Komitato de UEA 2007-2010

Listartikolo en Vikipedio

Dum oficperiodo 2007-2010 en Komitato de UEA membris jenaj personoj. La elektoj de komitatanoj B ne okazis ĉar por 7 seĝoj kandidatiĝis nur kvin personoj, kiuj estis elektitaj sen balotado.

Ĉi-momente mankas komitatanoj por Argentino, Bosnio-Hercegovino, Grekio, Kolombio, Slovenio kaj Togolando.

nomo por / el A B C
Miranda Lutz Aŭstralio A
Flory Witdoeckt Belgio A
Marcel Delforge Belgio A
Paulo António Branco Neves Belgio C
Gbadamasi Latifou Benino A
Haris Subasic Bosnio kaj Hercegovino A por TEJO
James Rezende Piton Brazilo A
Helen Fantom Britio A
Mariana Petrova Evlogieva Bulgario A
Petr Chrdle Ĉeĥio A
José Antonio Vergara Ĉilio A por ISAE
Wang Ruixiang Ĉinio A
Yu Tao Ĉinio A
Ileana Schrøder Danio A
Ahto Kaljusaar Estonio A
Anna Ritamäki Finnlando A
Jukka Pietiläinen Finnlando B
François Bartsch Francio A
Claude Nourmont Luksemburgo A por Francio
Philippe Chavignon Francio C
Ulrich Lins Germanio A
Martin Schäffer Germanio A
A. Giridhar Rao Hindio A
Probal Dasgupta Hindio C
Jesús Miguel Garcia Iturrioz Hispanio A
Josep Franquesa Solé Hispanio C
Istvan Gulyas Hungario A por IFEF
Imre Ferenczy Hungario A por UMEA
József Baksa Hungario A
M. Reza Torabi Irano A
Eran Vodevoz Israelo A
Amri Wandel Israelo C
Ranieri Clerici Italio A
Gianfranco Polerani Italio A por IKEF
Renato Corsetti Italio A
Michela Lipari Italio C
Syôzi Keiko Japanio A
Tahira Masako Japanio A
Hori Yasuo Japanio C
Yves Bellefeuille Kanado A
Park Wha-Chong Koreio A
Spomenka Štimec Kroatio A
Marija Belošević Kroatio B
Maritza Gutiérrez González Kubo A
Julián Hernández Angulo Kubo C
Bīruta Rozenfelde Latvio A
Povilas Jegorovas Litovio A
Brian R. Moon Luksemburgo A
István Ertl Luksemburgo B
Ans J. Bakker-ten Hagen Nederlando A
Atilio Orellana Rojas Nederlando A por ILEI
Rob Moerbeek Nederlando A por LIBE
Johan Derks Nederlando B
Loes Demmendaal Nederlando C
Prince Henry Ozoemena C Ogúinye Niĝerio A
Torstein Kvakland Norvegio A
Jawaid Eahsan Pakistano A
Halina Komar Pollando A
Tomasz Chmielik Pollando B
Barbara Pietrzak Pollando C
Aurora Bute Rumanio A
Andrej Grigorjevskij Rusio C
Terezija Kapista Serbio A
Juraj Gondžúr Slovakio A
Peter Baláž Slovakio A por TEJO
Roland Lindblom Svedio A
Mireille Grosjean Svislando A
Eŭheno Kovtonjuk Ukrainio A
Lucille C. Harmon Usono A
Hoang Ngoc Boi Vjetnamio A

Observantoj

redakti