Vikipedio:Enciklopedio de Esperanto/I

Enciklopedio de Esperanto

IAEF
IAES
IALA
IAREV
ICK
Lizzie Iddon
Idiom-Neutral
Ido
Ido kaj Esperanto
Idoj de Orfeo
IEMW
IES
Ifigenio en Taŭrido
Iida Yŭtaro
IKA
Konstantin Ivanoviĉ Ŝidlovskij
IKUE
ILEPTO
Iliado
Ilo
ILO
Ilustrita Biblioteko
Imperiestro kaj Galileano
Nikolaj Jakovleviĉ Incertov
Talivaldo Indra
Infero
Infinitivo kun prepozicio
Informoj de E-Asocio de Estonio
Informservoj
Vicente Inglada Ors
Inicado Matematika
Inoue Masuzo
Insigno
Institutoj
Instruistoj
Instrumetodoj
Insulo "Esperanto"
Insulo de Feliĉuloj
Inter Blinduloj
Interelementa rilato
Interlingua
Internacia Centra Komitato
Internacia Cseh-Instituto de Esperanto
Internacia Esperanto-Muzeo en Wien
Internacia Esperanto-Servo
Internaciaj Floraj Ludoj
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
Internacia Komerca Revuo
Internacia Labor-Oficejo
Internacia Medicina Revuo
Internacia Pedagogia Revuo
Internacia Scienca Revuo
Internacia Stenografiisto
Internacia Unio Esperantista
Internacia Kantaro
Internacia Legolibro
Internacia Lingvo
Internacia Mondliteraturo
Internaciismo kaj purismo
Interna ideo
International Language
Interniaro
Intersteno
Io-ujo-batalo
IPR
IRA
Irak
Irlando
ISAE
J. R. G. Isbrücker
Julia C. Isbrücker
ISE, Internacio de Socialistaj E-istoj
Yoshi H. Ishiguro
Islando
ISOSEK
ISR
Rafel Israels
Ludwig ISTEL
Italaj Rakontoj
Italujo
Eizo Angetu Ito
Saburo Ito
Itoo Tokunosuke
IUE
Iŭaŝita Juntaro
Vsevolod Ivanov
D. Ivanski
Elio Izgur
Lászlo IZSÓ