Listo de sciencoj

listartikolo en Vikimedio

Ĉisube troviĝas listo da sciencoj kun grekbazitaj sciencnomoj kaj esperantigitaj sciencnomoj.

Grekbazata nomo Postafikso Ĉefa studobjekto Pura Esperanta nomo Postafikso
Agronomio nomio agrokulturo kaj hortikulturo agrikultura inĝenierarto inĝenierarto
Akustiko iko sonoj sonscienco scienco
Anatomio strukturo de animalaj kaj vegetaĵaj korpoj korposcienco scienco
Anestezologio logio senigo je la sentokapablo, kaŭzita de iaj substancoj
Antropologio logio evoluo de homaj rasoj kaj iliaj faritaĵoj homoscienco scienco
Antroponimio nimio propraj nomoj de homoj homnomscienco scienco
Aritmetiko iko nombroj kaj kalkulado per ili (nune fako de Nombroteorio)
Arkeologio logio monumentoj kaj artoj de antikva epoko
Astronomio nomio astroj kaj kosmaj fenomenoj astroscienco scienco
Asiriologio logio antikvaj civilizoj de Mezopotamio
Atomiko iko kerna fiziko atomscienco scienco
Bakteriologio logio bakterioj bakterioscienco scienco
Bibliotekonomio bibliotekoj bibliotekscienco scienco
Biologio logio studado kaj teoriado pri la biosfero vivoscienco scienco
Botaniko iko plantoj plantoscienco, fitologio scienco
Cibernetiko iko aŭtomataj organismoj, memregantaj meĥanismoj kaj relajsdirektiloj
Citologio logio strukturo kaj funkcioj de la ĉelo ĉelscienco scienco
Daktiloskopio skopio identigo personojn laŭ la haŭtlinio de la fingropinto
Dendrologio logio arboj kaj arbedoj arboscienco scienco
Dendrokronologio logio datadmetodo pere de arbringoj Arbodatadscienco scienco
Dermatologio logio haŭtmalsanoj haŭtmedicino medicino
Diplomatiko iko malnovaj diplomoj el paleografia, formulara kaj alia vidpunkto diplomoscienco scienco
Ekologio logio influo inter vivuloj kaj ilia kutima medio ekoscienco scienco
Ekonomiko iko mekanismo reguligi la produktadon kaj distribuadon de riĉaĵoj ekonomiscienco scienco
Embriologio logio embrio embrioscienco scienco
Endokrinologio logio endokrinaj glandoj (vivscienco/biologio) endokrinscienco scienco
diagnozado kaj kuracado de endokrinsistema patologio endokrinmedicino medicino
Entomologio logio insektoj insektoscienco scienco
Epidemiologio logio epidemio epidemiscienco scienco
Epigrafiko iko / grafiko antikvaj epigrafoj
Ergonomio nomio optimumigo pri la kondiĉoj de homa laboro
Estetiko iko belo en la naturo kaj en la artoj
Etnografio grafio historio de la moroj, kulturoj kaj folkloro de homgrupoj etnoscienco scienco
Etologio logio kondutoj de la bestoj kondutoscienco scienco
Etimologio logio origino de la vortoj vortdevenscienco scienco
Faleristiko iko / istiko insignoj
Farmacio preparado de medikamentoj kuraciloscienco, kuracilscienco scienco
Farmakologio logio interagon inter aktivaj substancoj kaj vivaj organismoj farmakoscienco scienco
Filologio logio lingvo en skribaj historiaj fontaĵoj (literaturaj tekstoj kaj skribaj rekordoj) tekstoscienco scienco
Filozofio esenco de principoj kaj kaŭzoj de la estado
Fitogeografio grafio geografio de plantoj
Fitonimio nimio nomoj de plantoj plantonomscienco scienco
Fitopatologio logio malsanoj de plantoj
Fiziko iko propreco de korpoj kaj interagaj fenomenoj
Fiziologio logio histoj kaj organoj de la vivantaj estaĵoj
Folkloristiko iko / istiko tradicio kaj leĝoj en la popolaj medioj
Fonetiko iko sonoj de la lingvo
Fonologio logio fonemoj de la lingvo fonemscienco scienco
Fora perceptado observi surfacaĵojn sen fakte kontaktigi
Frazeologio logio frazaranĝo al unu lingvo aŭ verkisto
Ftizologio logio tuberkulozo kaj ĝia kuracado
Futurologio logio esplorado kaj prognozado pri la venonta tempo de la homaro
Genealogio logio deveno kaj parenceco de familioj aŭ gentoj homaj aŭ bestaj parencoscienco scienco
Genetiko iko fenomenoj kaj problemoj rilataj al heredeco genscienco scienco
Geodezio formo aŭ kurbeco de la Tero tergeometrio
Geografio grafio regionoj de la Tero
Geologio logio solida ŝelo de la tero terscienco scienco
Geometrio linioj, surfacoj kaj solidoj
Germanistiko iko / istiko germana lingvo
Gerontologio logio maljunaj homoj maljunecoscienco scienco
Ginekologio logio virina organismo kaj ŝia naskaparato inseksorganoscienco scienco
Grafologio logio karaktero de homo per esplorado de lia skribo
Gramatiko iko lingvaj reguloj
Hematologio logio sango sangoscienco scienco
Heraldiko iko blazonoj
Heŭristiko iko / istiko metodoj de esplorado en la scienco
Hidrologio logio akvo akvoscienco scienco
Hidronimio nimio nomoj de riveroj, lagoj, maroj akvonomscienco scienco
Histologio logio ĉeloj de homa organismo histoscienco scienco
Historio kronologio pri pasinta tempo de la homaro kaj sociaj faktoj
Historiografio grafio verkado historion de difinita tempo
Iktiologio logio fiŝoj fiŝscienco, fiŝoscienco scienco
Imunologio logio imuneco (medicino)
Informadiko iko informado per aŭtomataj maŝinoj
Kardiologio logio kormalsanoj kormedicino medicino
Kartografio grafio desegnado de mapoj
Kemio/Ĥemio analizo kaj sintezo de materiaj substancoj kaj transformiĝaj fenomenoj
Kinologio logio hundoj hundoscienco scienco
Klimatologio logio priskribo kaj esplorado de klimatoj klimatscienco scienco
Komputiko iko komputiloj kaj komputillingvoj komputoscienco scienco
Kosmologio logio origino kaj formiĝo de la universo kosmoscienco scienco
Kosmografio grafio movoj de la astroj
Kriminologio logio krimoj krimscienco scienco
Kristalografio grafio esploro de kristaloj kristalscienco scienco
Kronologio logio fiksado de datoj de la historiaj eventoj temposcienco scienco
Leksikografio grafio farado de vortaroj vortoskriboscienco scienco
Leksikologio logio etimologio, signifo kaj uzo de vortoj vortoscienco scienco
Lingvistiko iko / istiko teoriado pri lingvaj fenomenoj lingvoscienco scienco
Logiko iko formoj kaj leĝoj de la pensado
Logopedio pedio evoluo, eduko kaj klerigado de personoj kun parolaj malfacilaĵoj ortofonterapeŭtiko, ortofonkuracarto
Matematiko iko kvantoj, formoj kaj aranĝoj
Mekaniko iko ekvilibro kaj movo de la korpoj
Metalurgio industrio pri elfosado de minaĵoj, fabrikado kaj prilaborado de metaloj
Meteologio logio atmosferaj fenomenoj veterscienco scienco
Metodologio logio sciencaj metodoj
Metrologio logio mezuroj mezurscienco scienco
Mikologio logio fungoj fungoscienco scienco
Mikrobologio logio mikroboj kaj ilia agado mikroboscienco scienco
Mineralogio logio mineraloj mineraloscienco scienco
Mitologio logio mitoj de unu lando aŭ religio
Morfologio logio formoj de la materio
Muzeologio logio muzeoj
Muzikologio logio muziko muzikscienco scienco
Nefrologio logio renoj renscienco scienco
Neŭrobiologio logio nerva sistemo (subfako de vivscienco/biologio) nervscienco scienco
Neŭrologio logio diagnozado kaj kuracado de nervsistema patologio nervmedicino medicino
Noetiko iko eblecoj de la homa sciado
Nombroteorio teorio proprecoj de entjeraj nombroj (ĝi enhavas aritmetikon) Nombroscienco scienco
Numismatiko iko antikvaj moneroj kaj medaloj
Oceanografio grafio maraj fenomenoj
Oceanologio logio oceanoj oceanoscienco scienco
Oftalmologio logio okuloj okulkuracado, okulmedicino medicino
Onomastiko iko propraj nomoj nomscienco scienco
Optiko iko lumaj fenomenoj lumscienco scienco
Orientalistiko iko / istiko popoloj, lingvoj kaj moroj de Oriento
Ornitologio logio birdoj birdoscienco scienco
Ortografio grafio korekta skribo de vortoj en unu lingvo
Ortopedio deformiĝo de la korpo
Ostologio logio ostoj ostoscienco scienco
Paleontologio logio elfositaj restaĵoj
Paleografio grafio deĉifrado de malnovaj skribaĵoj
Paleoklimatologio logio priskribo kaj esplorado de pasintecaj klimatoj praklimatscienco scienco
Papirusologio logio deĉifrado de antikvaj papirusoj papirusoscienco scienco
Parazitologio logio animalaj kaj vegetaraj parazitoj parazitoscienco scienco
Patologio logio malsanoj, iliaj aspektoj kaj evoluado malsanoscienco scienco
Pedagogiko iko instruado kaj edukado instruscienco scienco
Pedagogio agogio
Pediatrio iatrio infanmalsanoj infanmedicino medicino
Pedologio logio grundoj grundoscienco scienco
logio infanoj infanscienco scienco
Petrologio logio petroj rokscienco scienco
Pomologio logio fruktoj kaj fruktarboj fruktoscienco scienco
Psikiatrio iatrio studo pri mensaj malsanoj kaj ties kuracado
Psikologio logio studo pri psikaj fenomenoj psikoscienco scienco
Radiologio logio aplikado de radiokrea energio radiscienco, radikuracado scienco
Radioterapio terapio per radioj radimedicino, radikuracado medicino
Reologio logio fluado de likvaĵoj fluaĵoscienco scienco
Rinologio logio nazo nazmedicino, nazstudo medicino
Romanistiko iko / istiko latinidaj lingvoj kaj kulturoj
Semantiko iko studo kaj teoriado pri la signifo de lingvaj esprimoj
Serologio logio modifo de la sero sub la influo de malsanoj seroscienco scienco
Seksologio logio seksaj problemoj de la homo seksomedicino medicino
Ĉinologio logio ĉina lingvo kaj kulturo
Sismologio logio kaŭzoj kaj efikoj de tertremoj tertremscienco scienco
Slavistiko iko / istiko slavaj lingvoj kaj kulturo
Sociologio logio fenomenoj kaj leĝoj de la socia vivo sociscienco scienco
Spektroskopio skopio spektroj, konsisto de lumo, ondolongoj de la atomo spektroscienco scienco
Speleologio logio kavernoj kaj subteraj akvofluoj kavernoscienco scienco
Statiko iko ekvilibro de la fortoj maldinamiko
Statistiko iko / istiko metoda klasigo de mezureblaj sociaj faktoj
Stomatologio logio buŝo kaj dentoj buŝologio
Stratigrafio grafio tavoloj de la Tero (parto de geologio) tavolscienco scienco
Sintakso (lingvoscienco) rilaton inter vortoj de la frazo kaj ilia funkcio en la frazo
Teatrologio logio teatro
Termiko iko varmo varmoscienco scienco
Terminologio logio terminoj
Termodinamiko iko rilatoj de termikaj kaj alispecaj fenomenoj varmodinamiko
Toponimio nimio nomoj de geografiaj objektoj loknomscienco scienco
Topografio grafio grafika desegnado de la tereno
Toksologio logio toksoj kaj kontraŭvenenoj venenoscienco scienco
Traŭmatologio logio vundoj kaj traŭmatoj traŭmatomedicino medicino
Trigonometrio funkcioj de pluranguloj
Tjurkologio logio lingvoj kaj kulturoj tjurkaj
Turkologio logio lingvo kaj kulturo turka
Venerologio logio veneraj malsanoj
Virusologio logio virusoj virusscienco, virusoscienco scienco
Vulkanologio logio vulkanoj vulkanoscienco scienco
Zoogeografio grafio geografia distribuo de animaloj bestogeografio
Zoologio logio animaloj bestoscienco scienco
Zoonimio nimio nomoj de animaloj bestonomscienco scienco

ReferencojRedakti

Vidu ankaŭRedakti