Ŝip-terminoj

Ŝip-terminoj estas vortoj kaj frazoj, uzataj en ŝipoj por priskribi diversajn agojn kaj partojn de ŝipoj.

pruo
steveno
pobo
babordo
tribordo
korpo
kilo
masto
gvatnesto
holdo
kablo
kareno
prufiguro
busprito
ĵibo
rigilaro
velo
lofo kaj leo
kajuto
ŝiptipoj

„Provo de marista vortaro“Redakti

 
Maurice Rollet de l'Isle, karikatura bildkarto, ĉ. 1913

La Provo de marista vortaro, verkita de fakularo sub gvido de Maurice Rollet de l'Isle, aperinta 1908 ĉe Hachette, Parizo, montras la maristajn terminojn uzataj en teksto. Ĝi estas rete legebla. Jen ĝia indekso:

—— A admiralo, 56. aermantelo, 13. aerpumpilo, DWA, 18. aertiro, LNA, 13; artefarita —, 13; natura —,13. aerujo, 18. afusto, ICD, 51. agospaco, DIW, 28. aksiometro, XKE, 29. akso, 11; optika —, 11. akstubo, 30. akvodismeto<en:Displacement (ship)>, 22. akvoebeno, 24. akvoelĵeto, 46. akvokonduko, 54. akvolinio, 24; plenŝarĝa —, 24; senŝarĝa —, 24. akvotruo, 47. alakvigo = lanĉo<de:Stapellauf>, 50. alcelado, 50. alcelo, 50; laŭdirekta —, 50 ; laŭklina —, 50. alfundigi (fajron), FUK, 46. alfundiĝo, NOX, 46. alidado, 2. aljardi, — igilo, GFI, 36. alligfosto, 54. alligbuo, 52. alpendigilo, 38. alsojligi, 46. altaro, 14. altmaro, YVE, 9. alto, EDG, 5; ŝajna —, 5; vera —, 5. amplekso, EGQ, 9. angulaĵo, 24; egala —, 24; neegala —, 24. angulilo, USE, 10. angulo, vojireja —, 2; hora —, 1; flankira —, QMK, 4. angulrelo, 24. angulŝanĝilo, 17. angulumo, 17. animo, 49; glata —, 49; strekita —, 49. ankro, 32; ĉirkaŭbrakita —, 32; ĉirkaŭŝtokita —, 32; suprigita kaj libera —, 32. ankreja lumo, EHD, 48. ankrejo (→ rodo), EKP, 32. ankri, — iĝi, 32. antaŭenfluo, 16. antaŭfluo, 16. antaŭforfluo, 16. antaŭhaveno, SWO, 52. antaŭkilo, WUJ, 23. antaŭmasto, NJY, 34. antaŭvelo, NIV, 36. apike (ĉeno), EQX, 32. apogeo, 1. apogrelo, 25. apudigi — iĝi, EBA, 38. argano, KBF, 54. armi — o, EVM, 52. artilerio, EZU, 49; rapidpafa —, 49; surŝipa —, 49. ascensio, rekta —, 1. astrolabo kun prismo, 8. astronomio, 1. averio, KIW, 46. aviso, KWY, 28. azimuto, 3.
 
Kapstano sur velŝipo
 
Buoj por marki kaj por ligi boatojn
—— B bajoneto, FZJ, 50. balanci, 45. balastakvujo, 23. balenbarkano, 56. balenbarko, GVH, 41. balono, FTX, 47. banko, 7. barbede, FWN, 49. bareleto, 50. barkalligilo, SZR, 41. barkbumo, GZS, 41. barkestro, IYV, 56. barkhisilo, 41. barko, GRH, 38; trimasta —, FXO, 27. barkrimeno, OIA, 41. barktakelo, XIP, 41. barktruo, KIU, 41. baro (kapstano), FWH, 33. baro (kompaso), 2. batalŝipo, RPL 26. baterio, FYM, 51. bazo, FYC, 8. beko (ankro), 33. benko, XRZ, 41. bilĝlameno<de:Bilge>, 25. bilĝostringo, 25. birkompaso, 2. biro, GBC, 2. bisnukso, 21. bitetaro, 43. biteto, GED, 43. bito<de:Beting>, ĜR, 33. blokilo, 53. bloko (maŝino), 17. bloko (rigilaro), GMV; tranĉita —, GMY, 42. bloveto, IFB, 10. boardi — o, ZFX, 45. boatano, FWY, 56. boatetano, 56. boateto, ZLX, 44. boato, GRH, 41. bobeno (logo), 4. boko, VUQ, 54. bolardo, 54. bolto, ĜT, 21. bonedvelo, XAY, 36. bordo, sabla —, 7. bordŝipo, IYB, 28. brajli, — ilo, IUD, 36. brako (ankro),33; direkta — (maŝino), 17. braksignalo, 48. brammasto, XVQ, 34. bramvanto, 31. bramvelo, XVS,36. branĉo (de stativo), 11. branĉdoko, 54. braso — i, HDM, 36. bremso (artilerio), 51. bremso (maŝino), 20. brigo, HGV, 27. brigŝunero, 27. brigvelo, LNX, 36. bulbangulaĵo, 24. buleno, 39. bulena brajiilo, 39. bumbusprito, GZP, 34. bumo, brigvela —, 34; bonedvela —, 34. bumringo, 31. bumŝkoto, 31. buo, HMD, 42. busprito, HĈ, 34. buspritstajo, 31. buŝnuro, EHR, 42. buŝo (glitklapo), 15. butonlevilo, QOW, 50. butono YBX, 31.
—— C celliniilo, 8. celrigardilo, 50. ciferplato, 4. cilindro, KIA, 15; ĉefprema —, 20; mezprema —, 20; lastprema —, 20. cindrujo, 43. cirklo *, IQY, 3; ĉefa —, 1; egalalta —, 5; sudarkta —, 3; nordarkta —, 3; hidrografia —, 8. cirkulo — i, IQZ, 18. cirkulpumpilo, IRB, 18. ciruso, 12.
—— Ĉ ĉambro, 41. ĉano, 50. ĉapeleto (kompaso), 2. ĉapeleto (rigilaro), HVM, 31. ĉapelo (mastaro), HVL, 31. ĉapelo (maŝino), 19, 23. ĉapumaro, 31. ĉarpentisto, IBS, 56. ĉarto, ING, 57; kelkatempa —, 57. ĉaskanono, 49. ĉebloke, IPM, 48. ĉefferdeko, 25. ĉefrado, 20. ĉenero, QUZ; 33. ĉenhoko, 33. ĉeno, 33. ĉenringo, XHR, 32. ĉentamburo, 33. ĉenvolvo, NOL, 32. ĉevalpovo, 22. ĉielo, hela —, 42; nuba —, 12. ĉirkaŭŝafto, 17.
 
Doko kun riparinda jaĥto
—— D D-klapo, KIP, 16. deĵoraĵo, enŝipa —, 55. deĵoristo, 56. deklinacio, 3. deklino, JIK, 2. deklivebenaĵo, 55. dento, 20. dentostango, 20. dentrado, IZM, 20. detenakvujo, 53. deviacio, KYL,2. diametro *, KYT, videbla —, 1. diferenco, 24; enakviĝa —, 24. digo, SBH, 52. dinamometro, 22. direktilo<en:Rudder>, VBH, 29; manŝnura —, RĴ, 30. direktilisto, 29. direkto (de latero de triangularo), 8. disciplinestro, 56. dishoki (ĉenon), 34. disko, kunturna —, 19. dismeto, 22; senŝarĝa —, 20. disŝekli (ankron), 34. distanco * LGB, trairita —, 2; polusa, — 3, zenita, — 3. distili, LGQ, 20. doganesplorejo, 54. doganisto, 54. dogano, KGR, 57. doko, LIW, 53; altmara —, 53; flosanta —, LJD, 55; meztajda —, 53; seka —,54; tajda —, LJM, 53. dorisbarko, 60. dragŝipo, LNM, 53. dreni 46. drivi —o, 32. droso, ZGJ, 30. dukdalbo, 52. duonknoto, 42. duopankri, RZE, 32.
—— E ebeno*, vertikala—, 3. efemeridoj, 5. ekarto (de kronometro, kompaso) 2, 4. ekbati fundon, WZV, 46. ekbriloj (lumo kun), NEB 6. ekforiri, ZAT, 44. ekhejti, 45. ekkvieto, RGZ, 10. ekpliblovo, WPK, 10. ekliptiko, 1. ekscentrikbloko, 19. ekscentriko<de:Exzenter>, LST, 17. ekscentrikringo, 19. ekscentrikstango, 19. ekspansio —i, 16, intersekva —, 20. eksplodo, -i, -aĵo, MOW, 50. ekstreĉi, ONZ, 44. ekturno — adi, RDM, 44. ekvatoro, MGI, 1. ekvilibri, YZU, 44. ekvinokso, MGL, 3. elevatoro, LVN, 54. ellasi, skue —, 40. ellasilo, 50. elmeti (velon), 36. elpelo —i, 18. elpremo, 46. elŝarĝi -ado, YJU, 52. elŝipigejo, 52. elstaraĵo (maŝino), 16. elstaraĵo (kluzo), 53. elvaporigilo, 20. embrazuro, 51. enakviĝa profundo, 22. enakviĝo<de:Tiefgang>, YVC, 22; antaŭa —, 22; mezvalora —, 24; posta —, 22. endoganigi, 58. enfluo, PRW, 16; samtempa —, 20. enigi (ĉenon), 32. enirpordo, 43. enspiro — i, 18. enŝarĝi-ado, QCY, 52. enŝipigejo, 52. esto, AEŬ, 3. etato<de:Ladeliste>, 57.
—— F fadenaro, 11. fadeno, sonda —, 8. fajrokrado, 14. fajrujo, 14. fakmuro, 23. faligi (ankron), EGW, 32. faligilo, 32. faŭkkanono, SDE, 49. fazo, 1. ferdeklameno, 25. ferdeko, 23; supra —, 25. ferli<:de:Segel reffen, festzurren, bergen>, NTW, 36. fermilo, 50; movebla —, 50. fiksilo, 9. filtrilo, MYD, 18. fiŝilo, NBQ, 33. fiŝhoko, 59. flago, distingiga —, 48. flagornamo, VXI, 48. flagumo, HND, 47. flagtuko, HMB, 4. flamkamero, 14. flamo, TFL, 47, karakteriza —, 48. flanĝo, 15. flankapogilo, KFH, 46. flanke kuŝi, GAX, 46. flankmuro, 53. flankorta (vento), 45. flankostringo, 25. flankraliko, 39. flosaĵo, 8. flosaĵo (ŝipo), 28. flosi (ŝipo), 22. fluejo, VKS, 43. fluhaltigilo, 16. flusfluo, 9. fluso, 9. fluspordo, 53. forflulipo, 15. forfluo, 16. foriristo, NKQ, 28. forĵibo, NGD, 36. forkurigi, 40. forlasi (ĉenon), YOE, 32. fornotubo, 14. forporti (ankron), 34. fostingo, 53. fosto, turniĝanta —, 53. frajti, -igi, NQD, 56. frajto<de:Fracht>, senŝarĝa —, 57. frapfuzo, 50. fregatkapitano, 56. fregatleŭtenanto, 56. fregato, NRT, 28. frotdinamometro, 22. fulgo, 13. fulmoj (lumo kun), 6. fumkamero, TPA, 14. fundo (cilindro), 15. fundringo, 23. futfunto, 22. fuziliero, 56. fuzo, duobla —, 50.
 
Ŝunero kun gaf-veloj
—— G gafhisilo, 31. gafo<de:Gaffelsegel>, NVC, brigvela —, 34. gajako (gvajako), 18. gajni (venten), NXG, 45. gardilo, 30. gardostaranto, 56. geodezio, 3. gerleno, HQR, 40. gibi, OKW, 36. glatkunigo, 21. glitilo, 19. glitklapo, WGI, 15; cilindra —, 16; eksterenflua —, 16; internenflua —, 16; kun duoblaj buŝoj —, 16; traborita—, 16; plata —, 15; maliga —, 17. glitklapujo, 15. glito (de pelŝraŭbo), 17. globo (kompaso), 4. grajpo, 23, posta —, 23, antaŭa —, 23. grandĵibo, PVN, 36. grandmasto, RGK, 34, antaŭa —, 34; meza —, 34; posta —, 33. grandvelo, RGQ, 36. graplo, OGN, 33. grenado, GYH, 50. grundi, -ado, DUO, 46. gvidilo, 50. gvidplato, 19. gusedo, 25.
 
Manovro dum velado: ĵibo
—— Ĝ ĝetkapo, PVK, 52. ĝeto, PVJ, 52. —— H halso, —i, XTJ, 38. haltigilo, IJN, 32. hamako, OLT, 55. haveno, 52; milita —, 52; komerca —, 52. haŭli, ONX, 36. haŭsero, OPR, 40. helicalo, 17. helico, VKH, 17. hidrografio, XGL, 6. hisi, OWA, 34. hisilo, RMI, OLQ, 31. hokiĝi (ankro), 32. hokŝnuro, 42. hokstangisto, 38. hokstango, GRM, 38. homtruo, 14. honorpafado, VGA, 51. horo, suna —, 1; meza —, 1; sidera —, 1. horizonto, artefarita —, 8. —— I I-relo, 24. indikatoro (Watt'a), 22. inertrado, 20. injekti, —o, PKT, 18; — ilo, 18. intenseco, nevaria —, 5. interferdeko, 23. interkluzo, 54. irado, diurna —, 4. —— J jako, 55. jakto, ZKI, 28. jardo, ZKM, 34; antaŭa —, 34; granda —, 34; posta —, 34; antaŭa topvela —, 34; granda topvela —, 34; posta topvela —, 34; antaŭa bramvela —, 34; granda bramvela —, 34; posta bramvela —, 34; antaŭa reĝvela —; 34; granda reĝvela —, 34; posta reĝvela —, 34; kliniĝinta —, 36. —— Ĵ ĵibo, PVN, 36. ĵibstajo, 36.
—— K kablo, HQX, 40. kadeno, 31. kadeto, 56. kadro, posta —, 23. kajmuro, 52. kajo, UEZ, 52. kaldrono, GVT, 12; tubara —, 12; fumtuba —, 13; akvatuba —, 13; foliflua —, 13; rektaflama —, 13; flamreflua —, 13; cilindra —, 13. kalkano, NDV, 30. kamentubo, kuŝigebla —, 13; teleskopa —, 13. kanalo (maŝino), 15. kanonaro, 51. kanonejo, 51. kanonestro, 51. kanonisto, 51. kanono, 49; grandkalibra aŭ multepeza —, 49; malgrandkalibra —, 49; rapidpafa —, OKL, 49; retiriĝa —, 49; elŝipiga —, 51; ŝnurĵeta —, SAP, 47. kanonŝipo, GTB, 28. kapei -a, QIY, 45. kapkuseno, 19. kapo, masta —, 31; frezita —, 21; ronda —, 21; sesflanka —, 21. kapstano, HVZ, 32. kapuĉo, 50. kapuso, kompasa —, JIE, 2; vera —, 2. kapuslinio, 2. karbejo, HLY, 45. karbobriko, TEC, 45. karbopeco, 45. karbopecetoj, FCR, 13. karbumi, IWK, 45. kareno, HYR, 24. karto, 6; detala —, 6; ĝenerala —, 6; mara —, 6; vojirada —, 6. kartoĉo, ICT, 49. kartoĉujo, 50. katilo, IES, 33. kilbloko, 54. kilbulbaĵo, 24. kilo, PXY, 23. kilogrametro, 22. kilsono, QAC, 25. kirasŝipo, EVY, 26. kirasturo, YES, 49. klapo, YNT, 13; averta —, 13; superprema—, VDI, 13; senreflua —, 13. klapkrano, 21; ŝtopa —, 13. klapstango, 15. klapujo, 21. klavo, QAG, 34. klavingo, 34. klinebenaĵo, 55. klingingo, 50. klinigilo, 31. kliniĝi -o, OTI, 44. kliniĝi (jardo), 36. klinko, HLB, 41. kluso, OPM, 33. kluzfundo, 53. kluzo -i, WHI, 53. knoto, OVU, 4. kolbo, 50. kolizio, JAS, 47. kolo (krano), 21. koloroj, JBS, 48. kovrilo, blanka —, 55. kompari, JGW, 5. kompaso, JHC, 2; deklina —, 8; likvaĵa, JHP, 2; normala —, JIB 4; nefiksebla —, 4; vojira —, 2. kompaskarto, 2. kompasujo, GLA, 2. kompensi, JHM, 4. kompensilo, 17. kompreninto, EMT, 48. kondenso, -i, -ilo, JMP, 18. konektilo, 20. konfuziĝo, 4. kongro, 59. konkoklapo, 16. kontradmiralo, 56. kontraŭbraso, OPB, 31. kontraŭpezo, 11, 13. konuso (maŝino), 15. konuso (signalo), JNL, 47. konusingo, 21. konverĝo (de la meridianoj), 8. koordinato *, 3; geodezia —, 3; zenita —, 3. kordono, 40. korno, IUD, 39. korna brajlilo, IUE, 39. korvedkapitano, 56. korvedleŭtenanto, 56. korvedo → korveto, ĴI, 28. koŝo, XPO, 41. kottruo, 14. kradero, 14. krado, 13. kradplanko, 54. krano, IYU, 21. krono (piŝto), 15. kronometro, IQC, 4. krozŝipo, KEY, 26; helpa —, 28 ; kirasa —, 26. kruco (ankro), 33. kruckapo, 19. kufo, 53. kuglego, 49. kulisartiko, 17. kuliso, 19; direkta —, 17; Stephenson'a —, 17. kulmini, 1. kumuluso, 12. kunĉenigi, EHO, 32. kunigplato, 14. kunjonkcio, 1. kunpremilo (ĉeno), IJN, 32. kunpremo, 16. kurjakto, 28. kurbangulaĵo, 24. kuseno, 23. kutro, KHU, 27. kvadrato (krano), 21. kvadratrelo, 24. kvadraturo, 1. kvarono, unua —, 1; lasta —, 1.
—— L laboro, enloka —, 6; redakta —, 6. lamenigo, 26. lameno, 21. lanĉi<de:Stapellauf>, QIK, 55. lanterno, ekbrila —, 48; eklipsa —, 48. large, NPX, 45. larĝajo, 30. latero *, 8. latitudo, 6. levi (ankron), 32. leviĝi, 1. levlimigilo, 18. levponto, 54. liberplato, 23. libero (de la piŝto), 16. lifto, 31. limbo, 5. lineo, QUI, 40. liniilo, mezurila —, 8. linio, egalalta —, 5; samalta—, 8; sonda —, 8. lipo, 15. lofo, lofi (veli lofen, kontraŭventen), RCS, 45. logo, 2. loglineo, QUS, 4. logsitelo, 4. logŝipo, 4. lokaro *, 5. loksodromio, 2. longitudo, 6. lorno, meridiana —, 8. lugervelo, YDA, 39. lumbuo, RDE, 7. lumo, QRO, 5; alternekolora —, 6; daŭriganta —, 6; direktiganta —, 6; eklipsa —, SOA, 6; fiksa —, 5; havena —, 6; tajda —, 6; Coston'a —, 48; ankreja —, 48; vojirada —, 48. lumŝipo, NFB, 7. lumturo, QTF, 7. luno, nova —, 1; plena —, 1. luzeno, 40.
—— M magazeno, 50. makzelo; PVA, 31. malaltmaro, RBT, 9. malantaŭhaveno, PLM, 53. malaperafusto, 51. malbrasi, HDN, 36. male remi, 38. malferli (velon), 36. malfluso, LSN, 9. malflusfluo, 9. malfluspordo, 53. malfruo, 4. malgajni (venten), 45. malhisi, RBZ, 36. malhoki (ankron), EĴ, 32. malhokiĝi (ankro), 32. maligo (de l' irado), 17. malleviĝi, 1. mallofi, mallofado, IEA, 45. malpezigilo, 28. malplenigilo, FTD, 41. malplifortiĝi (vento), 10. malstivi-ado, 57. malstreĉigi, LRT, 40. malŝveli (maro), 10. malventa-e, QMA, 44. manifesto, 58. manometro, RJW, 13. manovrestro, GVM, 56. manovristo, ĈE, 56. manrado, 21. manrimeno, 50. mansemaforo, 48. mantelo, 15. manteltubo, 15. maramaso, 46. mararsenalo, EZA, 55. marbato, 46. marero, WON, 12. maro, bela —, 10; ebena —, 10; hakita —, 10; kava —, 10; malkvieta —,10; mallonga—, 10 spaca —, 44. marrompaĵo, HFA, 7. marsignaĵo, QJP, 7. marstango, GAB, 7. martingalsteo, LKD, 34. marturo, 7. masko, RLY, 49. mastaro, 34. masthisilo, RMI, 34. mastigi, RME, 36. mastingo, WUN, 31. masto 34; malsupra —, 34; gafa —, 34; driva —, DRC, 34. maŝino, RDT, 12; aerprema —, DVY, 13; rotada —, MAV, 13; movalterna —, 16; kun samtempa enfluo —, 20; kun intersekva ekpansio, — 20; renversita —, 20; kun oscila stango —, 22; oscila —, 22; kun tubopiŝto —, 22; kun renversita turnostango —, 22; kun rekta turnostango —, 22. mejlo, AWO, 4. mekanismo, 17. melinito, ROX, 50. memvolvi, IZN, 44. meridiano, RQC, 1. merleno, 40. metacentro, 26; laŭlarga —, 26; laŭlonga —, 26. meteorologio, RSE, 10. mezĵibo, NJM, 36. meznivelo, 9. meztajdo, OLN, 9. mikroskopo, 11. mikskondensilo, 18. mitralero, 50. mitralo, 50. mitralskatolo, IDA, 50. moleo, TIG, 54. monteto, sabla —, 7. montrilo, magneta —, 2. moruo, 60. mugelo, 59. municiejo, 49. municio, EFP, 49. municivagono, 51. musono, RYI, 12.
—— N naciatesto, 57. nadiro, 3. najlingo, 30. najlo, TKL, 30. navigacio, 2; neastra —, ULJ, 2. navigi, SEX, 44. neĉebloke, MEJ, 48. negativa *, 4. nimbuso, 12. nivelado, 8. nivelilo, 8; aerbula —, 11. nivelkrano; 13. niveltubo, YVQ, 13. nodo, 1; printempa —, 1. nordo, ABC, 3. nubaro, FUI, 12. nukso, 15. nutrado, MŬ, 18. nutrakvo, 13.
—— O objektivo, 11. observanto, 56. ogivo, 50. oleumĉapelo, 55. oleumvesto, 55. ondeto, 10. ondrompilo, HFM, 52. ondsternejo, 52. opozicio, 1. orbito, 1. orienti, 8. orlopferdeko, 25. orta *, 26; — e, 45. oscilaĵo, kompensanta —, 4.
—— P padelo, 17. pafadi, laŭvole —, 51; laŭordone —, 51; laŭflanke —, 51. pafaĵo, 49. pafŝnuro, 51. panei, OSC, 45. panelo, masta —, 31. paralakso, 1. paraleleo, TAW, 3. parapeto, 51. pasejo, TKZ, 52. paŝo (de pelŝraŭbo), 17. pavezo, 23. pelrado, 17. pelŝraŭbo, VKH, 17. pendantaĵo, 41; kuranta —, 42. pendigilo, 31. pendilaro, 43. perigeo, 1. perpendikularo, TGL, 6. pezocentro, 24. piedego (ankro), 33. piedkuseno, 19. piedportilo, 31. pilotarto, 5. pinglo, 21. piŝto, TKW, 15. piŝtringo, 45. piŝtostango, TKY, 15. pivoto, TLE, 2. piano, TLZ, 6. plataĵo, 51. platrelo, 24; bulba —, 24. plendismeto, 22. plifortigilo, NCF, 36. pligrandigilo, 5. plivarmigilo, 13. poluso, 3. ponteto, 50. pontono, TOD, 28. pordmovejo, 53. pordo, TOW, 43. pordeto, 43. pordujo, 53. portilo (artilerio), 49. portilo, posta — (maŝino), 18. portilo (barko), 38. portospindlo, 19. postkilo, WVY, 23. postmasto, RWQ, 34. postremilo, 41. postumfermilo, 49. postumkanono, HFU, 49. postumkojno, 49. postumo (kanono), 49. postumŝraŭbo, 49. poŝtŝipo, SZD, 28. potenco (maŝino), OYH —, 23. potona, 56. poŭpo, TOG, 23. pozicio (astro), 5. pozitiva *, 16. prajmi, 51. prajmotubingo, 51. prajmotubo, 51. pramboato, 54. premi (venton), 45. premo, 13. profilo, 26. projekcio *, Merkatora — 6. promenferdeko, 25. promenjakto, 28. protektilo, 41. provizi (kanonon), 49. provizisto, 51. pulvo, 50. pumpilo, UBE, 18, centrifuga —, 18; efikunuobla —, 18; efikduobla —, 18; nutra —, MVA, 18; elĉerpa —, 18; bilĝa, GJS, — 18; helpa —, 18. punkto, LKU, 2; devena —, 6; observita —, 2; taksita —, ULK, 2; printempa ekvinoksa —, 1. punkto, neefika — (maŝino), 16. puŝflanĝo, 17. puŝocentro, 26. puŝportilo, 17. puŝŝafto, VTH, 17.
—— R radeto (maŝino), 20. radeto (bloko), 42. radetsulko, 42. radettruo, 34. radio (de elcentreco), 17; vektora * —, 1. radmaŝino, 22. radrondo, 16. radŝirmilo, HDF, 17. rajo, 59. raketo, kolorita —, 48. rapideco, 28. raporto *, 6. raporto, URQ, 58. refo —i, UMN, 38. refligilo, LRE, 38. refraliko, 39. refŝnuro, 38. reftakelo, XIR, 39. registro, MBI, 16. registratesto, 57. regresi-o, 51. reguligo, 4. reĝvelo, VAY, 36. rekta —e (direktilo), 29. relego, 22. relo, 26. reloki, 51. remalo, 41. remapogilo, 41. remforko, VAU, 41. remilo, SLZ, 41. remkorpo, 41. remtabulo, 41. remtenilo, 41. renversiĝi (ŝipo), HVW, 46. revolvero, TKU, 50. revolverkanono, OKF, 51. rifo, UMR, 7. rifrakto, 5. rigardlenso, 5. rigilaro, ŬK, 34. rigidigilo, 14. ringo, 54. ripego, 25. ripo, UWR, 25. risorto, 4, 13. rodo, UYR, 52. rombfiŝo, 59. rompiĝi (maro), 12. roto, elŝipigata —, 51. rubando, mezurila —, 8. rufo, KPZ, 23. ruĝa-e, TOX, 29. ruĝano, 55. rulkilo, GJR, 25. ruliĝo-i, UZJ, 44. rulrelo, 24. rultakelo, 31.
—— S sablujo, OZK, 4. sabro, 50. salecometro, 13. salvo,YRL, 51. salutpafado, VGA, 51. sanecatesto, GKC, 57. saturiĝi (akvo), 13. savado, 47. savaposteno, QRK, 47. savaŝipo, QRG, 47. sekstanto, VTD, 4. sektoro * (lumo kun), 6. semaforo, VOW, 7. senenpake, 57. senmastigi-iĝi, LEW, 36. senmova (supraĵo de la maro), 9. senmovo (de fluo), 9. sejnoreto, 59. servistaro, 51. servisto, OJY, 51. sidloko, 18. sidringo, 18. signalaĵo, 8. signalisto, 56. signalmasto, WDC, 52. signalo, WCH, 47; distingiga —,48. sireno, WSR, 48. sizigio, 9. skafandristo, EZQ, 54. skalo (de karto), 6. skalo, tajda —, 9. skombro, RDZ, 59. skrapi (ankro), 32. skrapilego, KCG, 8. skrapreto, YAK, 59. skualo, WPK, 10. slipo, 55. sojlo, 14. soleo, 59. solstico, 3. sondado, WKM, 8. sondilo, 8. spaco, neŭtra —, 16. spindlo, 19. splisaĵo, WNX, 42. splisilo, RLS,42. spritvelo, 39. stabilimento (de la haveno), 9. stajo (rigilaro), WSG, 31; posta —, 31; — (maŝino), 14. stajŝraŭbo, 14. stajtubo, 14. stajvelo, 36. stango (krano), 21; oscila — (maŝino), 22. stativo, 11. stivi -ado, YBG, 57. stivisto, 57. stivligno, 57. stivmasto, 57. stopi, WXC, 46. stopumi, ISC, 32. stopumilo, 42. stratuso, 12. streĉi (kronometron),4; — (ŝnuron, velon), WVG, 38. streĉilo, 4. streĉilujo, 42. strekkanono, 49. stringangulaĵo, 25. stringlameno, 25. stropo, 42. stupo, 23. stuppremilo, HDG, 21. stupŝnuro, 40. stupujo, 21. subestro, 56. subiĝo (de la horizonto), 5. suboficiro, 56. subparto, 25. subtenilo, WTR, 54. sudo, AIO, 3. sulko, 4. suno, fiktiva —, 1 ; meza —, 1. supertago, KTM, 57. supra topvelo, 36. surjardraliko, 39. surkunigo, 21. surparto, 25.
—— Ŝ ŝaftingo, 17. ŝafto, VTH, rekta —, 17. ŝanelo, IKZ, 52. ŝarĝatesto, 58. ŝarĝo, -i, 56. ŝarĝokvanto, 24. ŝarĝŝipo, GSK, 28. ŝelo, 14. ŝellameno, 25. ŝipestro, 56. ŝipkonstruejo, VXY, 55. ŝipmakleristo, 58. ŝipmastilo, 34. ŝipmastro, HWQ, 56. ŝipo, milita —, 26; regna —, 26; bord —, IYB, 28; borddefendanta —, IXV, 28; detruista —, XWR, 28; submara —, 28; submarebla —, 28; komerca —, 28; forirista —, NKQ, 28; velinda —, 44; lofema —, 44; mallofema —, 44; orta —, 26; starema —, 26; trimasta —, 27. ŝippelilo, 17. ŝippereaĵo, 7. ŝippereo, VYK, ZIR, 46. ŝippordo, VFN, 53. ŝipsidejo, 54. ŝipŝelo, OZX, 22. ŝipveturilo, 55. ŝirmejo (ŝipo), 49. — (haveno), 54. ŝirmferdeko, 25. ŝkoto 4, VUS, 36. ŝlimo, 7. ŝluzbarilo, 53. ŝluzo -i -ado, 53. ŝnurero, 40. ŝnurforko, GSC, 41. ŝnuro, pasiganta —, 47. ŝnurstreĉilo, 31. ŝnurŝtuparo, 41. ŝnurŝtupo, UIR, 31. ŝnurvolvo, 42. ŝpinito, 40. ŝrapnelo, 50. ŝraŭbalo, 17. ŝraŭbmaŝino, 22. ŝraŭbo (ŝippelilo), VKH, 17. ŝraŭbo, apoganta —, 11; fokusa —, 11; liga — 11; movigeta —, 11; senfina —, 20; tangenta —, 20. ŝraŭbrado, 20. ŝraŭbŝafto, 17. ŝtoko, 33. ŝtoneto, 7. ŝtopilo, 23; memferma - 14. ŝtormo, 10. ŝtudo, 21. ŝuabrilo, 42. ŝunero<de:Schoner>, VJI, 27; trimasta —, FXP, 27. ŝunervelo, YDA, 36. ŝvelo, -i,XHI, 10. ŝveli (velo), 45.
—— T T-relo, 24; bulba —, 24. tabelo de punkto, 4. taglibro, 58. tajdlibro, 9. tajdo, XSB, 8; diurna —, 9; duondiurna —, 9; kvadratura —, 9; senmova —, 9: sizigia —, 9. tajdoskribilo, 9. takelaro, 42. takelo, XIP, 42. takelŝnuro, 42. tamburo (kapstano), 33. tangi, TLC, 44. tempfuzo, 50. tempo, malŝarĝada —, 57; ŝarĝada —, 57. tendo, XOG, 43. tendsupraŝnuro, 43. tendŝnuro, 43. tenejo, KUQ, 54. teodolito, XPG, 9; reiteranta —, 11; ripetanta —, 11. terplejno, 54. teŭgo, IEO, 23. tino, YDZ, 59. tonaĵo, XVB, 58; bruta —, 58; neta aŭ registra —, UNT, 58. toni, 59. tonmezuri -ado, 58. tono → tuno, 58; peza —, 58; metra —, BAV, 58; dismeta —, 59; volumena —, 59; registra —, XUW, 59; frajta —, 59. tontlameno, 25. tontrelo, 25. topkadeno, 31. topmasto, XVW, 34. topo, 31; brama —, 31. topstajĵibo, NJD, 36. topografio, 8. topvanto, 31. topvelo,36; malsupra —, RCH, 36; supra —, 36; gafa —, 36. torpedŝipo, XWP, 28; mara —, 28; borda —, 28. trabo, 25. traborgrenado, 50. trabstajo, TYU, 25. tracelilo, 2. trado, ZFC, 12. trairi (meridianon), 1. tramelreto, 59. transiranto, TDM, 58. transirigilo, 54. transportŝipo, YBM, 28. trapezo, 47. trelarge, 45. tremi (velo), 45. trenŝipo, YDR, 28. triangbloko, 12. triangulado, 6. triangularo, 8. triangulo (signalo), 47. trikotvesto, 55. trofruo, 4. trogeto, 16. tropiko, YBS, 3. trumpo, milita —, HKX. trunko (ankro), 33. tubaro, 14. tubkondensilo, 18. tublameno, 14. tubo, posta —, 17. — (revolvero, pafilo), 50. tubo, ventola —, DVZ, 43. tubopiŝto, 22. turbino, YEB, 16. turnaparato, 20. turniĝo, UWI, 17. turnilo, 21. turnobrako, 19. turnoradio, 19. turnospindlo, 19. turnostango, 19. turnponto, 54. turnŝafto, KBP, 17; unupeca —, 19. turnventego, KHZ, 12.
—— U U-relo, 24. —— V vakuo, LXV, 18. vango, 23, 31, 42. vantoplato, 31. vanto, WAP, 31. vaporbarko, GUZ, 41. vaporkaldrono, 12. vaporkamero, 14. vaporlipo, 15. vapormaŝino, 12. vaporsekigilo, 13. varango, 25. varmigilo, nutrakva —, 18. varmakvujo, 18. varpankro, EIY, 34. vazo (kompaso), 2. velaro, 36; okaza —, 46. velfadeno, YFM, 40. velirado, YBD, 45. velisto, 56. velligilo, LRD, 36. velo; kvadrata—, WPN, 39; aŭrika —, NIU, 39; portugala —, 39; latina —, 39; ferlita —, 39; malferlita —, 39; ŝkotita —, 39; hisita —, 39; brajlita —, 39; driva —, 36. velŝipo,.VXE, 44. ventantaŭe, 45. venta, -e, YZN aŭ ZFW, 29. ventekturno, VWZ, 10. ventkontraŭe, 45. ventlarge, NPX, 45. ventmontrilo, 31. ventolilo, Y0N, 13. ventposte, ZEM, 45. ventrobrajlilo, 39. ventraliko, 39. verda -e, WQS, 29. verdano, 55. vergo (revolvero), 50. verknoto, 42. verniero, 5. vertico *, 8. veselkapitano, HWF, 56. veselleŭtenanto, 56. veselo, 28. vestaro, 55. veturraporto, 58. vicadmiralo, DLN, 56. vidaĵo, 7. vigligi (hejton), 45. vindaso, ZFS, 32. vinkto, UYM, 21. viri, XIJ, 45. vizi, DVT, 58. voĉtubo, 43. vojiri -ejo, 2. vojo (piŝto, glitkapo), 16. vojo (helico), poturniĝa —, 17. volumeno * 16. volvi, 44. vostostango, 15.
—— W waĉo —i, 55. warfo, ZCA, 32. westo, AMH, 3. winĉo → vinĉo, ZEJ, 54.
—— Z Z-relo, 25. zenito, ZME, 3.


Eksteraj ligilojRedakti