Monda Asembleo Socia

La Monda Asembleo Socia (MAS) estas tutmonda organizaĵo de Esperanto-parolantaj homoj kiuj konvinkiĝis ke pli bona mondo eblas kaj kiuj kune diskutas kaj agas por realigi ĝin. Ĝi estas fondita la 2-an de aŭgusto 2005, post fondado per interreto, kiu komenciĝis la 5-an de marto 2005, lanĉite en Havano dum la Nacia Kongreso de la Kuba Esperanto-Asocio (KEA), kaj kiu, post diskutado, finaprobis sian statuton la 2-an de aŭgusto 2005. Kiel la sperto intertempe montris, la ĉefa agado de la MAS-anoj estas verki kaj traduki librojn kaj eldoni ilin el la eldonservo de la MAS. Ili eldonis jam pli ol ducent titolojn (vidu la liston de eldonitaj libroj sub la rubriko Eldonoj). Dekomenca sidejo estas en Embres-et-Castelmaure, en suda Francio.

Monda Asembleo Socia
Komenco 2005 vd
vdr

Apartaĵoj redakti

 • Ĝi estas asocio kiu laboras ekskluzive per interreto,
 • ĝi havas nek estraron nek plenumkomitaton nek prezidanton nek konfliktkomisionon kaj praktikas bazdemokration,
 • ĝi estas organizita ne laŭ landoj aŭ naciecoj, sed individue kaj mondskale (do, kiel iuj dirus: sennaciece)
 • ĝi asertas esti komplete travidebla por ĉiuj siaj membroj,
 • ĝiaj membroj ne pagas kotizojn,
 • ĝi havas 3 kondiĉojn por membriĝi: 1. paroli Esperanton, 2. disponi pri funkcianta retpoŝt-adreso kaj 3. subskribi la statuton,
 • ĉiuj membroj de MAS rajtas publikigi siajn artikolojn (aŭ de ili tradukitajn artikolojn) en la retpaĝo de MAS aŭ libroforme, ekz-e en la eldonejo de MAS.

Celoj redakti

La celoj estas, interalie - laŭ la statuto -:

 • agi por la monda paco,
 • defendi la interesojn de la tuta homaro ,
 • klopodi por evoluigi - komencante ĉe si mem - eksternacian pens- kaj ag-manieron home solidaran,
 • kontribui «al starigo de mondvaste senklasa socio sen ekspluatado, socio kiu respektas la dignon de siaj membroj sen distingo de aĝo, haŭtkoloro, sekso, seksemo, etna aŭ nacia aparteno kaj kredo - socio kiu organizas sian ekonomion laŭ la bezonoj de ĉiuj siaj membroj, protektante la planedon Tero por estontaj generacioj.»

Ĝis nun, la agado de la MAS-anoj konsistas ĉefe en verkado, tradukado kaj eldonado, pri kio atestas i.a. la suba listo de libroj eldonitaj de MAS.

Eldonoj redakti

Apud laŭokazaj paperaj eldonoj de Le Monde diplomatique en Esperanto, MAS eldonas librojn verkitajn aŭ tradukitajn de MAS-anoj, ekde 2007, (foje kune kun Le Monde diplomatique en Esperanto, foje kune kun la Sennacieca Asocio Tutmonda).

Ĝis Oktobro de 2020 aperis:

 1. C. F. Ramuz: Aline (novelo de la franclingva svisa aŭtoro en traduko de nia fama René de Saussure, reeldonita post la unua eldono en 1911), 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-0-2
 2. Arturo Ŝniclo: Rondo (Dek dialogoj); La fianĉino (Skizo), kun eseo pri verkoj de Ŝniclo de Hartmut Scheible, trad. de Vilhelmo Lutermano, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-2-6
 3. Karlo Markso: Salajro, prezo kaj profito (prelego pri bazaj ekonomiaj fenomenoj antaŭ internaciaj delegitoj de la laborista movado), trad. de Vilhelmo Lutermano, 2007, 59 p., ISBN 978-2-9529537-1-9
 4. Kubaj infanrakontoj, trad. de Jozefo de Jesús Campos Pacheco kun ilustraĵoj de Danny Daniel Pereyra, 2007, 120 p., ISBN 978-2-9529537-4-0
 5. GBEGLO Koffi: Esperantujismo, 2008, 72 p., ISBN 978-2-9529537-5-7
 6. Johano Besada: Eseoj, 2008, 92 p., ISBN 978-2-9529537-3-3
 7. Karlo Markso Markso hodiaŭ – Nerefuteblaj citaĵoj, trad. de Vilhelmo Luter­mano, 2008, p. 91 p., ISBN 978-2-9529537-8-8
 8. Fidel Castro Ruz: Dialogo de civilizacioj (2 paroladoj), elhispanigita de Amparado Cisnero, 2009, 84 p., ISBN 978-2-9529537-7-1
 9. Dominique Vidal kun Sébastien Boussois: Kiel Israelo elpelis la palestinanojn 1947-1949, elfrancigis Vilhelmo Lutermano, 2009, 361 p., ISBN 978-2-9529537-6-4
 10. Unuiĝintaj Nacioj: Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, Universala Deklaro de Homrajtoj, Konsilantaro pri Homrajtoj, Internacia Traktato pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kul­turaj Rajtoj, Internacia Traktatoj pri la Civilaj kaj Politikaj Rajtoj, Konvencio pri la Rajtoj de la Infano, Konvencio pri la Rajtoj de Handikapitoj, Protokolo pri abolo de mortpuno, Konvencio pri Indiĝenaj kaj Tribaj Popoloj ‒ trad. de Vilhelmo Lutermano, 2009, 230 p., ISBN 978-2-9529537-9-5
 11. Karlo Markso: Dunglaboro kaj kapitalo, trad. de Vilhelmo Lutermano, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-00-7
 12. Karlo Markso: Pri liberkomerco, kun antaŭparolo de Frederiko Engelso, trad. de Vilhelmo Lutermano, 2009, 52 p., ISBN 978-2-918300-02-1
 13. Karlo Markso: Kritiko de la Gotaa Programo, kun antaŭparolo de Frederiko Engelso, trad. de Vilhelmo Lutermano, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-03-8 (2-a eld.: 978-2-918300-21-2)
 14. Eddy Raats: La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo, 2009, 103 p., ISBN 978 2-918300-05-2
 15. Dania Rodrí­guez García: Ni interŝanĝu; La nova leterportistino; Du kaj la fan­tazio. Tri infanteatraĵoj. Elhispanigitaj de Jozefo de Jesús Campos Pacheco kaj Vilhelmo Lutermano, 2009, 112 p., ISBN 978-2-918300-04-5
 16. Kien Ĉinio? Dek-du analizoj el diversaj landoj kaj vidpunktoj. François Jullien: Ĉinscienco en sakstrato ‒ Ĉinio en la spegulo de Okcidento; Manfred Szameitat: Sukcesa, sed ne socialisma; Ingo Nentwig: Naciaj malplimultoj kaj politiko pri naciaj malplimultoj en la PR Ĉinio; Barry Sautman: Protestoj kaj separismo en Tibeto; Michael Parenti: La mito de Tibeto; Enfu Cheng: Fundamentaj trajtoj de la socialisma merkatekonomio; Jian Xinhua: Harmonia socio, salajrolaboro kaj klasbataloj; Theodor Bergmann: La socialisma disvolvo-strategio de la PR Ĉinio; Rolf Berthold: Pri la interna kaj ekstera politiko de la KP de Ĉinio; Li Bingyan: Ĉi­nio sub influo de la novliberalismo; Helmut Peters: Popolrespubliko Ĉinio: 30 jaroj da reform- kaj malferm-politiko; Jean-Louis Rocca: Ĉu la ĉina meza klaso estas revolucia? Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2009, 142 p., ISBN 978-2-918300-06-9
 17. Karlo Markso: La mizero de la filozofio, respondo al J. B. Prudono: „La filozo­fio de la mizero”; kun antaŭparoloj de Frederiko Engelso; Pri J. B. Prudono. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, 2009, 196 p., ISBN 978-2-918300-08-3
 18. Jörg Goldberg k.a.: Ekonomia krizo ‒ Analizoj n-ro 1, Jörg Goldberg: La historia pozicio de la nuna ekonomia krizo ‒ pli da demandoj ol respondoj, Horst Hensel: La nomoj de la mono ‒ kontribuaĵo al karakterizo de la nuna kapitalismo, Harald Werner: Notoj pri la psiĥo­logio de la krizo, Sarah Wagenknecht: Brulfaristoj kiel fajrobrigado ‒ Kritiko de la krizmastr­umado, Elgermanigoj de Vilhelmo Lutermano, 2009, 57 p., ISBN 978-2- 918300-09-0
 19. Salim Lamrani (komp.): La terorismo de Usono kontraŭ Kubo ‒ La Kuba Kvinopo, Howard Zinn: La radikoj de la politiko de Usono rilate Kubon, Noam Chomsky: Kubo kaj Usono ‒ preskaŭ duonjarcento da teroro, William Blum: La nepardonebla revolucio, Michael Parenti: Agreso kaj propagando kontraŭ Kubo, Piero Glejeses: Kubo, Afriko kaj la kvin kubanoj, Ignacio Ramonet: Miamo, nesto de teroristoj, Salim Lamrani: La Kuba-Usona Nacia Fondaĵo (KUNF) kaj la internacia terorismo, Leonard Weinglass: La proceso kontraŭ la Kuba Kvinopo, Wayne Smith: Trista paĝo en la historio de usona juro, Saul Landau: Kvin kubanoj en malliberejo: viktimoj de la obsedo de Bush, Michael S. Smith: Raporto pri du procesoj, James Petras: La Kvin Kubanoj ‒ kandidatoj por la Nobel-premio, Jitendra Sharma: Veraj batalantoj kontraŭ terorismo, Ricardo Alarcón de Quesada: La kazo de la Kvin ‒ pruvo de la terorismo de Usono kontraŭ Kubo, Gianni Miná: Historio kiun la amaskomunikiloj kaŝas ‒ la kvin kubanoj, Nadine Gordimer: La homaro kiel reflekto de la justeco, tradukoj de div. MAS-anoj, 2009, ISBN 978-2-918300-10-6
 20. Élisée Byelongo: Eĥoj el Bembujo. Tradicio, rilatoj kun Banya­mulenge, la genezo de la milito en Kongolando-Kinŝaso, kaj la diasporo rilate al Esperan­to, 2009, 91 p., ISBN 978-2-918300-11-3
 21. Oktobra Revolucio kaj la sekvoj. Moshe Lewin: La Oktobra Revolucio rezistas al la historio; Hansgeorg Conert: Bazoj kaj evoluo de la sovetsocio; Robert Steigerwald: Socialismo kaj ŝtato ‒ dek tezoj, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2009, 48 p., ISBN 978-2-918300-07-6
 22. Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 2, Joachim Bischoff: La financkrizo kaj alternativ­oj, Andreas Fisahn: Demokratia stirado de la ekonomio, Manfred Sohn: Dek tezoj por sociigo de la cirkuladsfero, Luciano C. Martorano: Socialismo, sociigo, demokratio, Manfred Lauer­mann: La dialektika plan-ekonomio de Ĉinio ‒ respondo al la financkrizo, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2009, 81 p., ISBN 978-2-918300-12-0
 23. La homo kaj lia naturo ‒ La bildo pri la homo en la kapitalisma socio kaj en marksismaj sciencoj. Lucien Sève: Ĉu la homo? ‒ La marksa antropologio kaj ĝiaj bazaj konceptoj, Werner Seppmann: Mond- kaj hom-bildoj ‒ Pri la formoj de ideologiaj potenc­repro­duktado, Helga E. Hörz: Ĉu la hombildo krizas? Hans-Peter Brenner: Biopsiĥosocia unuo ho­mo ‒ kogna cerbesplorado kaj ties impulsoj por la marksisma hombildo, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2009, ISBN 978-2-918300-15-1
 24. Karlo Markso: La kapitalo. Volumo I, Kritiko de la politika ekonomio. Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo, Ĉapitroj unua ĝis naŭa, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2009, 381 p., ISBN 978-2-918300-13-7 (vidu la kompletan verkon n-ro 68)
 25. Karlo Markso; Frederiko Engelso: Tezoj pri Fojerbaĥo; Principoj de komunismo kaj aliaj verketoj, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2010, ISBN 978-2-918300-17-5
 26. Frederiko Engelso: La origino de la familio, de la privata proprieto kaj de la ŝtato, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, ISBN 978-2-918300-16-8
 27. Arnold Petersen: Komentoj al la „Komunista Manifesto”, tradukis el la angla kaj kompilis T. Veder, (reviziita reeldono de la sama, S.A.T., Parizo 1933), 2010, ISBN 978-2-918300-19-9
 28. Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 3 (2010), Werner Seppmann: Riskokapitalismo;, Richard Sorg: Domenico Losurdo interpretas Niĉeon;, Christina Kaindl: Subjektiveco en la krizo; Harald Werner: La krizo en la ordinara konscio; Christoph Butterwegge: Mondekonomia krizo, evoluo de la socialŝtato kaj malriĉeco, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, ISBN 978-2-918300-22-9
 29. Werner Seppman: Laboro kaj dialektiko ‒ Pri la emancip-horizonto de la Marksa pensado; Harald Neubert: La „historia misio de la laborista klaso” ĉe Markso kaj Engelso kaj la historia realeco; Hans Kölsch: KuboHeinz Dieterich ‒ kontraŭece; Otto Meyer: Teologio de liberigo ‒ ĉu etikedo-trompo aŭ paŝoj al emancipiĝo? Eseoj elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2010, ISBN 978-2-918300-18-2
 30. Adjévi Adje: El togolanda saĝosako, 2010, ISBN 9782-918300-20-5
 31. Elmar Getto: Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Germanigita de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, ISBN 978-2-918300-25-0 (nur rete, vd la paperan eldonon n-ro 67)
 32. Ivan Efremov: La nebulozo de Andromedo, Sciencfikcia romano, El la rusa tra­dukis Jurij Finkel, 2010, 403 p., ISBN 978-2-918300-24-3
 33. Domeniko Losurdo: Ĉu fuĝi el la historio? La rusa kaj la ĉina revolucioj hodi­aŭ, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 199 p., ISBN 978-2-918300-26-7
 34. Maritza Gutiérrez: José Martí ‒ de kie kreskas la palmo, 2010, ISBN 978-2-918300-28-1
 35. Karlo Markso: La kapitalo. Volumo I, Kritiko de la politika ekonomio. Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo, Ĉapitroj deka ĝis dektria, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 243 p., ISBN 978-2-918300-14-4 (vd la kompletan verkon n-ro 68)
 36. Kien la klimato? Post Kopenhago kaj Koĉabambo, Eseoj kaj raportoj, Alexis Passadakis kaj Hendrik Sander: Konkurenco en la forcejo Klimatpolitikaj perspektivoj post la fiasko de Kopenhago; Hans-Jôrg Schimmel: La ideologia dimensio de la CO2-diskuto; Karl Hermann Tjaden: Kapitalmoviĝo kaj klimata okaziĝo; raportoj, tradukitaj de Vilhelmo Luter­mano, 2010, ISBN 978-2-918300-31-1
 37. Georgo Pleĥanov: Pri rolo de la persono en la historio, El la rusa tradukis Jurij Finkel, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-36-6.
 38. Karlo Markso: Pri "La juda demando", elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-29-8
 39. Eddy Raats: Post la pluvo, pluvego, Travivaĵoj de junulo, 2010, ISBN 978-2-918300-34-2
 40. Adebayo Afolaranmi: Ronke, la ĵaluzulino, 2010, 85 p., ISBN 978-2-918300-35-9
 41. Jozefo Ŝlejfŝtejno: Enkonduko en la studadon de Markso, Engelso kaj Lenino, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 271 p., ISBN 978-2-918300-27-4
 42. Ivan Efremov: La Horo de Bovo. Sciencfikcia romano, El la rusa tradukis Jurij Finkel, 2010, 573 p., ISBN 978-2-918300-37-3
 43. Roger Martelli: La komunismo estas bona partio ‒ diru al ĝi JES, elfrancigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 80 p. ISBN 978-2-918300-36-6
 44. Karlo Markso: Kontribuaĵo al la kritiko de la hegela jurfilozofio. Enkonduko; Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Antaŭparolo. Elgermanigitaj de Vilhel­mo Lutermano, 2010, 36 p., ISBN 978-2-918300-38-0
 45. Miriam Rodrígues; ALVERA: Desegni la parkon, elhispanigis Jozefo de Jesús Campos Pacheco (porinfana pentrolibro), 28 p., ISBN 978-2-918300-23-6
 46. Kien Afriko en la 21-a jarcento? Le Monde diplomatique en Esperanto, 2010, 157 p., ISBN 978-2-918300-39-7
 47. Paŭlo Popo: Ĉu sekso subfosas? Maldekstraj teorioj de seksa liberiĝo kaj de malkonstruo de seksa identeco. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-41-0
 48. Roberto Ŝtejgervaldo: Komunistaj star- kaj disput-punktoj, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 151 p., ISBN 978-2-918300-40-3
 49. Jürgen Albohn: Teorio sen revolucia praktiko estas opio por la popolo ‒ Kritiko de la Wertkritik. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2010, 27 p., ISBN 978-2-918300-42-7
 50. V. I. Lenino: Ŝtato kaj revolucio. La instruo de la marksismo pri la ŝtato kaj task­oj de la proletaro en revolucio. Tradukis el la rusa Gregoro Demidjuk, redaktis Jurij Finkel, 2011, 181 p., ISBN 978-2-918300-43-4
 51. Unuiĝintaj Nacioj: Internacia Konvencio pri la protekto de la rajtoj de ĉiuj migraj laboristoj kaj de iliaj familianoj. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, 2011, 52p., ISBN 978-2-918300-44-1
 52. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso: Manifesto de la Komunista Partio en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), Arturo Baker (1908), T. Veder [1933]) kaj la germana originalo, komp. Vilhelmo Lutermano, 2011, 289 p., ISBN 978-2-918300-45-8
 53. Karlo Markso: La kapitalo. Volumo I, Kritiko de la politika ekonomio. Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo, Ĉapitroj dekkvara ĝis dudekkvina, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2011, 359 p., ISBN 978-2-918300-30-4 (vd la kompletan verkon n-ro 68)
 54. Gvidlibreto por kompreni la internaciajn migradojn, tradukita de Jeanne-Marie Cash, desegnaĵoj de la tradukinto, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 15 p., ISBN 978-2-918300-47-2
 55. Miriam Rodríguez: Profiloj de Suno kaj Luno, elhispanigita de Jozefo de Jesús Campos Pacheco, kun desegnaĵoj de Danny Daniel Perera Gutiérrez, 2011, 30 p., ISBN 978-2-918300-46-5
 56. Frederiko Engelso: Ludoviko Fojerbaĥo kaj la fino de la klasika germana filozo­fio, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300.48-9
 57. Georgo Dimitrofo: Raporto al la 7-a Kongreso de la Komunista Internacio; Ha­rald Neubert: La Kominterno en la 1930-aj jaroj kaj la koncepto de unueco; kun enkon­duko de Günther Judick, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2011, 113 p., ISBN 978-2-918300-49-6
 58. José María Arguedas: Yawar-festo (Sangofesto), Esperantigita de Franklin Montene­gro, 2011, 256 p., ISBN 978-2-918300-51-9
 59. Ekonomia krizo n-ro 4. Joachim Becker: EU ‒ de la ekonomia al la integriĝa krizo. Jörg Goldberg: La mondo de la du rapidoj. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-52-6
 60. Frederiko Engelso en aktualaj diskutoj. Werner Seppmann: Privilegia loko por rigar­di en la laborejon de la marksisma pensado. Notoj pri la korespondado inter Markso kaj Engelso; Erwin Marquit: Engelso kaj logikaj kontraŭdiroj; Karl Hermann Tjaden: Kial ne estiĝis vera engelsismo, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2011, 35 p., ISBN 978-2-918300-50-2
 61. V. I. Lenino: Tri fontoj kaj tri partoj de la marksismo; Anarĥiismo kaj socialismo; Pri la slogano de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo; La oportunismo kaj la kolapso de la 2-a internacio; La diferencoj en la eŭropa laborista movado; Antaŭparolo al la broŝuro de Nikolao Buĥarin: „Mondekonomio kaj imperiismo”; elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2011, 40 p., ISBN 978-2-918300-53-3
 62. Daŭrigo de la Manifesto, Moderna poziciiĝo de komunista partio, La programo de la Germana Komunista Partio DKP, kun antaŭparolo de Helmut Dunkhase, elgerman­igita de Vilhelmo Lutermano, 2011, 63 p., ISBN 978-2-918300-54-0
 63. Lode Van de Velde: Epizodoj, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300-55-7
 64. Jasuo Hori: Tertrema katastrofo de Japanio. Taglibro, MAS kaj SAT, 2011, 165 p., ISBN 978-2-918300-56-4
 65. Werner Seppmann: La malkonfesata klaso.. Pri la laborista klaso hodiaŭ, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 176 p., ISBN 978-2-918300-57-1
 66. Roberto Ŝtejgervaldo: Sen laborista klaso okazas nenio esenca, sed sole kun ĝi –ankaŭ ne; Werner Seppmann: Remalkovro de la klasoj, elgermanigitaj de Vilhelmo Luter­mano, 2011, 35 paĝoj, ISBN 978-2-918300-58-8
 67. Elmar Getto: Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Germanigita de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2011, ISBN 978-2-918300-60-1
 68. Karlo Markso: La kapitalo. Volumo I, Kritiko de la politika ekonomio. Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2011, ISBN 978-2-918300-59-5
 69. Kien la klimato? N-ro 2, 2011, 61 p., ISBN 978-2-918300-61-8
 70. Berto Breĥto: Historioj pri S-ro Kojno, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2011, 43 p., ISBN 978-2-918300-62-5 (ekskluzive kiel materialo por seminario ĉe MAS)
 71. Ivan Efremov: Rakontoj pri neordinaraĵoj, tradukitaj el la rusa de Jurij Finkel, 2011, 604 p., ISBN 978-2-918300-63-2
 72. Alfredo Bauer: Kritika historio de la judoj, vol. 1, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2011, 459 p, ISBN 978-2-918300-64-9
 73. Karlo Markso: Respondo al V. I. Sasuliĉ, kun Klaus Gietinger: La miskompreno, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2011, 59 p., ISBN 978-2-918300-71-7
 74. Frederiko Engelso: La evoluo de la socialismo de utopio al scienco, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2012, 65 p., ISBN 978-2-918300-65-6
 75. Georgo Fulberto: „La kapitalo” koncize. Kun recenzo de Lucas Zeise. Elgerman­ig­ita de Vilhelmo Lutermano, 2012, 98 p., ISBN 978-2-918300-72-4
 76. Ivan Efremov: Tais el Ateno. El la rusa tradukis Jurij Finkel. 2012, 533 p., ISBN 978-2-918300-73-1
 77. Berto Breĥto: Me-ti, libro de turnoj. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, en: Vilhelmo Lutermano: Materialo por la seminario de MAS: „Berto Breĥto kaj klasa moralo en liaj verkoj "Historioj pri S-ro Kojno" kaj "Me-ti, libro de turnoj", Parto 2-a: "Berto Breĥto: Me-ti, libro de turnoj”, 2012, 147 p., ISBN 978-2-918300-74-8
 78. Eddy Raats: Pasio, defio, amikeco. Spertoj de montgrimpisto. 2012, 95 p., ISBN 978-2-918300-70-0
 79. Eddy Raats: La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo. 2-a eld., 2012, 99 p., ISBN 978-2-918300-76-2
 80. V. I. Lenino: Imperiismo, kiel la plej alta stadio de kapitalismo. (populara eseo) El la rusa tradukis Jurij Finkel. Monda Asembleo Socia (MAS), 2012, 125 p., ISBN 978-2 918300-77-9
 81. Yoandry Martí­nez Rodrí­guez: Tri en la montaro. Tri infanteatraĵoj kun desegn­aĵoj de Adrián Armas González. Elhispanigita de Jozefo de J. Campos Pacheco, 2012, 54 p., ISBN 978-2-918300-79-3
 82. Kien la klimato? N-ro 3 (2012) Pri la roloj de kresko kaj de merkato en la tasko protekti la klimaton, Kvin eseoj elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2012, 62 p., ISBN 978-2-918300-80-9
 83. Rolfo Lotero: Ĉu evoluciokreado? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, Mon­da Asembleo Socia (MAS), 2012, 22 paĝoj, ISBN 978-2-918300-81-6
 84. Hans' Magno Encensbergo: Defendo de la lupoj kontraŭ la ŝafidoj. Poemoj. Elger­manigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2012, 118 p., ISBN 978-2-918300-75-5
 85. Domeniko Losurdo: Libereco kiel privilegio. Kontraŭhistorio de la liberalismo. Esperantigita de Vilhelmo Lutermano, 2012, 379 p., ISBN 978-2-918300-82-3
 86. Franco Kafko: Letero al la patro. Kun akompanaj tekstoj kaj postparolo de Mi­chael Müller. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. 2012, 81 p., ISBN 978-2-918300-83-0
 87. Aleksandro Grin: Skarlataj veloj. La ora ĉeno. Kuranta sur ondoj. Mallongaj rakontoj. El la rusa tradukis Jurij Finkel. 2013, 418 p., ISBN 978-2-918300-84-7
 88. Lothar Peter: Postmoderna maldekstra radikalismo ‒ ĉu vojo al nova estonteco? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2013, 25 p., ISBN 978-2-918300-85-4
 89. Ontologio kaj fremdiĝo nuntempe. Domeniko Losurdo: Hegelo, Markso kaj la Onto­logio de la socia esto; Claudius Vellay: Fremdiĝo el la vidpunkto de la ontologio de Lukaĉo. Materiisma etiko ĉi-flanke de religio kaj kredo. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 61 p., ISBN 978-2-918300-86-1
 90. Roberto Ŝtejgervaldo: Postmoderno estas nova melodio al malnova teksto. Elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-87-8
 91. Heinz Dieterich: Transiroj al la socialismo en la 21-a jarcento, elgermanigita de Vil­helmo Lutermano, 2013, 22 p., ISBN 978-2-918300-88-5
 92. Frederiko Engelso: Enkonduko al Karlo Markso: Klasbataloj en Francio 1848 ĝis 1850 (1895), elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 23 p., 2013, ISBN 978-2-918 300-89-2
 93. Máté Zalka: Doberdo. Romano tradukita el la hungara de János Petik, 2013, 317 p., ISBN 978-2-918300-90-8
 94. Jean-Guy Allard: Teroristoj de Usono kontraŭ Latinameriko. Artikoloj tradukitaj de Norberto Dí­az Guevara kaj de ceteraj MAS-anoj, 2013, 445 p., ISBN 978-2-918300-78-6
 95. Bartolomeo Laskaso: Raporto pri la detruado de Indio, kun Hans' Magno En­cens­bergo: Retrorigardo en la estontecon. Tradukitaj el la hispana de Ludoviko Serrano Pé­rez kaj el la germana de Vilhelmo Lutermano, 2013, 107 p., ISBN 978-2-918300-66-3
 96. V. Adoratskij: Kio estas marksismo kaj leninismo. El la rusa lingvo tradukis F. Ro­bi­ĉek, lingve kontrolis Ernest Drezen. Reeldono de la verko aperinta ĉe EKRELO laŭ vortrekona skano de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lu­termano, 2013, 36 p., ISBN 978-2-918300-92-2
 97. Lenino: Pri religio. Du artikoloj. Socialismo kaj religio, trad. M. Lapin kaj Gregoro Demidjuk; Pri rilato de laborista partio al religio, traduko de Gregoro Demidjuk; redaktitaj de Vilhelmo Lu­termano, 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-96-0
 98. Instituto Markso-Engelso-Lenino: La instruo de Karlo Markso. El la rusa lingvo tradukis P. Gavrilov, N. Incertov, V. Polakov, E. Ŝvedova. Lingve kontrolis V. Polakov. EKRE­LO, Amsterdamo, 1933. Reeldono ĉe MAS laŭ vortrekona skanado de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, 2014, 39 p., ISBN 978-2-918300-95-3
 99. Ignacio Ramonet: La eksplodo de la ĵurnalismo. De la amaskomunikiloj al la amaso de komunikiloj. Tradukita de Maria Julia Cárdenas Cápiro kaj Vilhelmo Lutermano, 2013, 104 p., ISBN 978-2-918300-95-3
 100. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso: Manifesto de la Komunista Partio, kun enkonduko de Eric Hobsbawm, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2014, 96 p., ISBN 978-2-918300-91-5 (aperonta en aŭtuno de 2014)
 101. Frederiko Engelso: La libro de revelacio (La apokalipso de Johano). Elgermanig­ita de Vilhelmo Lutermano, 2014, 28 p., ISBN 978-918300-97-7
 102. Karlo Radeko: Kapitalisma sklaveco kaj socialisma labor-organizo, EKRELO, Lepsiko, 1931, reeldonita de laŭ vortrekona skanado de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, 2014, 43 p., ISBN 987-2-918300-94-6
 103. Frederiko Engelso: Pri la loĝejproblemo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2014, 80 p., ISBN 978-2-918300-98-4
 104. Aleksandro Grin: La mondo brilanta. La vojo nenien. Cent verstoj laŭ rivero. El la rusa tradukis Jurij Finkel. Ilustraĵoj de S. G. Brodskij, 2014, 434 p., ISBN 978-2-918 300-99-1
 105. Historio estas farata. Kontribuaĵoj al la materiisma koncepto de historio. Georg Fülberth: La invento de la meztavolo; Lucas Zeise: Pri la homo oeconomicus, pri la ekonomio kaj pri la laboro; Hans-Peter Brenner: La rilato inter homo kaj naturo. Elger­manigitaj de Vil­helmo Lutermano. Monda Asembleo Socia (MAS), 2014, 37 p., ISBN 978-2-36960-001-5
 106. Thomas Metscher: Lingvo kiel praktika mondkonscio. Rimarkoj pri la marksa kaj engelsa lingvokoncepto kaj pri ĝiaj sekvoj; Roberto Ŝtejgervaldo: Tutsimple marksismo (recenzo); Thomas Metscher: Breĥto kaj la alta arto de simpleco. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2014, 46 p., ISBN 978-2-36960-000-8
 107. Milito kaj paco. Berto Breĥto: La memoro de la homaro; Andrew Murray: Mili­to kaj kontraŭstaro al milito; Erhard Crome: Ĉu jarcento pacifika? Bernd Müller: Du strategioj de la ekspansio orienten; Thomas Metscher: „Malbenita estu la milito”. Politi­ka poezio ‒ pensadoj pri disputata nocio; 15 jaroj NATO-agreso kontraŭ la Federacia Respubliko Jugoslavio; Andreas Wehr: Pri la aktualeco de la imperiismo-demando. Elger­manigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2014, 62 p., ISBN 978-2-36960-002-2
 108. Thomas Metscher: Socialisma avangardo kaj realismo. Pri la estetiko de Dmitri Ŝostakoviĉ. Elgermanigis Vilhelmo Lutermano, 2014, 40 p., ISBN 978-2- 36960-003-9
 109. Berto Breĥto kaj la komunismo. Manfred Wekwerth: Breĥto 2006 ‒ kelkaj proponoj; Werner Seppmann: Breĥto kaj la perspektivoj de ŝanĝo; Ernst Schumacher: Pensado pri Breĥto en la epoko de tutmondiĝinta kapitalismo; Hans Heinz Holz: La plumarbo kaj la komunismo. Pri la partieco de breĥta liriko; Uwe Jens Heuer: Pri scio kaj kredo; Jost Hermand: Breĥto kiel instruisto de «senburĝeco»; Klaus Höpcke: «Breĥto sur la tagordon»; Sabine Kebir: Berto Breĥto ‒ sendependa komunista intelektulo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2015, 116 p., ISBN 978-2-36960-004-6
 110. Thomas Metscher: La koncepto de integra marksismo. Teoria koncepto kaj pensado de nova kulturo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2015, 33 p., ISBN 978-2-36960-005-3
 111. Claude Piron: La bona lingvo. Kun antaŭparolo de Renato Corsetti. ISBN 978-2-36960-006-0
 112. Karlo Markso: La interna milito en Francujo (1871 La Pariza Komunumo). Kun antaŭparolo de Frederiko Engelso. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 2-a, reviziita eldono.
 113. Frederiko Engelso: Malfruaj verketoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, 2015, 102 p., ISBN 978-2-36960-008-4
 114. Paul Cockshott kaj Allin Cottrell: Socialismo fareblas. Alternativoj el la komputilo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2015, p., ISBN 978-2-36960- 009-1
 115. Karlo Markso: La kapitalo. Volumo I, Kritiko de la politika ekonomio. Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2-a eldono, 2015, 763 p., ISBN 978-2-36960-010-7 (en 2015 nur reta, ĉe: http://marxists.org)
 116. Boris Kolker; Claude Piron: Kontribuo de la rusa al Esperanto; Esperanto ‒ ĉu lingvo okcidenta?, 2015, ISBN 978-2-36960-020-6
 117. Alfredo Kozingo: Stalinismo, leninismo, marksismo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2015, p., ISBN 978-2-36960-019-0
 118. Alberto Fumero: Nia vortaro por latinamerikanoj. Español-esperanto, Esperanto-hispana. 2015, p., ISBN 978-2-36960-021-3
 119. Vilhelmo Lutermano: Prezento de Ziskindo “La parfumo“. 2015, 98 p., ISBN 978-2-36960-023-7
 120. Claude Piron: La lingva defio. Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano kun resumoj. 2015, 38 p., ISBN 978-2-36960-013-8
 121. Evald Vasiljeviĉ Iljenkov: Markso kaj la okcidenta mondo. Elrusigita de Jurij Finkel. 2015, 42 p., ISBN 978-2-36960-016-9
 122. Johano Besada: El la korkelo. Kun Biblio: “Ijobo“, notoj kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, 2015, 58 (68) p., ISBN 978-2-36960-022-0
 123. Jozefo de Jesus Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán: Animoj en ludo. Teatraĵo por junuloj en Esperanto kaj en la hispana, kun bildoj de Ciro Hojko – Almas en juego, en esperanto y en español, con ilustraciones de Ciro Hojkar. 2015, 92 p., ISBN 978-2-36960-024-4
 124. Renato Corsetti (sub la respondeco de); Laborgrupo La Bona Lingvo): Faciliga vortaro por Fundamenta Esperanto, 2-a eld., 2015, 112 p., ISBN 978-2- 36960-025-1
 125. Detlev Blanke; Sebastian Kirf: Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-Intervjuo kun Detlev Blanke. Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf, 2005-04-09 en la Interkultura Centro en Herzberg/Harz – Hercbergo ĉe Harco (la Esperanto-urbo). La teksto. Elgermanigita kaj kun “Averto de la tradukinto” kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, 2015, 150 p., ISBN 978-2-36960-026-8
 126. Vilhelmo Lutermano (ed.): La Eŭropa Unio, Greklando kaj la eŭropanoj. Diversaj konceptoj por la estonteco. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, 2015, 106 p., ISBN 978-2-36960-027-5
 127. C. F. Ramuz: Aline (vd n-ron 1), 2-a eldono, 2015, 142 p., ISBN 978-2- 36960-028-2
 128. Luĉano Kanforo: Mallonga historio de la demokratio. De Ateno ĝis la liberalismo. Kun postparolo de Oskar Lafontaine. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 2015, 124 p., ISBN 978-2-36960-029-9
 129. Élisée Byelongo: Historio de la Esperanto-Movado en Sud-Afriko kaj ties periferioj. Biografie kaj omaĝe por Axel von Blottnitz, kun antaŭparolo de Renato Corsetti kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, 2015, 188 p., ISBN 978-2-918300-67-0
 130. Georgo Fulberto: Marksismo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2015, 106 p, ISBN 978-2-36960-030-5
 131. Imre Farkas: Mi trapasas “Király-hágó”-n, pordegon de Transilvanio. Infanromano. Esperantigis [el la hungara]: László Pásztor. Lingve reviziis Renato Corsetti. Kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-031-2
 132. Eugen Wüster: Enciklopedia vortaro. Volumo ses (literoj m – o). Ciferecigita, enpaĝigita kaj kun antaŭparolo de Vilhelmo Lutermano. 2015, 130 p., ISBN 978-2-36960-032-9
 133. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso: Leteroj al Ludwig Kugelmann en la jaroj 1871 kaj 1872. Elgermanigitaj kaj kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. 2015, 58 p., ISBN 978-2-36960-033-6
 134. Martemjan Nikitiĉ Rjutin: Stalino kaj krizo de la proletara diktaturo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. 2015, 168 p., ISBN 978-2-36960-034-3 135. Jean-Pierre Petit: Praeksplodo. Scio sen landlimoj. La aventuro de Anselmo Lupurlup'. Desegnaĵoj de la aŭtoro. Tradukita el la franca de Roland Platteau. Korektita de Javiero Ramos Nistal. 2015, 88 p., ISBN 978-2-36960-035-0
 135. Ernesto Che Guevara: La socialismo kaj la homo en Kubo. ‒ El socialismo y el hombre en Cuba. Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara. Dulingva eldono. 2015, 74 p., ISBN 978-2-36960-036-7
 136. Eddy Raats: Rakontetoj. 2015, 54 p., ISBN 978-2-36960-037-4
 137. Eddy Raats: De lange reis. Tradukita de la aŭtoro el Esperanto (el MAS-libroj n-roj 79 kaj 39) al la nederlanda, 282 p., ISBN 978-2-36960-038-1
 138. Eddy Raats: La sagaa vojo de la aŭstria Ocvalo. 2015, 114 p., ISBN 978-2-36960-039-8
 139. José Martí: Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. 40 p., ISBN 978-2-36960-040-4
 140. José Martí: Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. E-Pub, ISBN 978-2-36960-041-1
 141. Jurij German: La afero, al kiu vi servas. El la rusa tradukis Jurij Finkel. 2016, [359] 372 p., ISBN 978-2-36960-042-8
 142. Claude Piron (Klaŭdjo): Kompreniĝi inter afrikanoj. Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano. Se comprendre entre Africains. Dulingva eldono. 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-044-2
 143. Leo Trocko: Antaŭparolo kaj enkonduko al la germana eldono de “La konstanta revolucio” kaj La malsano de Lenino. Kun biografietoj de Jurij Finkel. Traduko el la germana kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, 2016, 112 p., ISBN 978-2-36960-045-9
 144. Maricela Prendes: Vintraj pretekstoj. Poemoj elhispanigitaj de Aleksandro Tilano, 2016, 52 p., ISBN 978-2-36960-046-6
 145. Danielle Bleitrach; Marianne Dunlop: USSR dudek jarojn poste. Reveno el Ukrainujo en milito. Elfrancigita de Roland Platteau kaj Vilhelmo Lutermano, 2016, 240 p., ISBN 978-2-36960-047-3
 146. Claude Piron (Klaŭdjo): Vere masoĥistaj, tiuj teranoj! Vraiment maso, ces terriens! Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano. Dulingva eldono. 2016, 50 p., ISBN 978-2-36960-048-0
 147. Jorge Camacho: Palestino strangolata. Kun antaŭparolo de Lee Miller. Kovrilo de Pedro de Arce Trujillo. 2016, 72 p., ISBN 978-2-36960-049-7
 148. Leo Trocko: La testamento de Lenino. Elangligis Vilhelmo Lutermano. 2016, 102 p., ISBN 978-2-36960-0052-7
 149. Jozefo de Jesús Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán: Luddancejo, kie la nokto ne finiĝas / Bolera S.A. donde la noche no acaba. 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-053-4
 150. Roberto Ŝtejgervaldo: “Koba, por kio vi bezonas mian morton?” Pri la moskvaj procesoj 1936 ĝis 1938. Socialismo kaj ŝtato. Kun biografietoj de JurijFinkel. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. 2016, 128 p., ISBN 978-2-36960-054-1
 151. L[ev Ivanoviĉ] Ĵirkov: Kial venkis Esperanto? Studo. Leningrada Ŝtata Histori-Lingvistika Instituto; Lingva Komisiono de Sovetrespublikara Esperantista Unio; EKRELO; Leipzig 1931 [Lepsiko 1931]; Reeldono. 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-055-8
 152. Karlo Markso: Enkonduko al Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-056-5
 153. Hans Modrow: Survoje por progreso. Renkontiĝoj de diplomato. Sovetio, Gorbaĉovo, Ruslando kaj Latinameriko. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2016, 124 p., ISBN 978-2-36960-057-2
 154. Jozefo V. Stalino: Pri la mankoj de la partilaboro kaj la disponoj por likvidi la trockistajn kaj ceterajn falslangulojn. Referaĵo kaj finparolo en la plenkunsido de la CK de la VKP(b), la 3-an kaj 5-an de marto 1937. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. Kun biografietoj de Jurij Finkel. 2016, 232 p., ISBN 978-2-36960-058-9
 155. Leo Trocko: La daŭrigata revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2016, 416 p., ISBN 978-2-36960-059-6
 156. Roza Luksemburgo: Pri la rusa revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-060-2
 157. Vilhelmo Lutermano (ed.): Roza Luksemburgo. Biografieto. Tradukita kaj redaktita laŭ la germanlingva Vikipedio de Vilhelmo Lutermano. 96 p., ISBN 978-2-36960-061-9
 158. Jurij German: Kara mia homo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. 2016, 584 p., ISBN 978-2-36960-062-6
 159. Karlo Markso: Salajro, prezo kaj profito. Thomas Kuczynski: Markso popularigas Markson. Enkonduko al Karlo Markso: Salajro, prezo kaj profito. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. 2016, 110 p., ISBN 978-2-918300-01-4
 160. Claude Piron [Klaŭdjo]: Psiĥaj reagoj al Esperanto; Afazio; Letero al Leonard Orban; La rajto komuniki. 2016, 70 p., ISBN 978-2-36960-063-3
 161. Elian-J. Finbert: La plej belaj rakontoj pri hundoj. Elfrancigita de Roland Platteau. 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-064-0
 162. Dragan Bunić: La monda federacio. Prezento de la libro. Tradukis el la serba: Zlatoje Martinov. Reviziis: Mireille Grosjean, Rob Moerbeek, Vilhelmo Lutermano. 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1
 163. Eugen Wüster: Enciklopedia Vortaro Esperanto-germana, kajero 5, ISBN 978-2-36960-066-4 MAS 163
 164. Alfredo Kozingo: Kiom socialisma estis la reala socialismo?, ISBN 978-2-36960-067-1 MAS 16434a Maritza Gutiérrez: José Martí – de kie kreskas la palmo, 2-a, ampleksig. eld., ISBN 978-2-36960-068-8 MAS 34a
 165. Naomi Klein: La decido. Kapitalismo aŭ klimato, parto unua, ISBN 978-2-36960-069-5 MAS 165; 13a Karlo MARKSO: Kritiko de la Gotaa Programo. 3-a eld., ISBN 978-2-36960-072-5 MAS 13a
 166. Karlo Markso: La kapitalo, vol. 1, 3-a eld., ISBN 978-2-36960-071-8 MAS 166
 167. A. Zimin: (pseŭdonimo de Elkon Lejkin) Socialismo kaj novstalinismo., ISBN 978-2-36960-073-2 MAS 167
 168. Leo Trocko: Tekstoj antaŭ kaj dum la germana katastrofo, ISBN 978-2-36960-074-9 MAS 168
 169. Karlo Markso: La dekoka de brumero de Luizo Bonaparto, ISBN 978-2-36960-075-6 MAS 169
 170. Fidel Castro Ruz: La historio absolvos min, 2-a eldono, ISBN 978-2-36960-076-3 MAS 170
 171. GBEGLO, Koffi, Esperantujismo, 2-a eldono 2016, ISBN 978-2-36960-077-0 MAS 171
 172. Rajno Mario Rilko; Bettina Krüger: La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo Rilko; Duinaj elegioj de la 1-a ĝis 3-a ISBN 978-2-36960-080-0 MAS 172
 173. Claude Piron: La ĉina – mitoj kaj realo. Le chinois – mythe et réalité, ISBN 978-2-36960-081-7 MAS 173
 174. SolidarecretoBernard Friot: La proponoj de Bernard Friot pri investkasoj, mono kaj dumviva salajro : Tri konkerendaj rajtoj : Ĉesigi la defendbatalojn, ISBN 978-2-36960-079-4 MAS 174; (epub-versio: MAS 174a ISBN 978-2-36960-116-6)
 175. Claude Piron: Lingva komunikado: kompara esploro farita surloke – Communication linguistique: Étude comparative faite sur le terrain. Dulingva eldono, ISBN 978-2-36960-083-1
 176. Monda Asembleo Socia (MAS): Kalendaro 2017 [kun datrevenoj gravaj por Esperantistoj kaj ceteraj progresemuloj], ISBN 978-2-36960-082-4
 177. Die Zeit: Ĉu Markso eble tamen pravis? ISBN 978-2-36960-084-8 MAS 177
 178. Karlo Markso, Frederiko Engelso: La Manifesto de la Komunista Partio. En kvar (kvin) tradukoj ISBN 978-2-36960-085-5 MAS 178
 179. Jurij German: Mi responsas pri ĉio, ISBN 978-2-36960-086-2 MAS 179
 180. Hans Heinz Holz; Leo Trocko: La konstitucio de la USSR de 1936; La USSR en la spegulo de sia nova konstitucio, 978-2-36960-087-9 MAS 180. - Div.: Kubaj infanrakontoj. Trad. de Jozefo de Jesús Campos Pacheco, kun ilustraĵoj de Danny Daniel Pereyra, 2-a eld., ISBN 978-2-36960-088-6
 181. Leo Trocko: La rusa revolucio. La kopenhaga parolado. ISBN 978-2-36960-089-3
 182. Jany Quiñones Valdés: Panoramo de kuba popola muziko. ISBN 978-2-36960-090-9
 183. Leo Trocko: La Cimervalda Manifesto; Pri la aktualeco de la slogano „Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo”; Rozo Luksemburgo kaj la 4-a Internacio; Burĝa demokratio kaj la batalo kontraŭ la faŝismo; Bolŝevismo kaj stalinismo. ISBN 978-2-36960-092-3 (epub-versio: 978-2-36960-102-9)
 184. Leo Trocko: La laborista ŝtato, termidoro kaj bonapartismo; Pri dialektika materiismo. Eltiraĵoj el la notlibro de Trocko de 1933 ĝis 1935; Naŭdek jaroj da Komunista Manifesto. ISBN 978-2-36960-091-6 (epub-versio ISBN 978-2-36960-094-7)
 185. Alfredo Kozingo: „Stalinismo”. Esploro pri origino, esenco kaj efikoj. ISBN 978-2-36960-093-0
 186. Theodor Bergmann: Strukturproblemoj de la komunista movado. Erarvojoj, kritiko, novigo. ISBN 978-2-36960-095-4
 187. Leo Trocko: 1917 La instruoj de la Oktobro (1924). ISBN 978-2-36960-096-1 (epub-versio ISBN 978-2-36960-103-6)
 188. Альфред Козинг «Сталинизм». Исследование происхождения, сущности и результатов [ruslingva versio de MAS 185] 978-2-36960-101-2; (epub-versio: ISBN 978-2-36960-113-5)
 189. Jozefo Kampo Paĉeko; José de Jesús Campos Pacheco: Ne kredu ĉion (aŭdvida scenaro) - Pa' que nadie te lo cuente (audiovisual). ISBN 978-2-36960-098-5
 190. Juan Ramón Rodríguez Gómez: El Esperanto en Cuba. Tomo 1 (1904-1973) ISBN 978-2-36960-099-2
 191. Vladimir Majakovskij: Bone! Poemo de l' Oktobro, 2-a eld. ISBN 978-2-36960-100-5
 192. Federico García Lorca: Liriko. Elhispanigita de K[onstantin] Gusev, 2-a eld. ISBN 978-2-36960-107-4 (epub-versio: 978-2-36960-163-0)
 193. Div.: La masakro de Katino (Katyń). ISBN 978-2-36960-105-0
 194. Miĥail Lermontov: Elektitaj versaĵoj. 2-a eld. ISBN 978-2-36960-108-1 (epub-versio ISBN 978-2-36960-130-2)
 195. Le Monde diplomatique en Esperanto La Oktobra Revolucio centjara. ISBN 978-2-36960-109-8 (epub-versio ISBN 978-2-36960-110-4)
 196. Leo Trocko Ilia moralo kaj la nia; Por Grynspan. Kontraŭ faŝistaj pogromklikoj kaj stalinistaj friponoj; Pri la teroro; La usona pacismo; La aŭstra krizo, la socialdemokrataro kaj la komunismo; Arto kaj revolucio. ISBN 978-2-36960-111-1 (epub-versio ISBN 978-2-36960-115-9)
 197. Jakvo Santano: Ĉu amo? Historietoj. ISBN 978-2-36960-112-8
 198. Paul Signoret: Nova gracio kaj senhaveco. ISBN 978-2-36960-145-6 (ne havebla)
 199. Leo Trocko: Antaŭ nova mondmilito (1937); Instruoj de Hispanujo, lasta averto (1937); La ĝemelaj steloj Hitlero-Stalino (1939). ISBN 978-2-36960-114-2 (epub-versio ISBN 978-2-36960-116-6)
 200. Eric Lee La eksperimento. La forgesita revolucio de Kartvelujo 1918-1921. ISBN 978-2-36960-117-3 (epub-versio ISBN 978-2-36960-126-5)
 201. Majra Núñez Hernández k.a.: Tao de la vojaĝanto : Dek ses ĉinaj legendoj kaj infanrakontoj. ISBN 978-2-36960-118-0
 202. Epub-versio de MAS 201: ISBN 978-2-36960-128-9)
 203. Jozefo Kampo Paĉeko; David Alonso Pupo / José de Jesús Campos Pacheco; David Alonso Pupo: Legendo pri Linko / La leyenda del Lince. ISBN 978-2-36960-120-3
 204. Jurij German: Operaco "Bonan novan jaron". ISBN 978-2-36960-119-7 (epub-versio ISBN 978-2-36960-121-0)
 205. Ŝota Rustaveli: Kavaliro en tigra felo. 2-a eld. ISBN 978-2-36960-133-3 (epub-versio ISBN 978-2-36960-147-0)
 206. Jozefo Kampo Paĉeko / José de Jesús Campos Pacheco: La nevo de mafio / El sobrino de la mafia. ISBN 978-2-36960-134-0
 207. Rozo Luksemburgo: La krizo de la socialdemokrataro (Junius-broŝuro). Kun Lenino: Pri la Junius-broŝuro. ISBN 978-2-36960-149-4 (epub-versio ISBN 978-2-36960-150-0)
 208. Stéphane Charbonnier: Letero al la friponoj de islamofobio kiuj kaŝhelpas rasistojn. ISBN 978-2-36960-137-1 (epub-versio ISBN 978-2-36960-138-8)
 209. Frederiko Kress von Kressenstein: Mia misio en Kaŭkazio. Memoraĵoj pri la Kartvela Respubliko en 1918. ISBN 978-2-36960-140-1 (epub-versio ISBN 978-2-36960-141-8)
 210. Alberto Ejnŝtejno k.a.: Socialismo kaj komunismo. ISBN 978-2-36960-148-7 (epub-versio ISBN 978-2-36960-151-7)
 211. Claude Piron: Pri lingvaj problemoj. ISBN 978-2-36960-152-4 (epub-versio ISBN 978-2-36960-153-1)
 212. Eddy Raats: I La vivo de orkestromuzikisto; II La arĉinstrumentoj. ISBN 978-2-36960-154-8
 213. Gonçalo Neves; Bernhard Pabst: Historia Vortaro de Esperanto 1887-1890. Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto, vol. 12. 2017-2018. Stato: 2018-09-08. 1-a pres. eld. ISBN 978-2-36960-155-5 (epub-versio ISBN 978-2-36960-156-2)
 214. Arkadij Gajdar: Du noveloj ISBN 978-2-36960-157-9 (epub-versio ISBN 978-2-36960-158-6)
 215. Géza Gárdonyi La homo nevidebla (Historia romano) ISBN 978-2-36960-159-3 (epub-versio ISBN 978-2-36960-160-9)
 216. Alfredo Kozingo: Supreniro kaj pereo de la reala socialismo. Okaze de la 100-a datreveno de la Oktobra Revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2018, ISBN 978-2-36960-167-8 (epub-versio ISBN 978-2-36960-168-5)
 217. Tomaso Kraŭso (Tamás Krausz): 1917 – Cent jaroj, cent mesaĝoj. Okaze de la 100-jariĝo de la Oktobra Revolucio. Elhungarigita de Johano Petik, MAS, 2018, 76 p., ISBN 978-2-36960-169-2; (epub-versio ISBN 978-2-36060-170-8)
 218. Leo Trocko: La milito kaj la Internacio (1914). Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2019, ISBN 978-2-36960-171-5 (epub-verso ISBN 978-2-3660-172-2)
 219. MAS: Poŝkalendaro 2019. MAS, 2019, 118 p. ISBN 978-2-36969-173-9
 220. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Gramatiko de la jida lingvo Provo de gramatiko de la novjuda lingvo (de la ĵargono). Traduko el la rusa, Enkonduko kaj Rimarkoj de Josef Kohen-Cedek, Pri la traduko de Adolf Holzhaus. Retajpita kaj enpaĝigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2019, 132 p., bindita, ISBN 978-2-36960-176-0 (epub-versio ISBN 978-36960-177-7)
 221. Ewa Geller: La multece miskonata Jida Gramatiko de Ludoviko Zamenhof ; Christer Kiselman:La jido­gramatiko de Zamenhof kaj lia Lingvo universala. Mallonga versio. Embres-et-Castelmaure, MAS, 2019, 60 p., ISBN 978-2-36960-182-1 (epub-versio ISBN 978-2-36960-183-8)
 222. Zdravka Metz: Bestoj en nia domo. 2-a eldono, Embres-et-Castelmaure, MAS, 2019, 64 p., ISBN 978-2-36960-174-6 (epub 978-2-36960-175-3)
 223. Ylljet Aliçka: Sloganoj el ŝtonoj. El la albana tradukis Bardhyl Salimi kaj Tomász Chmielik. Embres-et-Castelmaure, MAS, 2019, 140 p., ISBN 978-2-36960-178-4 (epub 978-2-3960-179-1)
 224. Ylljet Aliçka: Die steinernen Parolen. Aus dem Esperanto übersetzt von Edmond Ludwig [El Esperanto germanigita de MAS-libro vd supre], Embres-et-Castelmaure, MAS, 2019, ISBN 978-2-36960-180-7 (epub 978-2-36960-181-4)
 225. Альфред Козинг: Восхождение и гибель реального социализма (ruslingva eldono de MAS 216) Embres-et-Castelmaure, MAS, 2019, 736 p. ISBN 978-2-36960-184-5 (epub 978-2-36960-185-2)
 226. Karlo Markso: Salajro, prezo kaj profito. Thomas Kuczynski: Markso popularigas Markson. Enkonduko al Karlo Markso: Salajro, prezo kaj profito. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. 2-a, ĝisdatigita eld., Embres-et-Castelmaure, Monda Asembleo Socia (MAS), 2019, 114 p., bind., ISBN 978-2-36960-186-9 (epub 978-2-36960-187-6)
 227. Adem Demaçi: La sangovenĝaj serpentoj. Romano. Traduko el la albana lingvo kaj antaŭparolo de Bardhyl Selimi, MAS, 2019, 120 p., ISBN 978-2-36960-186-3 (epub 978-2-36960-187-6)
 228. E. Lanti kaj M. Ivon: Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? Reeldono de la eld. de 1935 kun notoj de Vilhelmo Lutermano kaj Jurij Finkel; Leo Trocko: Laborista ŝtato, Termidoro kaj bonapartismo. Historia-teoria esploraĵo (1932/35), MAS, 2019, 170 p., ISBN 978-2-36960-191-3 (epub 978-2-36960-192-0)
 229. Leo Trocko k.a.: Platformo de la dek tri kaj aliaj tekstoj pri la reala situacio en Sovetio en la jaro 1927. Tradukita de Vilhelmo Lutermano kaj Jurij Finkel. MAS, 2019, 284 p., ISBN 978-2-36960-193-7 (epub 978-2-36960-194-4)
 230. Л. Д. Троцкий и др.: Проект платформы большевиков-ленинцев (оппо­зиции) к XV съезду ВКП(б) (Кризис партии и пути его преодоления). [la ruslingva originalo de la 1-a parto de MAS 229], MAS, 2019, 134 p., ISBN 978-2-36960-195-1 (epub 978-2-36960-19-8)
 231. Roland Platteau (komp.): En la lumo de ekmiroj. Travagado inter poeziaĵoj de la mondo. Tradukitaj de Roland Platteau. MAS, 2019, ISBN 978-2-36960-197-5 (epub: 978-2-36960-19-2)
 232. Leo Trocko: Inter imperiismo kaj revolucio. La bazoj de la revolucio ĉe la unuopa ekzemplo de Kartvelujo. Tradukita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2019, 200 p., ISBN 978-2-36960-199-9 (epub 978-2-36960-200-2)
 233. Leo Trocko: Venko de Hitlero signifas militon kontraŭ la USSR; La 4-a Internacio kaj la USSR; La stalina burokrataro kaj la Kirov-murdo. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2019, 100 p., ISBN 978-2-36960-201-9 (epub 978-2-36960-202-6)
 234. Alan Woods: La Oktobra Revolucio. Ĝia signifo. Intervjuo: Alan Woods pri la Rusa Revolucio. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2019, 86 p., ISBN 978-2-36960-203-3 (epub 978-2-36960-204-0)
 235. Eddy Raats: The Long Journey. A Young Child's Experiences. Translated by Dr. Ian Richmond, Ph.D., [angla versio de MAS 79]. MAS, 2019, 130 p., ISBN 978-2-36960-205-7 (epub 978-2-36960-206-4)
 236. Karlo Markso: Dunglaboro kaj kapitalo. Elgermanigita de Vilhelmo Luterma­no. 2-a eld., MAS, 2019, 72 p., ISBN 978-2-36960-207-1 (epub 978-2-36960-208-8)
 237. Eddy Raats: From the Frying Pan … A Young Boy’s Experiences. Translated by Dr. Ian Richmond, Ph.D. [angla versio de MAS 39], MAS, 2019, 142 p., kolora, ISBN 978-2-36960-209-5 (epub 978-2-36960-210-1)
 238. Ouida: La flandra hundo. Nelo kaj Patraco. El la angla tradukis Eddy Raats. MAS, 2019, 72 p., ISBN 978-2-36960-211-8 (epub 978-2-36960-212-5)
 239. José Carlos Mariátegui: Sep interpretaj eseoj pri la perua realo. Elhispanigitaj de Franklin Montenegro Rosas, MAS, 2019, 400 p., ISBN 978-2-36960-213-2 (epub 978-2-36960-214-9)
 240. Aage Kjelsø (red.): La permanenta revolucio. Organoj de la bolŝevistoj-leninistoj. Propagandas la Kvaran Internacion. Sola teoria marksisma organo en Esperanto (gazeto). MAS, 2020, A4, 100 p., ISBN 978-2-36960-215-6 (epub 978-2-36960-216-3)
 241. Karlo Markso: Leĝo de la tendenca falo de la profitkvoto. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2020, 118 p., ISBN 978-2-36960-217-0 (epub 978-2-36060-218-7)
 242. Vladimir Bogomolov: La momento de vero (En aŭgusto de la kvardek kvara). Elrusigis Jurij Finkel. MAS, 2020, 452 p., ISBN 978-2-36960-215-4 (epub 978-2-36960-220-0).
 243. Franco Kafko: Rakontaro. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2020, 690 p., ISBN 978-2-36960-221-7 (epub 978-2-36960-222-4).
 244. Alberto García Fumero; Guido Hernández Marín: Nia vortaro por latiname­rikanoj. 2-a, ampleksigita eld., MAS, 2020, …p., ISBN 978-2-36960-223-1 (epub 978-2-36960-224-8) [aperonta nur fine de 2020!]
 245. Karlo Markso; Frederiko Engelso: Tezoj pri Fojerbaĥo; Principoj de komunismo kaj aliaj verketoj. 2-a, korektita eld. de MAS-numero 25, MAS, 2020, …p., ISBN 978-2-36960-225-5 (epub 978-2-36960-226-2)
 246. Lucien Sève: Bioetiko kaj demokratio − Kio estas la homa persono? Elfrancigis Francis Thiedrez. MAS, 2020, …p, ISBN 978-2-36960-227-9 (epub 978-2-36960-22-6) ]aperonta nur komence de 2021!]
 247. Carl Støp-Bowitz k.a.: Enkonduko en biologion. MAS, 2020, 62p. A4, ISBN 978-2-36960-229-3 (epub: 978-2-36960-230-9)
 248. V. I. Lenin: Artikoloj. Tradukitaj el la rusa de Jurij Finkel. MAS, 2020, ISBN 978-2-36960-231-6 (epub 978-2-36960-232-3)
 249. Vejdo (red.): 300 Ci-poemoj. Tradukitaj el la ĉina de Vejdo, MAS, 2020, …p., ISBN 978-2-36960-233-0 (epub 978-2-36960-234-7)
 250. MAS: Poŝkalendaro 2020. MAS, 2020, 118 p., ISBN 978-2-36960-236-1
 251. Paŭlo Lafargo (Paul Lafargue): La rajto je pigro. Tradukita el la franca de Kribo. 2-a eld. MAS kaj SAT, 2020, 86 p., ISBN 978-2-36960-238-5 (epub 978-2-36960-239-2)
 252. Karlo Markso: Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Antaŭparolo kaj Enkonduko. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2020, ISBN 978-2-3660-240-8 (epub 978-2-36960-241-5)
 253. Markso hodiaŭ. Nerefuteblaj citaĵoj. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS), 2020, 3-a eldono 2020, 120 p., ISBN 978-2-36960-242-2 (epub 978-2-36960-243-9
 254. Aitor Arana; Wim Jansen: Ni lernu la eŭskan. Gramatiko kaj ekzercoj. (en preparo)
 255. Jules Romains: Knock aŭ La triumfo de la medicino. Dramo, MAS, 2020, 96 p. ISBN 978-2-36960-246-0 (epub 978-2-36960-247-7)
 256. Karlo Markso: La tiel nomata fragmento pri maŝinoj. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2020,100 p., ISBN 978-2-36960-248-4 (epub 978-2-36960-249-1)
 257. Karlo Markso: Kritiko de la Gotaa Programo. Kun antaŭparolo de Frederiko Engelso, la letero al Bracke kaj la letero al Bebelo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 4-a eldono. MAS, 2020, 70 p., ISBN 978-2-36960-250-7 (epub: 978-2-36960-251-4)
 258. Xi Jinping: Parolado pri marksisma ekonomiko en Ĉinujo. Kun aldonaj tekstoj. Tradukita el la ĉina de Minosun. MAS, 2020, 102 p., ISBN 978-2-36960-252-1 (epub 978-2-36960-253-8
 259. Leo Trocko: La transira programo. Tradukita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2020, 84 p., ISBN 978-2-36960-255-2 (epub 978-2-36960-256-9)
 260. Vejdo (komp.) : 300 poemoj de la Tang-dinastio. En Esperanto kaj la ĉina. Tradukitaj el la ĉina de A., Minosun, Vejdo. [aperos fine de 2021] ISBN 978-2-36960-258-3 (Epub 978-2-36960-259-0).
 261. Nikolao Buĥarin : Politika ekonomio de rentuloj. Tradukita el la rusa de Jurij Finkel. 2020, 192 p., ISBN 978-2-36960-262-0 (Epub 978-2-36960-263-7).
 262. Н. И. Бухарин : [rusa versio (originala teksto) de n-ro 261], 2020, ISBN 978-2-36960-264-4 (Epub 978-2-36960-265-1).
 263. Nikolai Bucharin : Die politische Ökonomie des Rentners [germana versio de n-ro 261 kaj 262]. 2020, ISBN 978-2-36960-266-8 (Epub 978-2-36960-267-5).
 264. Vejdo (komp.) : 300 kant-poemoj. En Esperanto kaj la ĉina. [ankoraŭ ne aperis]

(Stato: 2022-02-02)

Eksteraj ligiloj redakti