanto
 • Zofia Śmistek - Sekretario
 • Alina Mozer - Kasistino
 • Gizela Matray - Ano
 • Kamil Getka - Ano

Specimenoj de libroj eldonitaj de PEA redakti

Referencoj redakti

 1. Estraro Ĉefa estraro de PEA. Arkivita el la originalo je 2021-03-06. Alirita 2021-03-11.
 2. La eksterordinara landa kunveno de la delegitoj, kiu kunsidis la 19-an de januaro 2013, decidis pri la ŝanĝo de la statuto kaj elektis novajn aŭtoritatojn, kies ĉefa tasko estos enkonduki la preskribojn de la nova statuto. La statuto estis ŝanĝita jam de la antaŭa kunveno, la 29-an de junio 2013 dum 33-1 Pola Esperanto Kongreso(dum landa kunveno de delegitoj), Fine de la kunsido la nova statuto estis akceptita kaj la Ĉefa Estraro devas prizorgi, ke ĝi ekvalidu. La statuto efektive ne estas bazita sur la ĝisnuna, sed enkondukas tute novan strukturon de la asocio. Ekde akcepto de la statuto per jura instanco la supera organo de PEA ne plu estas delegita kunveno, kiu kunsidis ĉiun trian jaron, sed ĉiujara ĝenerala kunveno en kiu rajtas partopreni ĉiuj individuaj membroj de la asocio. Tia kunveno devus okazi por la unua fojo venont-jare, verŝajne en Varsovio en 2014. La ĉefa tasko de la novelektita estraro estas pretigo de tiu kunveno kaj en ĝiaj kadroj la tuta membraro elektos novajn gvidorganojn laŭ la ĵus ŝanĝita statuto. La ĉefan estraron de PEA konsistigas Stanisław Mandrak (prezidanto), Barbara Pietrzak kaj Teruo Matsumoto (vicprezidantoj), Robert Kamiński (sekretario), Alina Mozer (kasisto), Anna Maria Koniecpolska-Bień (estrarano pri junularaj aferoj), Paweł Fischer-Kotowski kaj Łukasz Żebrowski. En la revizia komisiono membras Aleksander Zdechlik (prezidanto), Elżbieta Kembłowska (vicprezidanto) kaj Mirosława Mazur (sekretario). Paweł Fischer-Kotowski
 3. Ĉefa Estraro de PEA. Arkivita el la originalo je 2015-10-18. Alirita 2022-05-19.
 4. Nowe władze PZE[rompita ligilo]
 5. Ĝenerala Kunsido de Pola Esperanto-Asocio
 6. Nova Estraro

Vidu ankaŭ redakti

Eksteraj ligiloj redakti