Esperantisto de la Jaro/kandidatoj

Jen tabeloj kiuj montras kiuj estis kandidatoj, elektitoj, proponantoj kaj elektantoj por la Esperantisto de la Jaro. Ke iu elektita en iu jaro fariĝas elektanto estas memkomprenebla. Pli surpriziga estas ke iuj personoj estis foje samjare kaj kandidatoj kaj proponantoj aŭ elektantoj.

KandidatojRedakti

x = nombro da ricevitaj voĉoj EdlJ = Esperantisto de la Jaro JJJJ=jaro Esperantisto de la Jardeko (neoficiala)[1] proponanto elektanto
Persona nomo Familinomo lando 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Voĉoj
(sume)
nombro da kandidatoj 17 13 20 15 18 19 25 18 21 20 20 12 10
William Auld EdlJ 1998 Skotlando EdlJ: 6 6
Hans Bakker EdlJ 2000 Nederlando EdlJ: 3 3
Peter Baláž Slovakio 1 2 4 2 9
Gersi Alfredo Bays Brazilo 1 1
Detlev Blanke Germanio 1 1
Marjorie Boulton Britio 1 1
Osmo Buller EdlJ 2001 Finnlando EdlJ: 4 4
André Cherpillod Francio 1 1
Petr Chrdle Ĉeĥio e e e e e e e e 2 e e e e 2
Renato Corsetti Italio 4 p 4 p 2 p 3 p 3 p p p 3 p p 3 p p p 22
Probal Dasgupta Barato 3 3 6
Antonio De Salvo Italio 1 1
Michel Duc Goninaz EdlJ 2002 Francio EdlJ: 5 e e e e e e e 5
Bernhard Eichkorn Germanio 2 2
Keppel Enderby EdlJ 1999 Aŭstralio EdlJ: 6 6
István Ertl Hungario p p p p p 2 p 2 p 2 p p p p p 6
Éva Farkas-Tatár Hungario 1 1
Erik Felker   1 1
Normand Fleury Kanado 2 2
Jerzy Fornal Pollando 1 1
Reinhard Fössmeier   1 1 2
Helmar Frank EdlJ 2004 Germanio 2 EdlJ: 3 5
Bharat Ghimire   1 1
Heidi Goes Belgio 2 3 5
Georgo Handzlik Pollando 1 1
Don Harlow Usono 1 1 2
Harry Harrison Usono 1 1
Antonio Herrera   1 1
David ap Iago EdlJ 2003 Belgio EdlJ: 3 p p p p p p p 3
Ankica Jagnjić   1 1
Povilas Jegorovas EdlJ 2005 Litovio 1 2 EdlJ: 10 13
Sten Johansson Svedio 1 2 3
Tereza Kapista   6 6
Kalle Kniivilä Finnlando 1 1 2 4
Gbeglo Koffi Togolando 1 e e e e e e e e e 1
Aleksander Korĵenkov EdlJ 2009 Rusio p p p p p p p p p p p EdlJ: 5 p 5
Ilona Koutny EdlJ 2008 Pollando 2 1 2 4 1 2 4 2 4 EdlJ: 12 e 34
Katalin Kováts EdlJ 2010/Smidéliusz Hungario / Nederlando 1 2 2 2 3 2 EdlJ: 10 22
Albrecht Kronenberger Germanio 1 1 2
Andreas Künzli Svisio e 4 4
Geza Kurucz   1 1
Mauro La Torre EdlJ 2000 Italio 1 EdlJ: 3 4
Jouko Lindstedt EdlJ 2000 Finnlando EdlJ: 3 3
Anna Löwenstein Italio 2 2
Franko Luin Slovenio 3 3
Clay Magalhaes   1 1
Duilio Magnani Italio 1 1
Stano Marček Slovakio e 1 e e e e e e e e e 1
Floréal Martorell Francio 2 2 4
Perla Martinelli Italio 3 3
Stefan MacGill Nov-Zelando/Hungario 2 2
Stefan Maul Germanio e e e e e e e e 2 e e e e 2
Etsuo Miyoshi Japanio 2 2
Rob Moerbeek Nederlando 2 2
Yves Nevelsteen Belgio 2 2
Atilio Orellana Rojas Nederlando / Argentino 1 e e e e e 1
Tibor Papp Hungario 1 1
Paul Peeraerts Belgio 1 2 3
Andrzej Pettyn Pollando 1 1
Barbara Pietrzak Pollando 3 p 2 5
Claude Piron[2] Svisio 1 4 2 7
Baldur Ragnarsson Islando 2 2 4
Nikola Rašić   1 1
Flavio Rebelo Brazilo 2 1 3
Scott Redd   2 2
Bessie Schadee   1 1
Nvwtohiyada Idehesdi Sequoyah
Billy Waldon
Usono 2 2
Chuck Smith Usono 2 6 8
Trevor Steele Aŭstralio 2 2
Geoffrey Sutton Britio 3 3
Zlatko Tišljar Slovenio 2 2
Humphrey Tonkin Usono 1 1 3 5
Rubén Torres   1 1
Bertilo Wennergren EdlJ 2006 Svedio / Germanio / Koreio EdlJ: 6 6
Yasuo Hori Japanio 1 p p 1
Pasquale Zapelli   1 1
Walter Żelazny Pollando 1 1 2
Peter Zilvar EdlJ 2007 Germanio 5 EdlJ: 5 10


Proponantoj / ElektantojRedakti

vidu klarigojn sube

Proponantoj / Elektantoj lando titolo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Marija Belošević Kroatio vicprezidantino de IKUE p p p p p p p p p p p
Višnja Branković Italio Posedanto de Orbis Pictus p p p p p p p p p p p
Petr Chrdle Ĉeĥio Estrarano de UEA, posedanto de KAVA-PECH e e e e e e e e e e e e
Renato Corsetti Italio Vicprezidanto (1999-2000),

prezidanto (2001-) de UEA

p p p p p p p p p p p p
Aida Čižikaitė Litovio sekretario de LitEA
estrarano de ILEI
p p p p p p
Michel Duc Goninaz Francio lingvisto, redaktoro de NPIV e e e e e e e
Agneta Emanuelsson Svedio redaktoro de “Femina” ĝis 2005/ estrarano de FEM

prezidanto de ILEI-SE, senatano de la Esperanta Civito

e e e e e e
István Ertl Nederlando Belgio Luksemburgio Redaktoro de Esperanto demisiinta en 2001,

informoficisto de Eŭropa Reto Kontraŭ Rasismo, tradukisto, komitatano B de UEA tradukisto ĉe Eŭropa Revizora Kortumo

p p p p p p p p p p p p
Judit Felszeghy Hungario direktoro de LF-koop,

eks-sekretario de la Esperanta PEN-Centro ĝis 2004

p p p p p p p p p p
Dafydd ap Fergus / Iago Belgio ĵurnalisto, eksdirektoro de la Brusela Komunikadcentro de EEU p p p p p p p
Edmund Grimley Evans Britio Eks-Prezidanto de EAB p p p p p p p p p p p p
Maritza Gutiérrez Gonzalez Kubo estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado,

estro de la Esperanto-redakcio de Radio Havano

p p p p
Hori Yasuo Japanio Eks-prezidanto de Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado p p p
Anna Jausions Francio Prezidantino de OSIEK e
Wolfgang Kirschstein Tradukisto kaj ĵurnalisto p
Gbeglo Koffi Togolando direktoro de la Afrika Oficejo de UEA ĝis 2005, administranto de la Afrika Centro Esperantista e e e e e e e e
Aleksander Korĵenkov Rusio Redaktoro de La Ondo de Esperanto p p p p p p p p p p p p
Ilona Koutny Pollando gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj ĉe UAM e e e e e e e
Viktor Kudrjavcev e
Andy Künzli Svisio Eseisto kaj historiisto e
Lee Chong-Yeong Koreio Eksprezidanto de UEA, prezidanto de KEA,

vicprezidanto de UEA

e e e e e e e e e p
Lee Jung-kee Koreio prezidanto de KAEM, direktoro de Seula Esperanto-Kulturcentro p p p
Liu Haitao Ĉinio profesoro pri (inter)lingvistiko e e e e
Cindy Mc Kee Usono Reviziisto de La Karavelo kaj kunredaktanto de Sennacieca Revuo p
Stano Marček Slovakio redaktoro de Heroldo de Esperanto / de “Esperanto e e e e e e e e e e
Vinko Markovo Francio plenumkomitatano de SAT, redaktoro de La SAGO p p p p
Bruno Masala Francio Gvidanto de AERA ĉe OSIEK,

komitatano de IKUE

p p p p p p p p p p p p
Geraldo Mattos Brazilo Prezidanto de la Akademio de Esperanto, doktoro pri lingvistiko e e e e e e e e e e e e
Stefan Maul Germanio Prezidanto de TEĴA, eks-ĉefredaktoro de Monato e e e e e e e e e e e e
Valentin Melnikov Rusio Poeto, ĵurnalisto, tradukanto p p p p p p p p p p p p
Mine Yositaka Japanio Redaktoro de Riveroj ĝis 2000,

redakciano de La Movado

e e e e e e p p
Atilio Orellana Rojas[3] Argentino direktoro de IEI, sekretario de ILEI e e e e e
Barbara Pietrzak Pollando direktoro / kunlaboranto de la Esperanta redakcio de la Pola Radio p p p p p p
Sergio Pokrovskij Rusio Sciencisto, tradukanto, eseisto e e e e e e e e e e e e
Anna Margareta Ritamäki-Sjöstrand Finnlando aktivulo pri eksteraj rilatoj,

komitatano de UEA, eksprezidanto de EAF

e e e e e e e e e e e e
Roland Rotsaert Belgio Kasisto de IKEF, redaktoro (pri Ekonomio) de La Merkato e e e e e e e e e e e e
Martin Schäffer Meksiko/Germanio Komitatano de UEA, sekretario de GEA kaj de MEF e
Yamasaki Seikô Japanio membro de la Akademio de Esperanto p p p p p p p p p p
Josef Shemer Israelo prezidanto de ELI e e e e e
Ziko Marcus Sikosek / van Dijk Germanio / Nederlando historiisto, aŭtoro de Esperanto sen mitoj, Die neutrale Sprache p p p p p p p
Ljubomir Trifonĉovski Bulgario Ĉefredaktoro de Literatura Foiro /

verkisto, redaktoro

e e e e e e e e e e e e
José Antonio Vergara Ĉilio Eksestrarano de UEA p
Madeleine de Zilah[4] Francio kunredaktisto de La Gazeto e e

StatistikojRedakti

Jaro 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nombro da kandidatoj 17 13 20 15 18 19 25 18 21 20 20 12 10
Voĉoj 14 19 22 20 20 20 26 35 35 25 30 25 24
Voĉoj/kandidatoj 0,82 1,46 1,1 1,33 1,11 1,05 1,04 1,94 1,67 1,25 1,5 2,05 2,4
Nombro da Proponantoj 9 7 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18
Nombro da Elektantoj 11 9 10 10 12 13 14 15 15 16 16 15
Voĉoj/Elektantoj

(ĉiu elektanto rajtas pri tri voĉoj)

1,73 2,44 2 2 1,67 2 2,5 2,33 1,67 1,87 1,87 1,6

KlarigojRedakti

kodo signifo
EdlJ Esperantisto de la Jaro
x nombro da ricevitaj voĉoj
p proponanto
e elektanto
/ en titoloj de elektantoj disigas sinsekvajn funkciojn laŭlonge de la jaroj

NotojRedakti

  1. El la sumo de la voĉoj ricevitaj dum la jardeko povus esti elektitaj "Esperantisto de la Jardeko" Renato Corsetti kaj Ilona Koutny kiuj ambaŭ ricevis sume po 22 voĉojn en la jardeko, kaj tamen ne jam estis elektitaj "Esperantisto de la Jaro".
  2. laŭ la regularo inter kandidatoj kiuj ricevis egale plej multajn voĉojn en 2001, kiel laŭreato estis proklamita Buller, kiun proponis pli multaj kandidatigantoj
  3. Loĝinte en Nederlando
  4. Madeleine de Zilah forpasis la 27an de novembro 2009

Vidu ankaŭRedakti